Nyheter

Så mye steg boligprisene på Nord-Jæren i august

Og så mye har boligprisen steget hittil i år.

Boligprisene i Stavanger steg med 5,1 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,8 prosent. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), Bergen (-0,1 prosent) og Trondheim (-0,3 prosent).

Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 11,9 prosent. Det er sterkere enn i Bergen (+8,9 prosent), Oslo (+9 prosent) og Trondheim (+7,5 prosent).

Det har i august blitt solgt 485 boliger i Stavanger. Det er 6,1 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 3281 boliger. Det er 11,5 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i august blitt lagt ut 659 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 7 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 3536 boliger til salgs. Det er 9,2 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 31 dager. Det er tregere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 29 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå 3.655.682 kroner.

Nordea: – Renteøkning demper ikke, men kunder vil ha avdragsfrihet

Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland, sier at banken opplever fortsatt stor pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis.

– Vi kan derfor ikke se at Norges Banks renteøkninger foreløpig har lagt noen demper på interessen for å kjøpe bolig. Svært mange av kundene som har fått finansieringsbevis, er også aktive i budprosesser. Det tyder på fortsatt stor kjøpsvilje, og i Stavanger-området er det fortsatt høyt trykk, sier han i en uttalelse til RA.

Samtidig ser han en stor økning i antall boliglånskunder som søker avdragsfrihet.

– Flere tar kontakt for rådgiving om grep de kan ta i sin privatøkonomi for å håndtere økte utgifter til strøm, mat og renteøkninger, sier Hetland.

Slik er boligprisutviklingen i noen utvalgte norske byer.

– Vil kjøle seg ned

Banksjefen venter at boligmarkedet vil kjøle seg ned utover høsten og vinteren – når renteøkninger og høye utgifter eller merkes stadig mer i folks lommebok.

– Det er nå store regionale variasjoner i hvordan strømprisene påvirker husholdningsutgiftene, og her er Stavanger-området spesielt utsatt med høye priser. Endringen vi merker er at kundene våre ønsker å diskutere mer vedrørende fastrente, og at vi har en god del flere kunder som ønsker å snakke sparing med oss, sier Hetland.

Banksjef Sveinung Hetland i Nordea Rogaland.

Nasjonalt: Opp 1,9 prosent

Nasjonalt steg boligprisene med 1,9 prosent i august 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 9,1 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 601 168 kroner ved utgangen av august.

– Boligprisene steg kraftig i august. Det er vanlig at boligprisene stiger i august, men veksten i år er sterk for august å være noe den sesongjusterte oppgangen på 0,6 prosent viser, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Styringsrenten ble i august satt opp nok en gang og er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien.

– Foreløpig har ikke de noe høyere rentene slått ut i boligmarkedet, og det er i og for seg ikke overraskende sett i lys av at renteøkninger historisk har virket tregere enn rentenedsettelser. På lengre sikt vil renten få effekt, sier han.

– Enn så lenge går det godt i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lavt. Vi er imidlertid bekymret for de skyhøye strømprisene som både vil ha innvirkning på husholdningenes økonomi og likviditet og norsk økonomi. Selv etter den nye strømstøtten fra og med september vil strømprisene i Sør-Norge være mye høyere enn hva de historisk har vært, sier Lauridsen.

Strømprisene kan få betydning for boligmarkedet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Kristiansand med en oppgang på 2,9 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert oppgang på 0,1 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,8 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder på 12,2 prosent og Drammen m/omegn med 11,9 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 6,0 prosent.

– Så langt i år har det vært en langt sterkere utvikling i boligprisene enn det de fleste så for seg ved inngangen til året. Selv om boligprisutviklingen utover høsten vil være svak som normalt, vil året under ett trolig ende med en sterk oppgang i boligprisene, sier Lauridsen.

– Usikkerheten er imidlertid svært stor for øyeblikket. Det gjelder både utviklingen i inflasjonen som må følges opp med høyere styringsrente og utviklingen i strømprisene i Sør-Norge. Strømpriser på tyske nivåer i Norge vil over tid være umulig å leve med, fordi det norske samfunnet er så avhengig av strøm til blant annet oppvarming og hvor også alternativer som fossil oppvarming er blitt regulert bort. Derfor har høye strømpriser en betydelig kraft til å både svekke utviklingen i økonomien og husholdningenes bokostnader, sier han.

– Samtidig venter vi betydelig høyere rentekostnader gjennom 2023, men denne utviklingen er i det minste lett å forutsi. Det er ikke strømprisene som det siste året har vist seg både svært volatile og steget til rekordnivåer. Derfor forventer vi at norske myndigheter gjør hva de for at strømprisene går ned, samt trygger forsyningssikkerheten så det er lys i norske hus gjennom vinteren, avslutter Lauridsen.