Nyheter

Får fem millioner fra EU-prosjekt

Pengene skal brukes til å tilrettelegge for miljøvennlige transportformer i Stavanger.

Stavanger kommune har sammen med Kolumbus og Jåttå utbyggerselskap, blitt tildelt fem millioner kroner fra EU-prosjektet «The SHARE-North Squared.» Pengene skal brukes til å tilrettelegge for miljøvennlige transportformer i Stavanger, det melder kommunen på sine hjemmesider.

– Vi vil bygge bru mellom mobilitets- og boligsektoren i Stavanger kommune, men også mellom byer over hele Nordsjøområdet, sier Imme Dirks Eskeland, mobilitetsrådgiver i Klima- og miljøavdelingen, og prosjektleder for dette prosjektet i Stavanger kommune.

Mobilitetsprosjekt «SHARE-North Squared» er en del av Nordsjøprogrammet til EU, og skal bidra til å sikre en grønn og bærekraftig framtid for Nordsjøområdet. Prosjektet er et samarbeid mellom andre kommuner og organisasjoner i Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark og Sverige. Prosjektet starter opp i 2023 og vil vare i tre år.

–  Forskning viser at man mest sannsynlig endrer reiseatferd når det skjer en endring i livet. Når man får seg en ny jobb, starter en familie – eller når man skal flytte inn i ny bolig. Sammen med Jåttå utbyggingsselskap og Kolumbus vil vi utvikle mobilitetstiltak i boligprosjekter, der vi ønsker å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer som blant annet bildeling, trygg sykkelparkering, bysykler og elsparkesykler, sier Dirks Eskeland.

Et annet tiltak vil dreie seg om parkeringsplasser for private biler.

– Parkeringsstandarder for nye boliger og næringsbygg handler i de fleste byer fortsatt om bilparkering. Det er ikke bærekraftig og effektiv bruk av offentlig rom. Vi vil blant annet jobbe for å få nye retningslinjer for antall nødvendige parkeringsplasser. Store parkeringsplasser kan for eksempel heller frigjøres til sosiale og grønne møteplasser, sier Dirks Eskeland.

Deling av sykler og biler

Utslipp fra veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i Stavanger. Mobilitetsprosjektet skal bidra til å skape klimavennlige og rettferdige byer, og da er delt transport en av løsningene, ifølge Stavanger kommune.

– De siste årene har bildeling, sykkeldeling og bruk av elsparkesykler hatt en betydelig vekst. Denne transportformen kan redusere utfordringer fra veitrafikken som klimagassutslipp, miljøforurensninger og bilkø. Vi skal redusere utslippene med 80 prosent innen 2030, og bil- og sykkeldeling kan bidra til at vi når målsettingene våre, forteller Dirks Eskeland som gleder seg å sette i gang med det nye prosjektet.