Nyheter

Sterkt kritisk til Statsbyggs behandlingstid av studentboliger

Statsbygg har behandlet byggesøknad for nye studentboliger i fem måneder. Nå har Høyres Sissel Knutsen Hegdal fått nok. Statsbygg svarer at de regner med å konkludere snart.

Lørdag skrev RA om studenten Ane-Dorthe Vestby, som opplevde et spesielt møte med boligmarkedet i Stavanger. Tusenvis av studenter over hele landet står på venteliste for å få bosted til studiestart. Elisabeth Faret, direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger, uttalte lørdag at de ønsker å bygge mellom 400 til 500 nye campusnære boliger i Stavanger. Samskipnaden avventer avklaring fra Statsbygg, som er grunneier til tomten SIS ønsker seg. Den avklaringen har tatt over fem måneder.

– Det er helt åpenbart at fem måneder er for lang tid. SIS har lagt en grundig utredning og argumentasjon på bordet. Det minimerer arbeidsmengden til Statsbygg, sier Sissel Hegdal (H) til RA.

SIS bekrefter at det allerede er gjennomført utredning av tilgjengelige tomter.

– Statsbygg har uttalt at de må utrede. Vi har utredet to ganger, så det skjønner jeg ikke helt. Vi vil helst begynne å bygge i dag, sier Faret.

Hegdal retter nå et spørsmål til kommunalutvalget, hvor hun ønsker å utfordre Statsbygg på umiddelbar avklaring: «Vil ordfører på vegne av Stavanger kommune rette en skriftlig henvendelse til ansvarlig statsråd og påpeke at det er uakseptabelt at Statsbygg hittil har brukt mer enn fem måneder på å vurdere bygging på egen tomt og at det er avgjørende at tillatelse til nye studentboliger blir gitt så raskt som mulig?».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Risikerer null vekst

Årsaken til behandlingstiden er at Statsbygg vurderer hvorvidt det vil være mer hensiktsmessig å bygge på nabotomten. SIS har bedt om å få bygge på tomten U13, mens Statsbygg ønsker å avdekke mulighetene ved bruk av tomt U12.

– Tomten på U12 er altfor liten. U12 er også der hvor parkeringsplassene på universitetsområdet er i dag. Om vi bygger på U13, vil vi gå mellom 100 til 200 boliger i pluss. Om vi derimot bygger på U12, går vi bare i null, konstaterer Faret.

Her viser Faret til studentboliger som er på vei ut, eksempelvis boligene ved Mosvangen. Målet er altså å bygge på en tomt som er stor nok til å gjøre opp for tapet av eldre studentboliger, og samtidig tilfredsstille økningen i antall studenter.

– Vi trenger å komme i netto pluss, det gjør vi ikke med U12, sier Faret.

Refser kunnskapsministeren

«Samskipnadene tjener godt, og de har 5 milliarder i egenkapital. De kunne ha bygd mange flere bosteder om de ønsket, men det har de ikke gjort», uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, til NRK i forrige uke.

Den uttalelsen får refs i Hegdal sitt spørsmål til kommunalutvalget:

«Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har ved ulike anledninger uttalt at regjeringen ønsker å få opp tempoet i byggingen av studentboliger, og ment at studentsamskipnadene kunne bygget flere studentboliger om de selv ønsket – med henvisning til finansieringen SIS har mottatt. Det er synd at Statsbygg sin behandlingstid ikke gjenspeiler ambisjonene til forsknings- og høyere utdanningsministeren. I denne saken opptrer Statsbygg som en flaskehals for bygging av flere studentboliger. Offentlige flaskehalser må reduseres – spesielt i en situasjon hvor hundrevis av studenter står uten bolig».

Statsbygg svarer:

Statsbygg er presentert for innholdet i denne artikkelen. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim svarer følgende:

– Faktumet er at vi eier denne tomten og leier ut til universitetet. SIS har hatt en dialog med kommunen, uten at vi som grunneier var med, hvor de kom til at det var en god idé å bygge ut på tomten U13. I forhold til campus og områdeplanen, må vi vurdere hva som er mest hensiktsmessig for våre brukere også på sikt. Vi er ikke enig i at U12-tomten ikke egner seg.

Hun er også klar på at Statsbygg ikke har vært involvert så lenge som fem måneder.

– Vi ble ikke trukket inn før senere, så det antallet måneder stemmer ikke helt. Men vi er, på lik linje med alle andre, opptatt av å komme til en beslutning. Vi vil ta et valg som også holder seg for framtiden. Dette vil det komme en avgjørelse på snart, så vi regner med å få avsluttet saken, sier hun.
Nyeste fra Dagsavisen.no: