Nyheter

Nytt tilbud til kreftrammede

Hvert år får over 2000 personer kreft på Nord-Jæren og Jæren. Nå kan flere av dem få hjelp av et helt nytt tilbud.

«Kreftforeningens veivisere» starter nå opp i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Hå, Time, Klepp, Strand og Gjesdal. Det er et helt nytt tilbud til kreftpasienter, hvor en kan få hjelp til store og små ting i hverdagen. Det melder Kreftforeningen i en pressemelding tirsdag.

Kreftforeningen påpeker at når du rammes av alvorlig kreft, kan hverdagslige oppgaver bli vanskelige – Hva betyr egentlig det brevet fra NAV? Hvilke rettigheter har jeg nå? Hvem kan hjelpe meg?

– «Kreftforeningens veivisere» et tilbud hvor frivillige i Kreftforeningen skal hjelpe kreftrammede i hverdagen, vise vei gjennom byråkratiet og finne fram i samfunnet, sier Camilla Gram, leder for Kreftforeningen i Rogaland.

Kreftforeningens veivisere kan for eksempel bistå med å være en samtalepartner, avlaste pårørende, være en støtte i møte med ulike offentlige tjenester, finne løsninger på praktiske problemer, få oversikt over avtaler knyttet til kreftbehandling eller rehabilitering, forstå informasjonen fra sykehus, NAV eller andre offentlige instanser og finne fram i det offentlige systemet.

For kreftpasienter som har behov for hjelp, melder de inn sine ønsker til Kreftforeningen. Så kobler Kreftforeningen den kreftrammede med en frivillig som har kompetansen til å hjelpe på en god måte.

Støtte fra banken

Sparebankstiftelsen SR-Bank har valgt å støtte veiviser-prosjektet med 800.000 kroner.

– Kreft er dessverre noe som angår oss alle. Praktiske gjøremål kan bli utfordrende, det kan være vanskelig å få oversikt over rettigheter og forstå informasjon, det er mange tanker som melder seg, den syke kan trenge en samtalepartner og en støttespiller som følger rundt, og de pårørende kan ha behov for avlastning. Veiviser-prosjektet til Kreftforeningen møter akkurat disse behovene og de frivillige kan bli trygge og gode støttespillere i en krevende situasjon, sier Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

– Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter prosjekter som bidrar til å skape gode oppvekstmiljø. Dette prosjektet bidrar til å skape gode oppvekstmiljø ved at vi må ta vare på hverandre når kriser inntreffer, sier Haugan.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har valgt å støtte Kreftforeningens prosjekt. Her er Jannicke Haugan i Sparebankstiftelsen SR-Bank, fra venstre, Iris Vold fra Kreftforeningen, Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SR-Bank og Håkon Fossmark fra Kreftforeningen.

Leter etter frivillige

Nå leter Kreftforeningen etter frivillige i Stavanger, og ellers på Nord-Jæren, som vil være den gode hjelperen – og gjøre en forskjell i hverdagen til kreftrammede.

– Dersom du har litt tid til overs og som ønsker å hjelpe til – og i tillegg er flinke med mennesker og finne fram i samfunnet, håper vi at de vil melde seg, sier Gram.

Frivillige som ønsker å bidra og hjelpe kreftrammede kan melde seg via Kreftforeningens nettside.

Tilbudet er allerede etablert på Strand, og det vil starte opp i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Hå, Time, Klepp og Gjesdal så snart det er nok frivillige.

---

Så mange krefttilfeller var det i 2020:

  • Stavanger: 896
  • Sandnes: 450
  • Sola: 167
  • Randaberg: 55
  • Strand: 92
  • Gjesdal: 79
  • Time: 105
  • Klepp: 126
  • Hå: 97

---