Nyheter

Forus-brannen: - Jeg ser for meg at vi bygger det opp igjen

Gjenvinningsanlegget på Forus regnes som totalskadd etter brannen på fredag, men det er sannsynlig at det blir gjenoppbygd.

Brannen i gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus i Sandnes, og brannvesenet brukte lørdagen på langvarig etterslukningsinnsats. Brannvesenet ble varslet umiddelbart gjennom automatisk varsling og fra IVAR-personell i anlegget, ifølge selskapet.

– Det er for tidlig å si noe om hva årsaken er, men vi vet at det startet i papirmottaket, sier avdelingsleder gjenvinning i IVAR, Audun Roalkvam til RA. IVAR er det interkommunale selskapet for vann, avløp og renovasjon og eies av 12 kommuner i Rogaland.

- To ansatte som oppholdt seg i mottakshallen der brannen startet ble sendt til legevakten for rutinekontroll etter å ha pustet inn røyk fra brannen. Utover dette er ingen personer skadet i brannen. De materielle skadene på anlegget antas imidlertid å være omfattende, og det er for tidlig å si noe om når anlegget kan komme i drift igjen, opplyser IVAR på sin hjemmeside.

Gjenoppbygning

Gjenvinningsanlegget til IVAR har kostet 650 millioner kroner, og anses nå som totalskadd.

– Vi har en mottakshall som er skadd av brannen, der har vi ikke helt oversikt over omfanget ennå, og så er det en stor hall som er selve sorteringsanlegget og det er mer eller mindre totalskadd, sier Roalkvam til RA.

Han forteller videre at de allerede har funnet løsninger på hvordan store deler av arbeidet, som blir utført i gjenvinningsanlegget, skal håndteres.

– Vi tar til vanlig imot papir og restavfall her, og papiret vil vi fra mandag av omdirigere, så det vil gå til gjenvinning som før. Og restavfallet vil foreløpig gå direkte til forbrenningsanlegget slik som det gjorde tidligere, sier han.

Det er bare utsorteringen av plastikken som de mangler en løsning på.

– Vi må diskutere det med kommunene som har ansvar for selve innsamlingen, sier Roalkvam.

Selv om skadene er omfattende, regner han det som sannsynlig at de kommer til å bygge opp igjen gjenvinningsanlegget. Det er på dette tidspunktet ingen definitive planer.

– Det er forsikret, så jeg ser for meg at vi bygger det opp igjen, avslutter Roalkvam.

Bosstømmingen i regionen vil gå sin vante gang framover. Restavfallet fra husholdningene vil inntil videre blir levert til energigjenvinning hos Forus energigjenvinning som ikke er berørt av brannen. Papp og papir vil bli sendt til materialgjenvinning, ifølge IVAR.

Forus gjenvinningsstasjon og Bruktbuå åpnet igjen på lørdag, og i tillegg holdt gjenvinningsstasjone på Sele åpent.

Ingen fare for spredning

– I utgangspunktet har vi brukt natten på etterslukking av anlegget. Lørdagen vil også bli brukt på langvarig etterslukningsinnsats. Så får vi vurdere ytterligere tiltak etter hvert, opplyste vaktleder Christer Gilberg ved Sørvest 110-sentralen til NTB lørdag morgen.

Videre sa han at brannvesenet fikk kontroll på brannen i gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus rett over kommunegrensen i Sandnes, samt at det ikke er fare for spredning slik situasjonen er nå.

Tak kollapset

Det var fredag klokken 09.42 at brannvesenet ble varslet om brannen i gjenvinningsanlegget. 15 personer ble evakuert. En time senere hadde brannmannskaper kontroll på brannen, men den blusset så opp igjen i et transportbånd.

Brannen varte i timevis, og fredag kveld opplyste fungerende brannsjef, Tom Meyer, i Rogaland brann og redning IKS til Stavanger Aftenblad at takkonstruksjonen til bygget hadde kollapset. Sivilforsvaret og helikopter ble tatt i bruk under slokkingen fredag.Nyeste fra Dagsavisen.no: