Nyheter

Skal bygge kollektivtraseen til nye SUS

Stangeland Maskin AS skal ha godt 216 millioner kroner for jobben med å bygge kollektivtraseen mellom Jåttå og Ullandhaug.

Den nye kollektivtraseen langs fylkesvei 0044 er en del av Bymiljøpakken og skal være ferdig 31. desember 2024. Prosjektet er et rekkefølgekrav til nye SUS. Det melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding mandag.

Entreprenørene som leverte tilbud:

  • Stangeland Maskin AS (216 443 819,60 millioner kroner).
  • Risa AS (230 220 393,87 millioner kroner)
  • Nordbø Maskin AS/Jærentreprenør AS (241 873 373,85 millioner kroner).
  • Skanska Norge AS (264 627 996,00 millioner kroner).

Summene er uten moms.

Signerer om ti dager

Rogaland fylkeskommune opplyser at de kommer til å skrive kontrakt med Stangeland Maskin når den ti dager lange klagefristen er over, 18. august.

I dag går kollektivtrafikken sammen med biltrafikk på strekningen. Når kollektivtraseen er ferdig, får busse et eget felt parallelt med bilveien.

– Ved Jåttå kobler vi oss på Bussveien i andre enden, til kollektivtrassen som går gjennom det nye sykehus- og universitetsområdet. Det er en viktig strekning for kollektivtrafikken, sier prosjektleder i fylkeskommune, Even Vike, i pressemeldingen som ble sendt ut mandag.

Kollektivtraseen kommer langs Diagonalen og Madlaveien. Langs traseen blir det sykkelvei med fortau. Fortauet går noen steder i gater utenfor traseen, mens sykkelveien følger kollektivtraseen hele veien.

Dette skal bygges:

  • Parallellført kollektivtrasé på nordøstsiden dagens kjørevei.
  • Sykkelvei med fortau.
  • Tre holdeplasser med kantstopp.
  • Påkjøringsrampe til motorveien ved Diagonalen.

I tillegg blir to underganger forlenget.

Prosjektet er finansiert av staten gjennom Bymiljøpakken.