Nyheter

Utdanner sykepleiere til distriktene

Universitetet i Stavanger starter opp sykepleierutdanning i Ryfylke.

Et stort behov for flere sykepleiere i distriktene i Rogaland har gjort at Universitetet i Stavanger (UiS) har opprettet en distriktsvennlig sykepleierutdanning i Ryfylke med oppstart høsten 2022. Det er offisiell åpning av utdanningen tirsdag formiddag på Hjelmeland hotell.

Studiet blir tilrettelagt for studenter som på grunn av et ønske om å bli boende i distriktet ikke kan møte daglig på campus.

Ved søknadsfristen mottok UiS 87 søknader til utdanningen. Nå er opptaket gjennomført, og det er tatt opp 30 studenter fra samtlige samarbeidskommuner, og fra øvrige områder i Ryfylke.

Det helsevitenskapelige fakultet har inngått samarbeidsavtale med Ryfylke Interkommunale selskap (Ryfylke IKS) på vegne av de fire følgende samarbeidskommuner: Hjelmeland, Suldal, Sauda og Strand.

– Hva er bakgrunnen for dette prosjektet?

– Det er stort behov for sykepleiere i distriktene i Rogaland. Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger tilbyr derfor i år en sykepleierutdanning for studenter i distriktet som ikke kan studere jevnlig på campus, sier Marie Undheim, prosjektleder ved UiS, til RA.

Prosjektet går over tre år, slik at studentene kan få bachelor i sykepleie.

– Hva er målet med prosjektet videre?

– Målet er i første omgang å utdanne 30 kompetente sykepleiere i Ryfylke som vil bidra til gode helsetjenester for befolkningen i distriktene. Et langsiktig mål er å utvikle en utdanningsmodell som kan rullere i ulike distrikter i Rogaland, og som kan være en modell for andre sykepleieutdanninger i Norge som ønsker å tilby en Fleksibel bachelor i sykepleie som fulltidsstudium, sier Undheim.

Tilrettelagte løsninger

– Utdanningen er et fulltidsstudium over tre år og tilrettelegges for studenter som ikke kan møte i Stavanger daglig. Vi vil benytte innovative digitale løsninger og læringsrom. Fysiske samlinger vil være på ulike steder i Ryfylke, og noen på UiS. Halvparten av studiet gjennomføres i praksis, og målet er at det meste av denne skal foregå i Ryfylke, forklarer prosjektlederen.

Målgruppen har vært personer som har en geografisk tilhørighet i Ryfylke og som tilfredsstiller ordinære opptakskrav til sykepleierutdanning.

– Hva synes dere om at det ble mottatt 87 søknader til utdanningen?

– Det var veldig gledelig med så mange søkere. Dette viser at det er behov og ønske om distriktsvennlige utdanninger. Jeg synes også det er stas at vi på tirsdag kan ønske 30 motiverte studenter velkommen til Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie.

– Unik mulighet

Reidun Sandvik

– Dette er et veldig viktig studium for Ryfylke. Kommunene har utfordringer med å rekruttere sykepleiere og nå får vi en unik mulighet til å få utdanne egne innbyggere til fagfeltet. Tilbudet er også veldig positivt for ryfylkinger som har ønsket å videreutdanne seg og få nye muligheter på arbeidsmarkedet. For folk som er etablert med familie og bolig er det avgjørende å kunne ta utdanning samtidig som de lever sine liv i distriktet, sier Reidun Sandvik i Ryfylke IKS, til RA.

Hun understreker at det er stor etterspørsel etter sykepleiere i Ryfylke i dag, og at denne etterspørselen nok ikke vil bli mindre framover.

– Kommunene har en aldersfordeling der tendensen er at det blir flere eldre og færre yngre. Vi håper derfor at dette prosjektet blir videreført i årene som kommer – i Ryfylke og i andre distriktsområder med lang avstand til utdanningsinstitusjoner.

---

Fakta om saken

  • Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) tok initiativet til å opprette en distriktsvennlig sykepleierutdanning, for å møte sykepleier-behovet i distriktene.
  • Prosjektet ved UiS har søkt om økonomisk støtte og har fått tildelt 9,1 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
  • Formålet er å etablere en distriktsvennlig utdanning med geografisk tilknytning til Ryfylke.
  • Høsten 2022 starter 30 studenter på utdanningen og målet er at utdanningsmodellen på sikt kan rullere i ulike distrikter i Rogaland.

---Nyeste fra Dagsavisen.no: