Nyheter

Sola vant Kommune-NM

Nord-Jæren har tre kommuner på topp ti-listen over de beste kommunene å drive næringsliv i. Sola er igjen nummer én. Rogaland er nest beste fylke, ifølge NHO-kåringen.

Rogaland og kommunene i Rogaland er kjent for å gjøre det godt i NHOs Kommune-NM. Sola kommune gikk helt til topps i årets kåring.

Stavanger kommune er på femteplass, Sandnes ble nummer ni. Dermed har Rogaland tre kommuner på topp-ti-listen. Videre på listen finner man Klepp på 14. plass og Time på 21.

Årets kåring er basert på 2021-tall.

NHO Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Sola rangerer øverst på arbeidsmarkedsområdet, med Norges høyeste sysselsettingsandel, få uføre og lavt sykefravær. Antall arbeidsledige trekker imidlertid ned. Sola rangeres som nummer to på kompetanse i Norge, med høy andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning, og sysselsatte med minst fire års høyere utdanning, samt sysselsatte med bestått fagbrev. Innenfor næringsliv rangerer Sola nummer fire med Norges høyeste private sysselsetting, høyt inntektsnivå og kommunen kjøper mye tjenester fra private. Sola har imidlertid lav næringslivsvariasjon. Kommunen gjør det også bra innen demografi og kommuneøkonomi, heter det i begrunnelsen.

Fornøyd Sola-ordfører

– Stas og gøy! Sola har hatt en tradisjon for å ligge høyt, og har vunnet åtte av ti ganger de siste ti årene. Kjekt å vinne etter å ha kommet nummer to i fjor, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) til RA.

– Anerkjennelsen er noe som jeg og hele kommunestyret mottar. Vi har lenge jobbet langsiktig og hatt bred politisk enighet om å legge til rette for næringslivet i Sola. Jeg håper også at bedriftene kan være stolte, og glade for å drive bedrift i Sola. Jeg håper også at det smitter over på innbyggerne, fortsetter Slethei.

Sola kommune har 28.000 innbyggere og 26.000 arbeidsplasser.

Etter Sola følger Stavanger på 5. plass nasjonalt. Stavanger gjør det bra på de fleste indikatorer med unntak av indikatorene for arbeidsledighet, sysselsatte med bestått fagprøve og netto innflytting.

Sandnes er på 9. plass. Kommunen gjør det bra på innenfor næringsliv med god næringslivsvariasjon, høyt inntektsnivå, høy privat sysselsetting og kommunen kjøper mye tjenester fra private. Kommunen scorer også bra på demografi og kompetanse. Høy arbeidsledighet trekker ned for Sandnes.

Rogaland nest beste fylke

– På Nord-Jæren jobber folk i høy grad i privat sektor, i godt samspill med kommunene. Kommunene har bygget opp en god tilrettelegging for bedrifter som vokser som gir rom for å bygge kompetanse. Det har litt med olje og gass å gjøre. Som hovedstad huser man bedriftene som har kommet og bygget seg opp her, sier regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, til RA.

Men det handler ikke bare om olje og gass på Nord-Jæren.

– Vi har en bredde i næringslivet i Rogaland. Det gleder meg, sier Grindland.

Rogaland ender også som det nest beste fylket i landet. Kun slått av Oslo. Dette er samme plassering som foregående år. I Rogaland er 15 av 23 kommuner på topp 100 listen i årets Kommune-NM, og fire kommuner på topp 20-listen.

– Rogaland ligger på førsteplass på kompetanse, andreplass på næringsliv og arbeidsmarked, men er nede på fjerdeplass innenfor kommuneøkonomi. Dette er samme rangeringer som i fjor. På demografi har Rogaland falt fra en femteplass til en sjetteplass, forteller Grindland.

At Rogaland scorer litt dårligere på demografi kan ha med koronapandemien å gjøre.

– Mange flyttet under pandemien, kommenterer Grindland.

---

Kommunene i Rogaland:

Slik rangeres kommunene i Rogaland i Kommune-NM. Nasjonal plassering i parentes.

 1. Sola (1)
 2. Stavanger (5)
 3. Sandnes (9)
 4. Klepp (14)
 5. Time (21)
 6. Vindafjord (22)
 7. Haugesund (27)
 8. Tysvær (31)
 9. Strand (36)
 10. Randaberg (43)
 11. Hå (46)
 12. Karmøy (48)
 13. Gjesdal (51)
 14. Eigersund (63)
 15. Bjerkreim (71)
 16. Suldal (104)
 17. Hjelmeland (108)
 18. Sokndal (118)
 19. Lund (129)
 20. Sauda (146)
 21. Kvitsøy (187)
 22. Bokn (196)
 23. Utsira (348)

---