Nyheter

Trygg Trafikk advarer bilister før skolestart: - Mange barn med ingen trafikkerfaring

Nå nærmer det seg skolestart. Beskjeden fra Trygg Trafikk er klar: hold farten nede og øynene på veien.

Det er skolestart, og mange ferske førsteklassinger har sitt første virkelige møte med trafikken. Leder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland, har en klar melding til alle. – Senk farten og følg ekstra godt med i trafikken.

– Nå er det mange barn med lite eller ingen trafikkerfaring som skal ut på skoleveien. Da er det ekstra viktig at du som bilist holder farten nede, og at du er ekstra oppmerksom og hensynsfull hvis du kjører langs skoleveier, sier regionleder Ingrid Lea Mæland.

Når veiene over hele Rogaland igjen fylles av skolebarn, stiller det ytterligere krav til alle som ferdes i trafikken – og særlig alle bilister.

Stavanger Rogaland Trygg Trafikk Ingrid Lea Mæland

– I riktig retning

De ti siste årene er trafikkulykker med skadde og omkomne barn i skolealder, halvert fra 492 i 2012 til 248 i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Det er en utvikling i riktig retning. Det er utført målretta innsats på flere områder gjennom årene, blant annet innen opplæring. Økt kunnskap om risiko fører til bedre valg i trafikken. I 2022 har vi dog sett en urovekkende økning i antall dødsulykker på veiene i landet, spesielt blant voksne aldersgrupper, og forklaring på dette kan vi foreløpig ikke gi. Men trafikksikkerhetsarbeidet må holde fram, og vi oppfordrer den enkelte trafikant til å bidra, sier Ingrid Lea Mæland.

Trygg Trafikk råder også foreldre og foresatte til å øve på skoleveien sammen med barnet, før de ferdes alene.

– Finn den tryggeste ruten, snakk sammen om krysningspunkt, og om at fører må se deg, og stoppe bilen, før du krysser veien, anbefaler Mæland.

La bilen stå hvis du kan!

– Mange skoler har utfordringer med mye trafikk rundt skoleområdet. Det kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente på skolen, fortsetter Mæland.

Hun mener enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.

– Vi voksne har ansvar for at alle barn – ikke bare våre egne – har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du må kjøre, anbefaler vi å sette barnet av et stykke unna skolen, gjerne på merka droppsoner, slik at de kan gå trygt den siste biten. Det skaper mindre trafikk utenfor skolen, og kan gi barnet helsebringende fysisk bevegelse!

Rogalandslederen ønsker seg flere Hjertesoner

Trygg Trafikk har lenge anbefalt kommunene som skoleeier sammen med foreldreutvalg, å etablere Hjertesone rundt skolen.

Hjertesone innebærer en sone rundt skolen med lite biltrafikk. De barna som må bli kjørt slippes av i trygge droppsoner som etableres, helst et stykke fra skolens område, slik at barna går den siste biten til skolen. «Hjertesone» kan også bety tiltak som følgegrupper, hjertesonevakter på utsatte steder eller bedre tilrettelegging for sykkelparkering.

– I Rogaland har flere kommuner nå vedtatt å etablere Hjertesone rundt skolene. Det settes opp Hjertesoneskilt, og droppsoner merkes. Skoleledelse og foreldre følger opp, med holdningsskapende kampanjer, for at flere skal sykle eller gå til skolen. Mæland erfarer at foreldre og skoler gjør en flott innsats. Trygg Trafikk mener at kommunenes prioritering av dette arbeidet har effekt. Det virker forebyggende på trafikkulykker, og fremmer økt bruk av sykkel og gange.

Regionlederen legger imidlertid til:

– Samtidig ønsker vi oss enda flere Hjertesone-skoler også i tiden framover. Som forelder anbefaler vi at du tar kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan dere kan etablere Hjertesone ved din lokale skole. Trygg Trafikk kan også bidra med råd om Hjertesone.

Nyeste fra Dagsavisen.no: