Nyheter

Dette har Stavanger gjort for å hjelpe Ukraina

Helt siden Russlands invasjon av Ukraina i februar har både kommune og enkeltpersoner stått klare til å hjelpe.

Noen har stilt leiligheten til disposisjon, noen har kjørt buss til Polen for å hente flyktninger og noen har pakket esker fulle av mat, hygieneprodukter og medisiner og sendt det til dem som fortsatt befinner seg i hjemlandet.

Nesten et halvt år etter invasjonen startet er det fortsatt behov for hjelp i Ukraina, og dokumenter RA har fått innsyn i viser at minst to ukrainske byer har henvendt seg til Stavanger og fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) den siste tiden for hjelp.

Det ene brevet kommer fra ordføreren i byen Khmelnytskyi. Ordføreren skriver at byen har blitt et slags knutepunkt som koordinerer strømmen av internt fordrevne ukrainere i Khmelnytskyi-regionen, og mellom østlige og vestlige Ukraina som helhet. Han spør videre om Stavanger har brukte kjøretøy tilgjengelig som Khmelnytskyi kan få bruke gratis for å frakte byens innbyggere og migranter.

Det andre brevet kommer fra lederen av det regionale rådet i Poltava. Lederen starter med å takke regionens utenlandske partnere for deres militære, økonomiske og humanitære støtte, og fortsetter med at regionen trenger hjelp i form av mat, hygieneprodukter og medisiner.

– På grunn av kampene er hundretusenvis av ukrainske kvinner, barn og eldre blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine og trenger øyeblikkelig humanitær hjelp. Poltava-regionen har allerede mottatt og gitt bistand til mer enn 200.000 internt fordrevne mennesker. Antall ofre for krigen vokser stadig. Territoriale samfunn i Poltava-regionen opererer på grensen av sine evner, noe som gjør at de ikke har tilstrekkelige ressurser til å møte de humanitære behovene til de internt fordrevne, skriver lederen.

Påvirket av krigen

Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) har svart på brevet til lederen av Poltava-rådet, hvor hun takker for henvendelsen og forteller at Stavanger følger situasjonen i Ukraina nøye.

– Den forferdelige krigen i Ukraina har påvirket oss veldig sterkt. Ved utbruddet av krigen var jeg stolt over å se at vårt ukrainske samfunn i Stavanger umiddelbart tok grep for å samle inn grunnleggende utstyr som ble sendt til Ukraina med bistand fra lokale myndigheter i vår region, skriver hun.

Videre forteller Sunnanå Hausken om hva Stavanger har gjort for Ukraina og flyktningene så langt, og her nevner hun blant annet at Stavanger og Norge sørger for at ukrainske flyktninger får det de trenger av helsetjenester og skole- og barnehagetjenester når de kommer til Norge, og at de blir godt integrert.

Hun forteller også at Stavanger har gitt fem millioner kroner til Flyktninghjelpen og at Stavanger kommune bidro med økonomisk støtte slik at det kunne gjennomføres orkesterkonserter i Odesa.

Et etablert apparat

Når det gjelder forespørselen om Stavanger kan gi Ukraina brukte kjøretøy sier Sunnanå Hausken til RA at det vanskelig lar seg gjøre.

– Vi har ikke tilgang på brukte biler, så akkurat det klarer vi ikke. Da er det bedre for oss å gi pengestøtte til de organisasjonene som allerede er inne i Ukraina for å hjelpe til, sier hun.

I mars sendte vi ned en lastebil med diverse produkter som vi mente og trodde det var behov for. Samtidig fikk man jo også meldinger om at ting som ble sendt ned ble satt igjen på grensen, at det var vanskelig å få det inn i landet og at ting ikke kom fram dit de skulle. Konklusjonen ble derfor at vi, framover, vil hjelpe gjennom de humanitære organisasjonene som er i landet og som har et etablert apparat. Og det har vi nå gjort, ved at vi har gitt fem millioner kroner til Flyktninghjelpen, sier Sunnanå Hausken.

I tillegg hjelper også kommunen flyktningene som kommer til Stavanger.

– Vi ønsker å ta alle godt imot. Alle skal få et godt kommunalt tilbud, og de skal få det de trenger i form av helsehjelp, barnehage og skole når de kommer, sier den fungerende ordføreren.

Stavanger har også gitt 50.000 kroner til ukrainske byer gjennom det internasjonale nettverket Intercultural cities programme (ICC). Ønsket fra Ukraina var å få midler til å avholde en serie orkesterkonserter i byen Odesa, og det fikk de. Da RA snakket med Ukrainas ICC-koordinator i mai, sa hun at støtten fra Stavanger var veldig verdifull. Ikke bare økonomisk, men også at det betyr mye for ukrainere å vite at andre europeere tenker på dem.

– Det ble kjempegodt mottatt. De pengene sørget for at kunstnere og musikere kunne synge, spille og gi glede til innbyggerne i Odesa, sier Sunnanå Hausken.

– Føler du at Stavanger har gjort mye for Ukraina?

– Vi har gjort en del. Jeg vet ikke om vi har gjort nok, men kan man noen gang gjøre nok? Jeg håper staten har bedre oversikt over hva som er behovet i Ukraina framover, og at de spør kommunene dersom det er noe de trenger hjelp til. I mellomtiden skal vi gjøre det vi kan for å ta imot flyktningene på en så god måte som mulig, sier Dagny Sunnanå Hausken til RA.

Nyeste fra Dagsavisen.no: