Nyheter

Hvor mye penger bør man gi i gave?

Ekspert mener det er full forståelse om folk gir mer moderate gaver i konfirmasjoner og lignende i dagnes økonomiske bilde.

Det er nå tid for høstkonfirmasjoner, blant annet er det konfirmasjoner på Randaberg denne og neste helg. I den anledning er det mange som lurer på hvor mye de skal gi i gave til konfirmanten.

Terje Hamre er markeds- og partneransvarlig i Norsk Familieøkonomi, og mener dagens situasjon med økte strømpriser, drivstoffpriser, dagligvarepriser og renteendringer, påvirker hva som gis i gaver, enten det er konfirmasjon, bryllup eller bursdag.

– Det er ingen tvil om at nivået eller kostnadene mange legger i gaver, uavhengig av om det er konfirmasjon, bursdag eller bryllup har blitt mer moderat, sier Hamre til RA.

Han mener folk tenker seg mer om, og at det må passe inn i et budsjett. Selv om Norsk Familieøkonomi ikke har fått inn direkte henvendelser om hvilket nivå kundene skal legge seg på i forhold til gaver, vet de at det gjennomsyrer hele familieøkonomien for mange.

– Hvilke råd har dere til de som skal i konfirmasjon, bryllup eller bursdag, og skal gi gaver i dagens økonomiske bilde?

– Moderer dere om nødvendig, det er full forståelse for at det er tøffe tider hos mange. Tenk alternativt med invitasjoner, opplevelser og ikke bare pengegaver og størrelsen på disse, sier Hamre.

Han påpeker også at de har observert at flere nå prioriterer bort restaurantbesøk, reiser og nivået på helgematen, før det daglige behovet.

Norsk Familieøkonomi registrerer i tillegg at flere kommer til dem med et ønske om å sette opp et budsjett, som de tidligere ikke har sett behov for.

– Foreldre bør gi mest

En undersøkelse, som er gjennomført av Norstat for Skagen Fondene, viser at nordmenn mener foreldrene bør gi mest til konfirmanten, mens naboer kan gi minst.

---

Fakta om funnene i undersøkelsen

Avhengig av relasjon til konfirmanten, mener respondentene i undersøkelsen at man i gjennomsnitt bør gi dette:

• Foreldre: 7500 kroner

• Besteforeldre: 4675 kroner

• Fadder: 1450 kroner

• Tante/onkel: 1300 kroner

• Fetter/kusine: 625 kroner

• Venn: 475 kroner

• Nabo: 425 kroner

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat våren 2022 på vegne av Skagen Fondene. Svarene i undersøkelsen er basert på intervjuer med 1073 personer.

---

– Vi ser at nordmenn er ganske enige i hvor mye en venn, nabo og fetter og kusine skal gi, men de er mer splittet i synet på hvor mye det er passende at foreldre og besteforeldre gir. 14 prosent mener foreldre bør gi så mye som minst 10 000 kroner, mens gjennomsnittet mener 7500 kroner er riktig sum, sier Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagen Fondene.

Pål Bergskaug

Bergskaug mener at en pengegave som ikke gis som kontanter, kan gi vel så mye glede for konfirmanten – i alle fall over tid.

– Når foreldre gir penger i fond i stedet for kontanter, kan de hjelpe til med å administrere investeringen. Da kan man også sikre at pengene ikke blir borte under russetiden eller tilsvarende. Dette kan være en måte å lære ungdommen om fondsparing og investering tidlig. For konfirmanten kan det være det første skrittet mot å kjøpe egen bolig, sier Bergskaug

Han mener likevel det er viktig at man ikke føler seg presset til å gi en spesiell sum, og at det må være opp til hva hver enkelt er komfortabel med.

– Selv om respondentene i undersøkelsen har svart på hvor mye de mener man «bør» gi i gave, må man ikke føle at det er et krav å gi det snittsummene viser, sier han.

Et alternativ til å gi bort en stor sum, enten i kontanter eller i fond, kan være at man hjelper konfirmanten med å sette opp en spareavtale, der man for eksempel gir bort en liten sum i måneden inn i et fond over en gitt periode, mener han.

– En hundrelapp i måneden kan bli store summer over tid, sier Bergskaug.

Takknemlige konfirmanter

– Tror dere det har skjedd en endring i hva folk mener man skal gi i konfirmasjonsgave nå, med tanke på økte strømpriser, økte matpriser, drivstoffpriser o.l., sammenlignet med da undersøkelsen ble gjennomført i vår?

– Jeg er litt opptatt av at det ikke nødvendigvis er så viktig hvor mye vi gir til konfirmanten. Det viktigste når det gjelder særlig gavebrev i fond er at pengene får lov å virke i mange år, jo lenger jo bedre. Husk at selv små summer kan bli store over tid. Det ser ut som om de fleste av våre kunder legger vekt på å opprettholde nivået på sine gaver selv om de daglige utgiftene øker. Men jeg tror nok at når renteøkningene merkes i privatøkonomien, og de øvrige prisene på strøm og matvarer øker, så kan det hende at vi får litt mer moderate gaver. Det tror jeg ikke gjør så mye, sier Bergskaug.

Han påpeker at de anbefaler at gaven bør være noe som konfirmanten har glede av når vedkommende blir voksen.

– Da er valget om du vil gi noe som gir et varig minne fra deg som giver, som smykker, eller om du vil gi noe som øker i verdi fram til det skal benyttes. Historisk har det vist seg at sparing i aksjer gjennom aksjefond har steget mest i verdi i tidsperioder over fem år, sier han.

– Vi har nesten daglig kontakt med tidligere konfirmanter som uttrykker glede over hvor smarte giverne var i sin tid, da de valgte å gi aksjefond i gave til konfirmasjonen. Gleden er der når de ser at den opprinnelige gaven har flerdoblet seg og kommer til nytte ved større investeringer i overgangen fra ungdom til voksen. Og i disse dager ser vi hvor godt det er å ha penger i bakhånd.

Nyeste fra Dagsavisen.no: