Nyheter

- Ikke lenger like attraktivt å komme til Norge og Stavanger

Høyt kostnadsnivå, svakere krone, bedre arbeidsmarked i hjemlandene, dårlig vær og vanskeligere nordmenn og norske systemer. Norge, og Stavanger-regionen, er ikke like attraktivt for utenlandske arbeidstakere som før. Det begynner å bli et problem.

Rogaland skriker etter arbeidskraft. Stavanger-regionen har alltid vært avhengig av utenlandsk arbeidskraft, men nå er ikke «den grønneste grenen» like attraktiv lenger, forteller Næringsforeningen og NAV Rogaland til RA.

Cynthia Myrnes, daglig leder i Relocation AS – et selskap som hjelper utenlandske arbeidere som kommer til Norge – og administrator i Facebook-gruppen Stavanger Expats med 18.000 medlemmer, er enig i at det er tøffere å få folk til flytte til Stavanger enn før.

Hun er selv fra Singapore, har bodd 14 år i Stavanger, og jobber daglig med expats og deres behov og utfordringer.

Myrnes stortrives i Stavanger, men har stor forståelse for at ikke alle gjør det, og at det norske samfunnet kan være vanskelig å bli integrert i.

Årsakene til at Stavanger er mindre attraktivt er mange, sier Myrnes.

Flere grunner

– Før tjente man mer. Nå er kronen svekket. Lønnen man får blir mindre når man konverterer til euro, dollar eller pund. Man tjener mindre i Spania, Portugal og Tyskland, men folk føler de sitter igjen med mer. Norge har svært høye levekostnader. Ja, lønnen er høy, men Norge har også høye skatter og det er dyrt å leve, sier Cynthia Myrnes.

Tidligere fikk expats flere goder i form av dekket skoleplass på de internasjonale skolene, bolig og bil.

– Etter oljekrisen kuttet flere bedrifter ned på dette. Skoleplasser kan fort bli dyrt, og det er venteliste. For en 13-åring er det ikke lett å plutselig måtte gå på norsk skole i et norsk system. Det er også vanskelig å få barnehageplass, ofte må man vente i mange måneder – på disse opptakene, men man i andre land får plass raskere, sier Relocation-sjefen.

Å få bankkonto kan ta seks til åtte uker. Å vente på arbeidstillatelse kan ta opptil fire måneder om man ikke er fra et EU-land

—  Cynthia Myrnes, daglig leder i Relocation AS og moderator i Facebook-gruppen Stavanger Expats

Det «norske systemet» kan også være problematisk.

– Det er dyrt å søke om oppholdstillatelse, 6300 kroner for en enkeltperson, 10.500 med ektefelle. Å få bankkonto kan ta seks til åtte uker. Å vente på arbeidstillatelse kan ta opptil fire måneder om man ikke er fra et EU-land, sier Myrnes.

Boligmangel og kultursjokk

Boligmangel er også et stort problem. Relocation jobber tett med både huseiere og utleiemeglere. Det er færre utleieboliger på markedet. Leieprisene i de fire store byene steg med 2,7 prosent i andre kvartal 2022. Det siste året har leieprisene steget med 4,2 prosent, viser utleieboligprisstatistikken fra Eiendom Norge

– Høyere boligrente gjør at flere huseiere selger i stedet for å leie ut. Færre nordmenn flytter til utlandet for å jobbe etter pandemien, dermed er ikke disse boligene tilgjengelig for leie. Ukrainske flyktninger trenger bolig, studenter trenger bolig. Det er stor kamp. Dette presser også opp leieprisene, sier Myrnes.

Stavanger-været trekker ikke overraskende ned. Det kan være vanskelig å få lokale venner, ifølge Myrnes.

– Mange utlendinger forteller at det kan være å bli kjent med nordmenn. «Forening» er et kjent fenomen i Stavanger. Her er det vanskelig å få innpass. Man bør nesten kjenne noen fra barndommen for å få bli invitert. At siddiser er innelukket hører jeg også fra nordmenn fra andre deler av landet. Sosiale sammenkomster skjer gjerne i hjemmene, mens det i andre land er mye mer vanlig å gå ut og være mer sosial, forteller Myrnes.

Næringsforeningen: – Dette er grunnene

«Absolutt», svarer kommunikasjonssjef Egil Hollund i Næringsforeningen i Stavanger på spørsmål om regionen er blitt mindre attraktiv for expats.

– Det er ikke slik at «alle vil til Norge». Levestandarden og arbeidsmarkedet i mange europeiske land har økt. Vi er jo skrudd sammen slik at vi vil jobbe der vi er fra, sier Hollund, som også nevner den svekkede kronen.

– Lønningene i Norge kan være de samme, og gode, men lønnen er mindre verdt i hjemlandet deres.

Hollund sier problemet startet fra 2010 til 2013, under oljetoppen.

– Det var ikke lett å få arbeidsledige ingeniører fra Spania, som slet etter finanskrisen. Godt betalte jobber i Norge var ikke nok til at de forlot landet sitt.

Hollund sier at Stavanger ofte ligger høyt på listene som ranker de beste byene i verden å være expat.

– Stavanger har et godt internasjonalt miljø. God internasjonal infrastruktur med internasjonale skoler, nettverk og programmer for å få folk til å trives. Balansen mellom jobb og fritid er god. Familievennlig. Flott natur. Mange trives når de først har kommet. Utfordringen er å få dem hit først. Og nå kjemper mange europeiske land om de gode hodene.

Hollund mener det er viktig å opprettholde det internasjonale miljøet i regionen.

– Den internasjonale skolen, den britiske skolen, expats-ordningene, sier Hollund, som mener problemet må løftes opp politisk.

– Politikerne i Norge bør være mer framoverlent med å jobbe mer aktivt med å få arbeidsinnvandring til landet. Norge trenger høykompetent arbeidsinnvandring nå og i framtiden, sier kommunikasjonssjef Egil Hollund.

Nav: – Blir vanskeligere i årene framover

Mange bedrifter sliter med å få tak i nok og riktig arbeidskompetanse. Ifølge direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen, er færre utenlandske arbeidere én av årsakene til den store etterspørselen.

– Det er ikke like attraktivt å komme til Norge eller Stavanger lenger. Det er vanskeligere å få folk til å flytte til Norge for å bo og jobbe her. Det er vanskelig nå, og det blir også vanskelig i årene framover, sier Haftorsen.

Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Årsakene er høyt kostnadsnivå. I tillegg har mange andre europeiske land fått bedre arbeidsmarked og med høyere lønn.

– Det er ikke like attraktivt for østeuropeiske arbeidere i for eksempel byggebransjen å komme til Norge, fordi land som Polen har i dag mange flere jobbmuligheter i dag enn for noen år siden. Det er et godt arbeidsmarked i Europa, og de fleste europeiske land mangler også arbeidskraft, sier Nav-direktøren og legger til:

– Mange utenlandske arbeidere flyttet hjem under koronapandemien, og de har ikke kommet tilbake.

– Vi er alle ambassadører

Næringssjefen i Stavanger kommune, Anne Woie, sier mange byer og land i Europa sliter med å få nok folk og riktig kompetanse.

– Folk får godt betalte jobber i hjemlandene sine. Covid har også endret flyttemønstrene. Jeg tror mange fortsatt ser Stavanger som en attraktiv region med spennende jobber, men her slår den internasjonale konkurransen inn. Det er kompetansemangel generelt i verden.

– Alle som bor og jobber i regionen er ambassadører. Snakk om byen vår, stedet du bor. Vi har god balanse mellom jobb og fritid, har et trygt land, passelig stor by og god internasjonal infrastruktur, sier Woie.

Cynthia Myrnes, daglig leder i Relocation AS og moderator i Stavanger Expat, Facebook-gruppen med 18.000 medlemmer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: