Nyheter

Skolestreiken: Når rammes Nord-Jæren?

Så langt har Nord-Jæren ikke blitt rammet av lærerstreiken. Det kan endre seg. Skolesjefene i Stavanger og Sandnes sier det er en reell mulighet for at skoler kan måtte stenges ned.

Mandag tas 1300 nye lærere i 14 kommuner ut i streik. Disse kommer i tillegg til de 45 medlemmene som ble tatt ut i streik i Bergen før sommeren. Igjen er ingen skoler på Nord-Jæren rammet. I Rogaland er det Hauge og Håvåsen skole som rammes, samt Bryne og Haugaland videregående skole.

– Aller helst vil medlemmene våre være i klasserommene og ta imot elevene sine etter skoleferien. Men når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad har vi dessverre ikke annet valg, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i en pressemelding.

Utdanningsforbundet gjør altså en forsiktig opptrapping av streiken. Det kan tyde på at streiken kan bli langvarig, mener Utdanningsforbundet-leder i Rogaland, Gunn-Reidun Tednes-Aaserød og skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen. Streiken har allerede pågått hele sommeren.

Når rammes skolene på Nord-Jæren?

– Det blir jo å se i glasskulen. Det er Utdanningsforbundet sentralt som bestemmer, men jeg vil tro at det kommer varsling om et nytt streikeuttak i løpet av neste uke, sier Gunn Reidun Tednes-Aaserød til RA.

I Rogaland er det planlagt å ta ut 72 lærere i streik fra Haugaland videregående skole, og én lærer fra Bryne videregående skule. Lederen for Utdanningsforbundet i Rogaland registrerer at det foreløpig ikke er tatt ut kommuner på Nord-Jæren. Hun tror det kan forandre seg etter hvert som streiken pågår.

– Oppmerksomhetsmessig mener jeg Utdanningsforbundet tjener på å spre streiken – til de store byene, sier Tednes-Aaserød.

– At mange av storbyene ikke er tatt ut, kan bety at man forventer at steiken skal vare. Uansett er ikke streiken en ønsket situasjon for noen, sier Tednes-Aaserød.

Kan måtte stenge skoler

Utdanningsforbundet har uttalt at de eldste elevene, videregående og ungdomsskolene, rammes først. Det betyr ikke at barneskolene er fredet. Skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, sier at skoler kan måtte stenges.

– Det er en reell mulighet for at våre skoler blir tatt ut i streik. Vi må ikke bli overrasket dersom det skjer. Og det må vi som arbeidsgiver forholde oss til. Vi aner jo ikke hva som skjer videre, men dersom mange lærere tas ut, så kan ikke vi erstatte dem. Opplæringen stopper opp. Det kan bety at store deler av skoletilbudet legges ned. Vi kan måtte stenge skoler, sier Pedersen.

Hvor grensen går er vanskelig å svare på for skolesjefen.

– Dersom én eller flere lærer tas ut i streik, så har ikke vi andre til å overta det arbeidet. Tilbudet vil utgå, sier Pedersen, som er forberedt på at streiken kan vare en stund.

– Vi har beredskapsplaner på hver skole. Så lenge SFO ikke blir berørt, vil det være et tilbud der – men ikke hele dagen, sier Pedersen.

Stavanger kommunes skolesjef, Jørn Pedersen

Vil opprettholde en så vanlig skole som vanlig

Skolesjef i Sandnes kommune, Hege Egaas Røen, er også klar på at kommunen har beredskapsplaner.

– Beredskapsplanene handler om hvordan vi skal håndtere fravær blant lærerne, og om skolen klarer å opprettholde vanlig praksis eller om den må stenge ned, sier hun.

Hva som skal til for å stenge en skole er vanskelig å svare på.

– Det vet vi ikke før vi får konkrete tall på antall lærere og skoler. Først må vi se hva Utdanningsforbundet velger. Vi ønsker å opprettholde en mest mulig vanlig skole for alle elevene. Streik er et lovlig virkemiddel i et lønnsoppgjør. Dersom våre skoler velges, må vi håndtere det, sier Egaas Røen.

Derfor er det streik

– Har folk forståelse for lærerstreiken, Tednes-Aaserød?

– Kommentarene jeg får er at folk stiller seg bak lærerne. Folk skjønner situasjonen. Vi lekker i begge ender. Vi klarer ikke rekruttere nok lærere, og vi mister altfor mange altfor tidlig i yrkeslivet i andre enden. Så får vi jo se hvor sterk sympatien er når en selv blir rammet, sier lederen i Utdanningsforbundet i Rogaland.

– Hvorfor streiker lærerne?

– All statistikk viser at lærerne har hatt en dårligere lønnsutvikling, spesielt siden 2017. Vi ønsker å stoppe etterslepet. Samtidig er vi bekymret for rekrutteringen og at hver femte lærer ikke har lærerkompetanse, sier Tednes-Aaserød.

Steffen Handal, leder i utdanningsforbundet, sier at KS gang på gang har vist at de mangler ambisjoner for skolen.

Forbundsleder Steffen Handal i Utdanningsforbubndet.

– Gang på gang uttrykker forhandlingsledelsen i KS seg på en måte som tydelig nedvurderer lærerkompetanse og lærerutdanningen – og ikke anerkjenner kompleksiteten i læreryrket. Dette gjør noe med yrkesstoltheten, med læreryrkets status, med lærernes motivasjon og følelse av å bli verdsatt. Og det gjør noe med rekrutteringen til dette viktige yrket. Det er svært alvorlig, påpeker Steffen Handal i en pressemelding onsdag.

– KS har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, utover frontfaget i industrien, og har ikke mer penger å gi, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i en pressemelding fra KS.

KS viser til at kommunesektorens egne tall viser at lærerne ikke har hatt noen dårligere lønnsutvikling enn alle ansatte som er omfattet av de sentrale lønnsforhandlingene som KS har ansvaret for. Lærere med godkjent utdanning etter opplæringsloven har en samlet datolønnsvekst på 13,4 prosent de siste fem årene. Det er en tidels prosent mindre enn øvrige ansatte, skriver KS.

---

Lærerstreiken:

Har pågått siden før sommeren. Mandag tas 1300 nye lærere i 14 kommuner ut i streik.

I Rogaland fylkeskommune er det planlagt å ta ut 72 lærere i streik fra Haugaland videregående skole, og en lærer fra Bryne videregående skule.

Utdanningsforbundet mener lærerne over tid har blitt nedprioritert i lønnsforhandlinger og at streiken handler seg om både lønn og å sikre statusen og framtiden til læreryrket.

Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at nesten hver femte lærer i videregående opplæring og grunnskolen mangler lærerutdanning målt i årsverk.

På andre siden mener KS (Kommunesektorens organisasjon) har de har strukket seg så langt de kan.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: