Nyheter

– Rogaland kan vise vei i en digital og grønn omstilling

Norge kommer dårlig ut i en fersk undersøkelse om omstilling. Rogaland kan være viktig for å snu utviklingen.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Nylig lanserte de et omstillingsbarometer, hvor Norge sammenlignes med 29 andre land. Dette viser at utviklingen i Norge på mange områder går feil vei.

Norge har hatt en sterk posisjon innen teknologi og digitalisering gjennom mange år, men slik er det ikke lenger. Norge ligger på jumboplass i Norden innen digitalisering i bedriftene og offentlig sektor, ifølge barometeret.

Samtidig påpeker Abelia at det finnes en rekke bedrifter i Norge, ikke minst i Rogaland, som er innovative og ledende på ny teknologi og som kan vise vei for andre.

Abelias administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide, var tirsdag på besøk hos flere innovative tech-selskaper i Rogaland, blant annet Cegal på Forus.

– Barometeret viser hvordan det går med oss, innen flere områder, som økonomi og næringsliv, sammenlignet med disse andre landene. Det er mye man kan si om årets rapport, men overordnet ser vi at selv om vi synes det skjer mye bra endring i Norge, så går det likevel senere i Norge enn i våre konkurrentland, sier Søreide til RA.

– Det er bekymringsfullt fordi vi har kanskje enda større omstillingsutfordringer enn mange andre land. Både når det gjelder kompetansen og humankapitalen, sliter bedriftene med å få nok folk, legger han til.

Søreide mener Norge må satse mer på kompetanse, i form av å utdanne flere, og gjøre det lettere å drive livslang læring for de som allerede har en jobb – som må holde tritt med den teknologiske utviklingen.

– I mange bransjer ser vi at det er for få folk i Norge, så det må bli lettere å tiltrekke seg internasjonal kompetanse også, sier han.

– Innen teknologi og digitalisering må vi ha mer kraft, så her kan det offentlige for eksempel slippe til privat næringsliv i større grad, og man må ha mye mer trykk på å etterspørre disse løsningene, sier Søreide.

Ikke grønt skifte uten digitalisering

Han gjør det klart at digitalisering er kjempeviktig for å få til grønn omstilling.

– Vi må innse av havvind, for eksempel, handler om mye mer enn bare stål som skal slepes langt. Det handler vel så mye om digitalisering og data. Det å se verdiene av data og utnytte det, i form av å starte nye bedrifter og utvikle det vi har, tror vi blir veldig viktig framover.

– Hvilken rolle tenker du Rogaland kan ha i digital og grønn omstilling?

Stavanger er energihovedstaden. I Rogaland har man et enormt tilfang av dyktige kompetansemiljøer, som nå delvis fortsatt skal få ut verdi fra de tradisjonelle bransjene, men som også skal være med å drive dette skiftet. Og det ser vi heldigvis skjer. Også er det et fylke av gründere av oppfinnertyper – det tror jeg fortsatt vil være veldig viktig.

– Hvorfor er du på besøk hos Cegal i dag, hva tenker du andre kan lære fra dem?

– Dette er et spennende firma, som har sine røtter i både olje og gass, og annen energi. Men som nå er med å bruke sin kompetanse og teknologiske innsikt til å være med å drive dette grønne skiftet. Det synes jeg er utrolig inspirerende. Også ser vi at Cegal vet hvordan de skal ta vare på folkene, og være med å utvikle de – det er veldig viktig i forhold til dette med kompetanseutfordringer, sier Søreide.

Cegal er enn så lenge ikke en medlemsbedrift i Abelia, men de har vært i dialog på tirsdagens møte om dette kan bli aktuelt.

Episenteret

Dagfinn Ringås er CEO i Cegal, og mener også Rogaland kan ta en ledende rolle innen digital og grønn omstilling.

– Jeg opplever virkelig en holdningsendring. Det var ikke så populært å snakke om fornybar energi her for noen år siden, men nå er det på alles lepper, og folk ser at oljebransjen stiller seg i midten og driver fram denne tranformasjonen. Det er derfor Cegal, som er et globalt selskap, har valgt å ha hovedkvarter her – vi opplever at dette er episenteret for det fornybarskiftet som skjer, sier Ringås til RA.

Han understreker at det er helt avgjørende at vi fortsetter å utvikle kompetansen vi har i Rogaland, og i Norge.

– Det er innmari spennende å se hvordan mye av kompetansen og ingeniørkunsten som vi har brukt for å drive med olje, gass, shipping, den typen virksomhet, nå også drives over i innovasjon rundt fornybarnæringen. Det er ikke bare det at vi kommer med vindmøllene og solcellepanelene, men også kompetanse rundt hvordan vi faktisk kan vri løsninger og produkter som har blitt brukt tidligere for å finne olje og gass til andre ting, sier Ringås.

Han viser til et eksempel – Cegal har en software som de har brukt for å finne olje- og gassreservoar tidligere, den brukes nå for å lete etter fester på havbunnen for vindmøller.

– Det er mye av ingeniørkunsten i Norge som drives over i andre retninger. Det tror jeg er viktig. Det blir nok vår konkurransekraft, sier han.

– Så vet vi at vi kommer til å ha olje og gass i mange år framover også, men den næringen har stilt seg i sentrum for fornybarskiftet også. Oljenæringen har muskler, krefter og kapital til å drive dette skiftet. Det er bra å se, legger han til.
Nyeste fra Dagsavisen.no: