Nyheter

Savner bedre norskkunnskaper i serviceyrker: – Man føler seg utrygg

Eldrerådet i Rogaland etterlyser strengere krav til norskkunnskaper blant bussjåfører, taxisjåfører og helsearbeidere.

Tirsdag skal en uttalelse fra Rogaland fylkeskommunes eldreråd legges fram for Fylkestinget. I uttalelsen gjør eldrerådet det klart at de ser på det som en utfordrende og fremmedgjørende situasjon at eldre borgere er avhengig av et stort antall servicearbeidere som ikke behersker grunnleggende norsk og har tilstrekkelig lokal- og kulturkunnskap. Dette gjelder ifølge eldrerådet både innen buss, drosje, sykehjem og hjemmehjelp men også innen andre serviceyrker.

Eldrerådet ber Fylkesdirektøren sørge for at arbeidsinnvandrere får tilstrekkelig krav til norskopplæring.

– Først og fremst handler det om at man ikke forstår hva noen av de ansatte i disse yrkene sier, og da kan det oppstå misforståelser, og det synes vi i eldrerådet er ganske alvorlig, sier Rannveig Bærheim, leder i Rogaland fylkeskommunes eldreråd, til RA.

– Det kan i verste fall få ganske store konsekvenser, og vi mener samfunnet må sørge for at de har et minimum av norskkunnskaper når de skal jobbe med både eldre, funksjonshemmede og andre pleietrengende, legger hun til.

Hun forklarer problemene med kommunikasjon kan gjøre at de eldre føler seg utrygge, spesielt om de for eksempel deler sensitiv informasjon de ikke føler den ansatte tar imot.

– Vi håper politikere som har mulighet til å gjøre noe med dette, faktisk nå gjør noe med det, og sender denne saken videre.

Bærheim understreker at hun ikke har noe imot at folk som kommer fra andre land, med god utdannelse fra hjemlandet sitt, får disse jobbene.

– Jeg mener bare man må sette i gang med en intensiv norskopplæring slik at de faktisk kan yte service, spesielt for de eldre og funksjonshemmede.

Tydelige krav

Helge Dragsund er kommunalsjef for helse og omsorg i Stavanger kommune. Han gjør det klart at kommunen har som krav at alle skal ha bestått og dokumentert norsk på B2-nivå (se faktaboks) for å kunne jobbe i deres virksomheter. Unntaket er de som kommer fra Sverige og Danmark.

---

Fakta om B2-nivå

B2 nivå er når: «Personen kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde. Vedkommende kan uttrykke seg muntlig med et ganske spontant og flytende språk. Vedkommende kan også skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om mange forskjellige emner»

---

– Sykepleiere og helsefagarbeidere fra andre nasjoner må gjennom søknadsprosessen for å få en norsk autorisasjon, og må kunne dokumentere språkkrav på B2-nivå for å få slik autorisasjon, sier Dragsund, til RA.

Han sier at kommunen har fått rapporter om brukere og pårørende som strever med å kunne forstå enkelte helsepersonell. Det gjelder alle yrkesgrupper som lege, sykepleier, helsefagarbeider og assistenter.

– Hvordan jobber kommunen med denne utfordringen?

– Virksomhetene som lyser ut ledige stillinger har B2 som krav i ansettelsesprosessen både i stillingsannonse, dokumentasjon og gjennom intervju. I tillegg jobbes det kontinuerlig med ansattes kommunikasjonsferdigheter gjennom etablerte rutiner, tilpasset informasjon og organisering. Leder følger også opp ansatte hvis kommunikasjon er en utfordring, sier kommunalsjefen.

Kolumbus: – Ikke et stort problem

Kolumbus sine kontrakter stiller krav til B1 muntlig språkkurs.

– Operatørene våre har språktest av alle nye sjåfører, samt at norsk er arbeidsspråket. Det gis i tillegg tilbud om halvårlige språkkurs, sier Morten Nesvik Kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, til RA.

– Har dere fått henvendelser om språklige utfordringer?

– Ja, det er en type henvendelse vi får rett som det er. Det topper seg når det er nye kull med sjåfører som kommer inn. Vi får flest henvendelser fra Nord-Jæren, men det er der fleste passasjerene våre er, sier han.

Nesvik sier at de melder videre om de henvendelsene de får, og at deres inntrykk er at operatører som kjører for Kolumbus tar dette på alvor.

– Dersom noen skulle ha problemer med dette oppfordrer vi alle til å ta kontakt med oss. Selv om vi av og til får henvendelser om dette, så er det vårt inntrykk at dette ikke er et stort problem, sier Nesvik.

Rannveig Bærheim, leder i Rogaland fylkeskommunes eldreråd.Nyeste fra Dagsavisen.no: