Nyheter

Forus-brannen: Slik var det for brannmennene på jobb

På fredag morgen tok det fyr i gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus. Fungerende brannsjef forteller hvordan arbeidsdagen og kampen mot flammene ble.

Det ble en annerledes dag for brannmennene som var på jobb på Rogaland brann og rednings hovedkontor, da de fikk inn en melding om en brann på IVAR gjenvinningsanlegg.

– Det var en dag som var veldig krevende og jeg kommer nok til å huske den lenge, sier fungerende brannsjef, Tom Meyer til RA.

På grunn av småblussing og litt oppblomstring underveis så var det ikke før rundt 16.00 på søndag ettermiddag at de kunne trekke seg ut og overlate ansvaret til IVAR.

Sandnes Brann Forus Gjenvinningsanlegg brannmann brannvesen

Hva skjedde?

Litt over klokken 09.30 på fredag fikk Rogaland brann og redning hovedkontor, inn en automatisk beskjed på 110-sentralen om at det brant i papirmottaket på IVAR.

– Vi sendte ut mannskapsbiler i forhold til et standard oppsett, og når vi kom fram der så var det brann i mottaksanlegget. Da gikk vi i gang og gjorde en ordinær slokkeinnsats, sier Meyer.

Han forteller at de følte at de hadde en relativ kontroll på situasjonen og at de derfor sendte en bil hjem, slik at de hadde tre igjen.

Sånne store ting er ikke noe som skjer dagligdags, heldigvis.

—  Tom Meyer, vakthavende brannsjef

– En time etterpå så fikk vi beskjed om at det var en ny brann lengre inne i prosessanlegget, så da måtte vi hente inn igjen de vi hadde sendt tilbake, og vi var nødt til å oppskalere hele hendelsen, sier Meyer.

Rundt 11.00 på fredagen hentet de inn mer mannskapsbiler og Meyer kjørte ut så han kunne støtte lederen på stedet. Selv om de ikke hadde kontroll, så det greit ut til de fikk gjennomslag i taket. Da ble det veldig varmt.

– De som var inne og slokket, de kjente at det begynte å bli uforsvarlig. I tillegg så vi at takkonstruksjonen begynte å svekkes så da valgte vi å trekke folk ut av bygget og kjøre en utvendig slokking, sier han.

En slik operasjon trenger ikke bare mye mannskap, men også andre ressurser. De fikk blant annet bistand fra sivilforsvaret med vannleveranse, og i 16–17 tiden fikk de helikopter som kunne hjelpe til der hvor de ikke rakk til.

– Sammen med sivilforsvaret, IVAR, Sandnes kommune og ikke minst mannskapet vårt, så fikk vi roet det ned i rundt 20–21 tiden på kvelden.

Samarbeid er viktig

Brannsjefen forteller om en krevende dag – og helg på jobb.

– Det er veldig krevende. Brannmannskapet vårt gjorde en kjempejobb. Fysisk så kjører de seg veldig langt ut, det er tungt og varmt arbeid, sier Meyer.

Til sammen varte slokkingen i over to døgn, selv om den mest krevende delen foregikk på fredagen.

– Å være der ute var veldig spesielt, men man ønsket jo å gjøre det beste, sier Meyer.

Som fungerende brannsjef har han ansvar for at beredskapen blir ivaretatt i regionen, og han skal sørge for at de som driver innsats, får de ressursene som de har behov for.

– Vi spiller på hele selskapet og bruker veldig mye av ressursene vi har. Samtidig holder vi oppe beredskapen ellers i regionen for det kan skje andre hendelser samtidig, sier Meyer.

Etter at brannvesenet trakk seg ut så ble bygget overlatt til IVAR som skal holde vakthold.

– Det er på ingen måte frigitt. Politiet skal nå overta åstedet og gjøre undersøkelser så fort det er trygt å gå inn, sier Meyer.

Sandnes Forus brann brannvesen

Skjer sjeldent

– Sånne store ting er ikke noe som skjer dagligdags, heldigvis. Det går nok gjerne både måneder og år mellom vi har de store hendelsene, sier Meyer.

Han trekker fram et par framtredende hendelser som han husker godt fra de siste årene.

– Vi hadde tilbake i tid en stor hendelse på Sola som var krevende og enda lenger tilbake så hadde vi en gressbrann på Ombo som var veldig stor. Heldigvis går det litt tid mellom de store hendelsene, men de vil kunne dukke opp, sier han.

Det er altså ikke så store branner som brannvesenet gjerne håndterer i hverdagen, men det byr på en del oppfølging.

– Nå kommer det nok til å gå en uke hvor vi holder på med etterarbeid og får utstyret på plass, sier han.

Han uttrykker at han er veldig stolte av arbeidet som ble gjort på fredag og på tross av situasjonen så er det fint å se hva de får til.

– Det veldig kjekt å se mannskapene våre når de står på og jobber, og hvor mye de yter. Det er utrolig flott å få lov til å være med på og være en del av, avslutter han.


Nyeste fra Dagsavisen.no: