Nyheter

– Viktig at Nord-Jæren ikke glemmer at det pågår en lærerstreik

Rundt 3600 lærere er i streik rundt i landet, men ingen på Nord-Jæren.

Lærerne streiker. Noen har streiket siden i sommer. Hver uke tas flere lærere ut i streik. Skoler, klasser og elever rammes over hele landet. Rundt 3600 lærere er i streik rundt om i landet. Tirsdag meldte Utdanningsforbundet at ytterligere 300 lærere tas ut i streik. I det siste uttaket er det hovedsakelig Bærum kommune som rammes. Så langt har Nord-Jæren ikke blitt rammet.

Leder for Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, håper ikke folk i Stavanger-området glemmer at det er en pågående lærerstreik.

– Det oppleves nå som om streiken er langt borte. Vi får en del henvendelser fra medlemmer om at de ønsker å markere streiken sterkere her lokalt. Det planlegges arrangementer for å vise mer igjen. Det er viktig for samholdet. Selv om våre medlemmer i sørfylket ikke er i streik, er kollegene i streik. Det er også viktig at opinionen ikke glemmer at lærerne står i en viktig kamp, sier Tednes-Aaserød til RA.

– Ikke med lett hjerte vi gjør dette

– Mange kolleger, i nordfylket, har vært i streik lenge. For noen er det tredje uken. Det er ikke med lett hjerte vi gjør dette, men det er viktig for framtiden for lærerne, legger hun til.

Det er Utdanningsforbundet sentralt som bestemmer hvilke kommuner, skoler og klasser som plukkes ut til streik.

– Er det på tide at streiken kommer til Nord-Jæren?

– Det sitter folk sentralt og gjør vurderinger på dette. Ut ifra den kunnskapen jeg sitter på, er det klokt, svarer Tednes-Aaserød.

Når storbyene rammes, og de større kommunene, legges det mer press på motparten i streiken.

En årsak til at flere store byer ikke har blitt tatt ut i streik kan være at Utdanningsforbundet spår en langvarig streik, og at det derfor spares på kruttet.

– Hva som må til for å legge mer press på motparten, er det Utdanningsforbundet sentralt som bestemmer, sier Tednes-Aaserød.

Vart siden 20. juni

Lærerstreiken har vart siden 20. juni. Nylig bekreftet riksmegler Mats Ruland bekrefter at han har kontakt med partene i lærerstreiken. Han signaliserer at en løsning vil komme.

– Jeg har hatt kontakt med partene og kommer til å ha kontakt med dem framover. Konflikten vil bli løst på et tidspunkt, men jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om når dette skjer, skriver riksmegler Mats Ruland i en e-post til VG fredag.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener det er bra at den videre prosessen nå styres av Riksmekleren.

– Målet er å få KS tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan finne en bedre løsning for lærerne i skolen og snarest mulig få en slutt på streiken, sier Handal en pressemelding.

Han sier mange elever har det vanskelig nå og ønsker seg tilbake på skolen.

– Det gjør lærerne også. Mange er urolige for elevene som nå skulle ha vært godt i gang med skoleåret, men som dessverre står der uten det viktigste i klasserommet – den lærerutdannede læreren. Så snart KS gir oss et akseptabelt tilbud, er vi klare for å møte elevene våre igjen, understreker Handal.

---

Lærerstreiken:

Rundt 3600 lærere er i streik rundt om i landet.

8. juni: Norsk Lektorlag gikk ut i streik i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo). Hittil er 43 organiserte tatt ut i streik. En opptrapping av streiken vurderes fortløpende.

8. juni: Skolenes landsforbund gikk ut i streik. 43 medlemmer er i streik, og en opptrapping er varslet fra 12. september.

20. juni: Utdanningsforbundet sluttet seg til streiken. Omkring 3500 medlemmer er i streik. 6. september ble denne streiken trappet opp med 300 lærere, hovedsakelig i Bærum.

Utdanningsforbundet streiker fordi de mener lærerne over tid har blitt nedprioritert i lønnsforhandlinger og at streiken handler seg om både lønn og å sikre statusen og framtiden til læreryrket.

Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at nesten hver femte lærer i videregående opplæring og grunnskolen mangler lærerutdanning målt i årsverk. Lærerne ønsker flere kvalifiserte lærere i klasserommene.

På andre siden mener KS (Kommunesektorens organisasjon) har de har strukket seg så langt de kan.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: