Nyheter

Kampen om de kloke hodene: – Handler om mer enn bare lønn

Rogaland trenger mer arbeidskraft. Bransjene der det konkurreres mest om de kloke hodene er ingeniør og IKT-fag, helse og omsorg og bygg og anlegg. I Aker Solutions handler det om mer enn bare lønn når de skal beholde egne folk – og tiltrekke seg nye.

– Det er en reell mangel på arbeidskraft. Bedriftene kjemper om mange av de samme hodene, Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland.

Nav sin bedriftsundersøkelse fra i vår viser at Rogaland mangler 6300 ansatte. Dette er en økning på cirka 1600 ansatte sammenlignet med 2021, ifølge Nav. 26 prosent av 720 bedrifter og virksomheter i fylket har hatt rekrutteringsutfordringer.

Et selskap som merker kampen om hodene er Aker Solutions. Globalt har selskapet 17.000 ansatte. I Stavanger, i Jåttåvågen, vil det komme 200 nye ansatte bare i år. De trenger flere, og rekrutterer kontinuerlig, forteller lokasjonsleder i Stavanger, Kjetil Vågen til RA.

Aker Solutions leverer teknologiprodukter og ingeniørtjenester til prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av mange typer industrianlegg innen bransjene olje- og gassproduksjon.

– Vi holder på med ingeniørkunst på ypperste nivå, sier Vågen.

Tilbyr 7000 kurs og satser på arbeidsmiljø

Kampen om hodene er noe Aker Solutions er opptatt av. De har også egne strategier for å være en attraktiv arbeidsplass.

– Vi kjenner på kampen. I forbindelse med det grønne skiftet er elektrofag er sentralt i alt vi gjør. Det samme er betong- og strukturfag. Her er det mest kamp om folk for vår del. Vi taper noe til operatørselskapene, men ledelsen jobber aktivt og har egne strategier på dette. Så er det også faggrupper det er begrenset tilgang til generelt i Norge, som isolasjon, stillas og maling, sier Vågen.

Som et oljeserviceselskap, kan ikke Aker Solutions, kjempe på lønn mot de store operatørselskapene. Men å tiltrekke ny arbeidskraft – og ikke minst beholde eksiterende arbeidsstyrke – handler om mer enn bare lønn.

– Det er minst like viktig å beholde dem man har. Vi har tett dialog med de ansatte. Folk må trives, slik at de ønsker å være her lenge. Vi skal tilby konkurransedyktige rammebetingelser. En ny økende trend er personlig utvikling. Ansatte ønsker hele tiden å utvikle seg. Få en bredde i egen kompetanse. Dette krever en del av ledelsen, på en positiv måte. Vi tilbyr digitale kurs, faktisk 7000 kurs, som alle ansatte kan ta del i. De kan ta kursene når det passer dem, forteller Vågen.

– Det er mange muligheter innad i Aker Solutions. Vi er opptatt av at det skal være mulig å «bytte jobb» uten av man bytter arbeidsgiver, legger han til.

Vi skal være best på mennesker og best på arbeidsmiljø.

—  Kjetil Vågen, Aker Solutions lokasjonsleder i Stavanger

– Best på arbeidsmiljø

– Vi skal være best på mennesker og best på arbeidsmiljø. Vi arrangerer mye sosialt. Ansatte er også ambassadører for bedriften. Da er det viktig at folk trives, fortsetter Vågen, som legger til at de også opplever at ansatte vender tilbake til bedrifter på grunn av det gode arbeidsmiljøet.

Mange av de nye ansatte er unge. Aker Solutions har også et opplegg som heter Young Solutioneers, som er for ansatte opp til 34 år. Ine Skibenes er med her. Hun er utdannet maskiningeniør og jobber med piping og layout, og har vært litt over ett år i selskapet. Som relativt nyutdannet setter hun pris på utviklingsmulighetene.

– Vi har det sosialt sammen. Det er mange arrangementer man kan ta del i, både sosiale og faglige. Selv skal jeg i høst være med i app-farm, her tas man ut av de vanlige arbeidsoppgavene i tre måneder for å jobbe med applikasjonsutvikling. Disse applikasjonene kan tas i bruk i selskapet. Dette gjør at ansatte får et eierskap til arbeidsplassen, sier Skibenes.

Kommunikasjonssjef i Aker Solutions, Ruth Siri Espedal Lycke, Aker Solutions lokasjonssjef i Stavanger, Kjetil Vågen og maskiningeniør Ine Skibenes.

Nav: – Ser et stort behov

Bransjene som skiller seg ut, hvor kampen om hodene er størst er ingeniør og IKT-fag, bygg og anlegg, helse og omsorg og restaurant og reiseliv, viser bedriftsundersøkelsen til Nav.

– Disse bransjene har hatt høy etterspørsel etter folk i lang tid. Felles er at de etterspør folk med formell kompetanse, som fagbrev eller høyere utdanning. Det er problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og det er en økende utfordring at de som står utenfor arbeidslivet ikke har den kompetansen som arbeidsgivere etterspør, sier Nav Rogaland-direktør Haftorsen.

– Nav har vært i kontakt med bedrifter som har uttalt at de ikke våger å by på enkelte oppdrag, fordi de ikke vet om de har nok folk til å utføre oppgavene. Når bedriftene mangler folk til å utføre arbeidet, får dette konsekvenser for verdiskapingen og produksjonen av varer og tjenester, sier Haftorsen.

Nylig skrev RA om at Stavanger-regionen ikke er like attraktiv for utenlandsk arbeidskraft. Svakere kroner, boligmangel, og færre jobbgoder, er noen av årsakene. Samtidig er det mangel på arbeidskraft i store deler av Europa.

Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Equinor: – Stor konkurranse, men vi er attraktive

Equinor opplever også stor konkurranse om å rekruttere nye ansatte.

– Aktiviteten er stor, og det er mange utlyste stillinger. Konkurransen er hard, spesielt innenfor IT og fornybar, sier Eskil Eriksen, pressetalsperson på norsk sokkel.

Totalt er Equinor fornøyd med responsen i jobbmarkedet. Eriksen sier det er stor interesse for stillingene som lyses ut.

– I 2022 har vi ansatt rundt 1500 nye medarbeidere på tvers av alle våre lokasjoner globalt. . Vi har flere pågående rekrutteringsprosesser og rekrutterer nå nyutdannede til vårt graduate program. Vi er både ydmyke og glade for å se at det er en økning i antall søkere sammenlignet med i fjor og at kvaliteten på søkere virker å være veldig god, sier Eriksen.

Rekruttering og nok kompetanse og kapasitet er avgjørende.

– Det trengs for å lykkes med Equinors ambisjoner om å bidra til å endre verdens energisystemer. Vi opplever at kandidater finner det tiltrekkende å kunne bidra til løsninger på energiomstillingen i et selskap som tar en ledende rolle i det grønne skiftet, sier Eriksen.

Også Equinor satser på utvikling av medarbeiderne sine.

– Vi har et internt universitet og stort internt stillingsmarked som gir gode muligheter for å skifte jobb og oppgaver på tvers av selskapet. Til sammen ser vi at disse elementene er attraktive både for nye og nåværende ansatte, avslutter Eriksen.

Easee: 180 nye i 8 land i 2022

Ladeselskapet Easee har hatt en enorm vekst siden oppstarten i 2018, og gikk fra tre til 400 ansatte på få år. Selskapet låser seg ikke til bosted og geografi når de ansetter.

Så langt i 2022 har Easee ansatt 180 personer i over åtte land. Nylig etablerte Forus-selskapet seg i Frankrike.

– En av de viktigste erfaringene vi har gjort, er å ikke la oss avgrense av bosted og geografiske hindre. Vi ansetter på tvers av landegrenser og regioner, som gjør at vi finner riktige ansatte som ønsker å jobbe for oss. Vi har over 30 nasjonaliteter i Easee, det er vi stolte av, sier PR-sjef Kenneth Bjerga.

PR-sjef i Easee, Kenneth Bjerga.

---

Arbeidsmarkedet:

Bedrifter i Rogaland mangler 6300 ansatte. Dette er en økning på cirka 1600 ansatte sammenlignet med 2021.

26 prosent av 720 bedrifter og virksomheter som har deltatt i Nav bedriftsundersøkelse 2022, svarer at de har hatt rekrutteringsutfordringer.

Bransjene med størst kamp om hodene og hendene er bygg og anlegg, helse- og sosialtjenester, ingeniør og IKT-fag og restaurant og reiseliv.

I bygg og anlegg melder 31 prosent av virksomhetene at de ikke har fått ansatte noen, eller har måttet ansatte medarbeidere med lavere eller en annen formell kompetanse enn ønsket i løpet av de siste tre månedene. Undersøkelsen avdekker også at det mangler 1100 helsearbeidere.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: