Nyheter

Så mye økte prisnivået på ett år

Noe har økt hele 21,8 prosent.

Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,8 prosent fra juli i fjor til juli i år.

Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram onsdag. Økningen på 6,8 prosent høyeste tolvmånedersveksten målt i juli siden 1988, da den lå på 6,8 prosent.

Den største prisøkningen fra juni til juli var for matoljer og fett, som steg med 13,6 prosent, etterfulgt av flyreiser og matvarer utenom brød, kjøtt, fisk, matoljer, frukt, grønnsaker, sukkervarer og meieriprodukter som økte med henholdsvis 11,7 og 8,4 prosent. Størst nedgang hadde prisen på båtreiser, som sank med 7,9 prosent.

Ser man på endringene over 12 måneder finner vi drivstoff og smøremidler, flyreiser og kaffe, te og kakao med størst prisøkning, på henholdsvis 47,4, 26,2 og 21,8 prosent.

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI-JAE (også kalt underliggende inflasjon), steg med 4,5 prosent fra juli 2021 til juli 2022, opp fra 3,6 prosent i juni.