Nyheter

Boligprisene sank i Stavanger-regionen

- Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli.

Tapsandelen på boligsalg er 38,8 prosent i Stavanger og 34,7 prosent i Sandnes.

Boligprisene i Stavanger – som omhandler Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, sank med fem prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 2,7 prosent. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge som ble offentliggjort onsdag.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), Bergen (-0,4 prosent) og Trondheim (-0,4 prosent).

Opp 6,5 prosent hittil i år

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 6,5 prosent. Det er svakere enn i Bergen (+8,7 prosent), Oslo (+8,1 prosent), men sterkere enn i Trondheim (+6,0 prosent).

Det har i juli blitt solgt 164 boliger i Stavanger. Det er 32,8 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 2796 boliger. Det er 14,0 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor

Medianboligen koster 3,6 mill.

Det har i juli blitt lagt ut 113 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 24,7 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 2877 boliger til salgs. Det er 12,3 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 42 dager. Det er tregere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 41 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.600.000.

– Tok sommerferie

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 749 690 kroner ved utgangen av juli.

– Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli. Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blir solgt få boliger i år. Vi må tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn i årets juli, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Boligprisene sank i juli med 1,6 prosent og også korrigert for sesongvariasjoner var prisutviklingen svak med en negativ vekst på 0,2 prosent. Selv om den underliggende prisutviklingen var negativ og det var store variasjoner i prisutviklingen i landet, vil vi karakterisere utviklingen som normal for juli å være, sier Lauridsen.

– Antall solgte og nye boliger på markedet er markant lavere enn tidligere år, og særlig var aktiviteten lav i andre halvdel av juli. Det er slik det skal være i boligmarkedet i juli, sier han.

Liten aktivitet

I juli ble det solgt 4069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 53.771 boliger i Norge. Det er 11,6 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I juli ble det lagt ut 3.221 boliger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 57.188 boliger for salg. Det er 8,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet holder seg på nesten samme lave nivå som i juni. Vi venter at tilbudssiden vil stryke seg gjennom august, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager.

– Salgstiden går opp som normalt i juli. Det skyldes at det i juli er blitt solgt mange boliger som har ligget lenge på markedet, sier han.