Nyheter

Nye stupebrett er på plass og på vei

På Vaulen og i Kvitevigå på Sølyst har kommunen satt opp stupebrett igjen. Flere er på vei.

Stavanger kommune har kommet med en stupebrett-oppdatering på sine hjemmesider.

Stupebrettet på Vaulen er plassert på sørsiden av området, der det var de nødvendige 3,0 meter utenfor tuppen av brettet. I Kvitevigå er det såpass bratt på berget at en ny badetrapp også måtte til.

Andre steder pågår det prosjektering. I Godalen og Rosenli håper kommunen å ha stupebrett etablert etter sommeren.

I Godalen utreder kommunen to plasseringer for et større og stupebrett enn det som var der tidligere, enten samme sted som før eller på pynten utenfor naustene. Atkomsten til badetrappen i Godalen skal også bli utbedret.

I Rosenli skal det også opp stupebrett. Som på de andre stedene, satser kommunen på å ombruke brett som er fjernet fra ulike steder, i stedet for å kjøpe nytt.

Badetrapper

Eksempler på steder der det ikke kommer nye stupebrett etter at gamle ble fjernet, er Grønnevigå på Buøy og Liapynten i Hafrsfjord. På begge steder er det for grunt, melder kommunen.

Begge disse stedene er det i stedet to badetrapper.

Trappen som gjorde det lett å bade på pynten på Strømvig, ble ødelagt av storm og tatt inn til reparasjon. Der skal det på ny komme opp badetrapp.

Skilt på stupebrettet

Private stupebrett

På Engøy har det vært et privat stupebrett på kommunal grunn, som kommunen måtte fjerne, fordi det var skadet.

Dersom en velforening eller andre skulle ønske å sette opp nytt stupebrett på Engøy eller andre steder, må de søke kommunen om tillatelse.

– Dybdekravet på 3,0 meter vil gjelde, og dybdeforholdene må vurderes og måles av fagfolk før vi kan godkjenne slike søknader, sier lederen i park- og naturseksjonen i kommunen, Felicitas Heimann.

Stupebrett som står på privat grunn er grunneierens ansvar.