Nyheter

Næringslivet demonstrerte foran Stortinget: – Strømpakken må bli bedre

Dresskledde næringslivstopper ber Stortinget om å komme opp med en bedre strømpakke til bedriftene.

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til strømpakkeordningen til bedriftene. Tre milliarder kroner settes av til strømstøtte til næringslivet, som hittil ikke har fått noen ordninger under strømkrisen.

Strømordningen vil treffe rundt 20.000 bedrifter og koster 3 milliarder kroner, opplyste næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han fredag la fram tiltakspakken.

Mandag la regjeringen fram sin plan for å motvirke energikrisen og galopperende strømpriser i Norge. Opposisjonen på Stortinget stiller rustet med over 80 forslag. Det ligger an til en opphetet debatt på det ekstraordinære møtet.

Samtidig, utenfor Stortinget, demonstrerte næringslivet. De ønsker en bedre strømpakke til bedriftene.

Derfor står Minge på barrikadene

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, sier til RA at næringslivet i Stavanger-regionen hadde på forhånd svært liten tiltro til at regjeringen ville komme opp med en løsning på strømkrisen som ville være tilfredsstillende.

– Våre medlemmer fikk dessverre rett, og derfor står vi her utenfor Stortinget i dag, sier Minge.

– Strømstøtten regjeringen har foreslått er for svak. For mange faller utenfor, og de som ikke faller utenfor, får for lite, oppsummerer Minge.

– Dette handler om arbeidsplasser og framtiden til mange virksomheter. Derfor håper vi at de som skal bestemme dette i Stortinget hører etter på de som tar ordet her i dag, fortsetter Næringsforeningen-direktøren.

Harald Minge, direktør i Næringsforeningen i Stavanger demonstrerer foran Stortinget. Næringslivet er ikke fornøyd med strømpakken til næringslivet som ligger på bordet fra regjeringen.

Minge forteller at flere bedriftsledere fra hele Sør-Norge tok til mikrofonen. Politikere tok også ordet.

Minge sier han håper regjeringen er innstilt på et bredt forlik, som kan gi en betydelig bedre ordning enn det som ligger på bordet nå.

– Men ingenting at det jeg har hørt i dag gir grunn til optimisme, sier Minge.

– Ikke godt nok

– Jeg håper virkelig at flertallet på Stortinget tar signalene som kommer fra oss i næringslivet, og at Stortinget kommer fram til en bedre ordning enn det som ligger på border per i dag, sier Egil Hollund, kommunikasjonssjef i Næringsforeningen i Stavanger, til RA.

– Strømpakken, slik den ligger nå, er helt klart for svak. Både for bedriftene som omfattes av ordningen, og selvsagt dem som ikke omfattes ordningen – men som burde vært det. Det er mange som ikke får støtte i det hele tatt, slik pakken foreligger nå, sier Hollund.

Han kommer med eksempler.

– Bedrifter med lav driftsmargin hvor strømutgiftene ikke utgjør tre prosent av omsetningen, vil falle utenfor. Altså bedrifter med høy omsetning, men lave driftsmarginer. Dette kan være dagligvarehandelen, sier Hollund.

Bedrifter med strømutgifter på tre prosent eller mer av omsetningen kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre kilowattimen i oktober, november og desember. Bedrifter som investerer i ENØK-tiltak vil kunne få inntil 45 prosent av utgiftene over 70 øre.

– ENØK-tiltak krever kapital. Dersom man ikke får enn 25 prosent dekket over 70 øre, er det lite sammenlignet med privatpersoner som får 90 prosent dekket over 70 øre, kommenterer Hollund.

Maksbeløpet for støtte til hver bedrift er 3,5 millioner kroner. Altfor lavt, mener Næringsforeningen i Stavanger.

– Store industribedrifter bruker mye strøm. 3,5 millioner kroner er noen, men lite i deres sammenheng. En del store industribedrifter som ikke opererer innenfor energibransjen får langt høyere strømregning enn de får støtte for, sier Hollund.

Han etterlyser også forutsigbarhet. Ordningen som ligger på bordet varer bare fram til jul.

– Det er ikke signalisert hva som skjer etter jul. Det er for svakt. Regjeringen henviser dette fastprisregimet, men ingen vet når det er på plass, og man har ingen garantier. Det hadde vært en stor fordel om man ble enige om en ny ordning kunne gjelde fram til fastprisregimet er på plass, poengterer Hollund.

– Sett dere ned og bli enige

– Vår oppfordring til Stortinget er at tar signalene fra næringslivet på alvor. Politikerne må sette seg ned sammen og komme fram til et bredt flertall om en bedre ordning, sier Hollund.

Han telte ikke, men har inntrykk av at det deltok 30–40 personer fra Rogaland. Og at det samlet var rundt et par hundre mennesker som demonstrerte.

At Næringsforeningen og næringslivet demonstrerer er ikke dagligkost.

– Klar det er uvant, men jeg tror det er nødvendig. Situasjonen er virkelig alvorlig. Konsekvensen er at arbeidsplasser forsvinner når strømregningen spiser opp alt av egenkapital og overskudd. Det kan ende med permitteringer og i verste fall konkurs som det neste, understreker Hollund.

Næringslivet er ikke fornøyd med strømpakken til bedrifter som foreligger fa regjeringen. Mandag demonstrerte de utenfor Stortinget.


Nyeste fra Dagsavisen.no: