Nyheter

Denne dronen kan redde liv

Stavanger kommune er med i et EU-prosjekt for å utvikle droner til bruk i nødssituasjoner. Onsdag ble dronene vist fram.

Onsdag ettermiddag var planen at Stavanger kommune skulle gjennomføre en demonstrasjonsflyging med en akuttmedisinsk drone i EU-prosjektet Airmour. (Se mer informasjon i faktaboksen).

Demonstrasjonen gikk ikke helt som planlagt, fordi dronen som skulle brukes for å frakte en hjertestarter til en nødssituasjon som ble spilt ut ved Mosvatnet, hadde tekniske problemer. Derfor ble det heller brukt en mindre drone, uten last, som landet ved siden av dronen med hjertestarteren, under demonstrasjonen.

– Rett før vi skulle fly fikk vi beskjed om at det har oppstått noe teknisk med et kompass, som de febrilsk har prøvd å fjernløse fra Tyskland. Men vi har ennå en sjanse senere i dag, sier Terje Rygh, rådgiver i smartbyavdelingen i Stavanger kommune, til RA etter den første demonstrasjonen.

– Men vi fikk hvert fall vist at det går an å fly her i området, og vi har fått demonstrert og validert det vi ønsker å gjøre, selv om det ikke ble med dronen vi ønsket, legger han til.

Demonstrasjonen av hvordan en drone kan bidra i en nødssituasjon ble gjort ved Mosvatnet, som førte til at et område ved Texaslunden ble stengt en periode. Dronen flydde over Mosvatnet, og landet på Texaslunden. Først «fraktet» den en hjertestarter, deretter ble det vist hvordan også medisiner og annet akuttmedisinsk utstyr kan bli fraktet med dronen mellom et apotek og en legevakt for eksempel.

Denne dronen kan frakte medisinsk utstyr til en nødssituasjon, som for eksempel en hjertestarter.

Økt kompetanse

– Stavanger kommune er med i EU-drone prosjektet Airmour. Dette gir oss verdifull læring og gir oss en mulighet til å påvirke framtidens løsninger innen nødmedisinske tjenester i Europa, sier Rygh.

– Vi deltar også for å bidra til økt kompetanse og kunnskap omkring droner i regionen vår og skape ny næring innenfor drone- og nødmedisinske tjenester, som også EU satser på, legger han til.

– Hvorfor var planen å ha den første demonstrasjonsflygingen her?

– En av grunnene til at den første flygingen skulle skje i Stavanger er at Ehang Scandinavia AS, operatøren som flyr dronene i EU-prosjektet, har lokal tilhørighet her i Stavanger. Det har også vært av avgjørende betydning for at EU valgte å tildele prosjektet til oss, sier Rygh.

Han påpeker også den gode dialogen og støtten de har fått fra Luftfartstilsynet og Avinor har vært viktig.

Her spilles et nødstilfelle ut, hvor forbipasserende finner en bevisstløs person (en dukke), ringer 113, og en droner kommer med en hjertestarter, som brukes på dette bildet.

Uten kø

Onsdagens demonstrasjon skulle foregå med en liten lastedrone. Til neste år er planen å fly med en mye større drone som har plass til to personer med medisinsk kompetanse om bord på/til et egnet sted, men hvor og når er ikke bestemt ennå.

– Hva er fordelene med denne teknologien?

– Noe av fordelen med droner er at de kan operere i luftrommet der det ikke er køer på samme måte som på bakken. Det er ikke behov for å bygge nye og dyre veier. Dronene som nå testes ut går på batteri, i forhold til andre transportmidler skal prosjektet se om dette kan bidra til å løse framtidens nødmedisinske utrykninger på en mer bærekraftig måte.

– At dronene i framtiden skal fly autonomt og uten pilot, vil også bidra til færre menneskelige feil, påpeker han.

På grunn av tekniske problemer kunne ikke dronen som skulle frakte hjertestarteren brukes i demonstrasjonen på onsdag. Derfor ble det brukt en mindre drone som en plan B, som landet ved siden av dronen med hjertestarteren.
På grunn av tekniske problemer kunne ikke dronen som skulle frakte hjertestarteren brukes i demonstrasjonen på onsdag. Derfor ble det brukt en mindre drone som en plan B, som landet ved siden av dronen med hjertestarteren.

Tidlig stadium

– Er det noen utfordringer da?

– Utfordringene i dag er at vi ennå er i et tidlig stadium, der lover og regler for bruk av nødmedisinske droner ennå ikke er på plass. I tillegg er det ulike regler i hvert land, slik at det er en jungel å finne ut hvordan man kan fly i de ulike land og regioner, sier Rygh.

Han påpeker også at viktige områder innen datasikkerhet og personvern må utforskes.

– Alt dette må på plass før man kan sette slik teknologi i daglig drift og har et marked med lover og regler som fungerer. Dette er viktige områder som EU-prosjekter slik som Airmour tar opp problemstillinger på og prøver å besvare. Disse svarene kan gi innspill til myndigheter og luftfartsmyndigheter og andre i hele EU for å komme noen steg videre.

– Vi i Stavanger håper at kunnskapen og lærdommen vi nå får i prosjektet kan bidra positivt til dette og til at regionen vår kan stå sterkere rustet framover, sier Rygh.

Stavanger kommune jobber også med å få viktige innspill fra innbyggerne på hvordan framtidens dronebruk skal se ut.

– Målet er at vi sammen lager løsninger som gir våre innbyggere et bedre liv. Mest sannsynlig vil vi ikke se lastedrone-løsningene komme vanlig operasjon med det første, mest sannsynlig snakker vi tidligst om 5 år, understreker Rygh.

I forbindelse med flygingene var det et stort fokus på sikkerhet. Texaslunden og stien ned mot Mosvatnet der, ble stengt for ferdsel imellom kl. 12.00 og kl. 16.00. Det var kun prosjektdeltakere og andre inviterte som ble tillatt innenfor avsperringen, men det var mulig å se arrangementet for skuelystne fra utsiden av det sperrede området.

– Disse tiltakene er gjort for å ivareta den sikkerheten som kreves for å kunne fly i bynært område og for å begrense faren for å treffe eller skade personer med dronen som skal fly, sier Rygh.

Stavanger kommune viste også fram en større drone, med plass til to personer med medisinsk bakgrunn, som kan dra ut til nødsituasjoner i framtiden.

---

Fakta om prosjektet

  • Forskningsprosjektet Airmour er et treårig EU-prosjekt som utforsker muligheten for å frakte akuttmedisinsk utstyr, og etter hvert personer, i bynære områder ved hjelp av droner.
  • Sammen med den Forus-baserte droneoperatøren eHang Scandinavia og forskningsinstituttet Norce, er Stavanger kommune de første til å utføre demonstrasjonsflyging i prosjektet.
  • Senere skal det også utføres demonstrasjonsflyginger i Helsingfors (Finland) og Nord-Hessen (Tyskland).
  • Resultatet fra flygingene skal brukes til å utvikle e-kurs og verktøy til byplanleggere, droneoperatører og andre som kan ha nytte av det, samt bidra til det kommende sivile luftfartsregelverket for bruk av droner i EU.

Kilde: Stavanger kommune

---

Her demonstreres det hvordan dronen kan bli brukt til å frakte medisin.

Nyeste fra Dagsavisen.no: