Nyheter

Trafikkfarlig i Lervig: – Mange har nesten blitt påkjørt her

Beboere ved Lervigbrygga mener det bare er et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke, og krever tiltak fra kommunen.

For to måneder siden tok Kenneth Bøe kontakt med Stavanger kommune. Han bor på Lervigbrygga, hvor en tidligere blindvei ble åpnet for gjennomkjøring til de nye blokkene. Det ble imidlertid ikke satt opp noen form for overgangsfelt, skilt eller lignende på en veldig trafikkert overgang fra boligområdet til den offentlige brygga og stranda.

– Det er en veldig trafikkfarlig situasjon her. Det er mange barn som løper over her, så det er et stort potensial for at det kan skje en ulykke, sier Bøe til RA.

Første gang han tok kontakt med kommunen, i juli, fikk han beskjed om å melde inn bekymringen sin via nettsidene deres, der de har en egen portal og et system for dette.

– Jeg melder det inn, men ingenting skjer. Det ringes fram og tilbake, og når jeg endelig får kontakt skylder de på at de ikke har tatt over veien fra utbygger, Selvaag Bolig, ennå, og det er da de som har ansvaret for veien.

– Så ringer jeg Selvaag Bolig, og de sier nei – de bygger leilighetene og fasiliteter veien, men de har ikke noe ansvar for veien og trafikksikkerheten sådan. De kaster bare ballen over til hverandre hele tiden, forklarer Bøe, som er frustrert på hele situasjonen.

Se svar fra Stavanger kommune og Selvaag Bolig nederst i saken.

Lervigbrygga

Livsfarlig

– Kommunen har også sagt at dette er et gatetun, og at man maks kan kjøre i 7,5 km/t her. De mener det er bilisten sitt ansvar å kjøre fint. Jeg fikk også beskjed om at det er foreldrene sitt ansvar å lære barna å ikke løpe i gatene. Det er ansvarsfraskrivelse, sier Bøe.

Han har selv barn, og påpeker at flere i nabolaget har opplevd å nesten bli påkjørt her.

– Kommer det en bil i 7 km/t her, på 2 tonn, og kjører over et lite barn, er det fatalt. Det skal ikke mer til, understreker han.

Han forklarer også at på strekket før den umarkerte overgangen, er det ganske mange biler som får litt fart.

– Se for deg en elbil som ikke lager noe lyd. Hvis det kommer et barn på trehjulssykkel her, bak bilen som står parkert her, har ikke bilen sjans til å stoppe, og barnet hører ikke bilen.

– Det er 900 boliger her, og de bygger enda mer. Alle barna samles inn på den hovedgangveien som går her, og de kommer ofte syklende over her, sier han.

Midt i intervjuet med RA kommer en av beboerne i området syklende over veien, og kan fortelle at han selv holdt på å bli påkjørt her nylig.

Lervigbrygga

Overgang eller blindvei

Bøe ser for seg to mulige løsninger på problemet.

– Det første, som alle her er enige om, er at det må komme en eller annen skilting, en hump, en overgang. Sånn at biler og myke trafikanter ser hverandre. Det andre er om det er nødvendig at det er en gjennomkjøring her. Vi har klart oss siden 2012 uten gjennomkjøring. Alle de nye boligene her, har innkjøring fra andre siden også. Det er ikke alle som er enige i at veien bør sperres, men alle er enige om at vi trenger tiltak, sier Bøe.

Bøe sier han pratet med kommunen igjen i slutten av forrige uke. Da fikk han beskjed om at de måtte kartlegge trafikken, med fartsmålinger og slik.

– Men det var det lang ventetid på, så det er ikke ferdig før i oktober kanskje november. Også etter det er det jo en prosess før det skjer noe. Det tar for lang tid, sier Bøe.

I tillegg påpeker han at å måle trafikken i november ikke gir et klart bilde av situasjonen om sommeren, når trafikken er mye større.

– Også har det ingenting å si om det bare kjører en bil i døgnet her, det skal ikke mer til for en ulykke.

– For meg er det ganske klinkeklart at når det er en sånn vei som går her, uavhengig av hva som er prosedyre, må du ta sikkerheten først, sier han.

Kenneth Bøe

Stavanger kommune: – Blir ikke gangfelt

– Vi kan forstå bekymringene til disse beboerne. Dette er et område under utbygging midt i et boligområde, med barnehage i nærområdet. Vi er enig i at sikten, der turstien krysser gatetunet, er for dårlig, når det er parkerte biler inntil turstien. Dette holder vi på å utbedre nå, sier Jorunn Oltedal Brembo, stedfortredende veisjef i Stavanger kommune, til RA.

– Vi har vært på befaring i området flere ganger og vurdert sikkerheten. 1. september var samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet på befaring i området. Gruppen består av representanter for politiet, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Stavanger parkering og Plan og arkitektur og Vei og trafikk i Stavanger kommune. Samarbeidsgruppen støttet kommunens beslutning om å omstrukturere parkeringen på gatetunet for å bedre sikten, ved kryssingen over gatetunet. Vi har også en god dialog med Selvaag Bolig, og i neste uke skal vi møtes og se på andre mulige tiltak både på gatetunet og i anleggsområdet.

Kommunen påpeker også at de har hatt flere målinger tidligere i høst av farten på bilister og syklister langs veien.

– Disse viser at farten er jevnt over lav. Vi har også en pågående måling av farten ved gatetunet, sier Oltedal Brembo.

– Vi har vurdert søknaden om å etablere gangfelt over gatetunet. Vi følger Statens vegvesens håndbøker og denne strekningen oppfyller ikke kriteriene for å få gangfelt. Vi vil vurdere fartsregulerende tiltak etter at vi får resultatet fra fartsmålingen som pågår nå. Vår foreløpige vurdering er at situasjonen i dette området ikke skiller seg særlig ut sammenlignet med andre boliggater, i og nært sentrum av Stavanger. Det er trangt her og god sikt er viktig for trafikksikkerheten. Derfor prioriterer vi arbeidet med å utbedre sikten ved gatetunet, sier Oltedal Brembo.

Arnvid Nordstrand, Regionsjef i Selvaag Bolig, påpeker at både de og Stavanger kommune er opptatt av å ta dette på alvor.

– Vi oppfatter at de jobber aktivt med dette, blant annet ved og ta kontakt og invitere til møte, sier Nordstrand til RA.

– Vi har opparbeidet og skiltet gaten i henhold til godkjente planer, og gaten er privat inntil vi får overlevert den til Stavanger kommune til drift og vedlikehold, men åpen for alminnelig ferdsel. Når det er sagt vil vi påpeke at bilistens ansvar er å overholde trafikkreglene og være aktsom. Lervigbrygga er et lite, tett og lokalt boområde, og beboerne må også selv ta ansvar for nærmiljøet og sikkerheten for barna i området. Omtalt gate har lite gjennomgangstrafikk, det er stort sett folk som bor på Lervigbrygga som bruker gaten, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: