Nyheter

Trær forsinker bygging av nye plasser på sykehjem

Behovet for sykehjemsplasser i Stavanger kommune er stort, men utbyggingen av Ramsvigtunet sykehjem forsinkes av trær som står i veien.

I slutten av februar skrev RA at direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune opplyste at utvidelsen av Ramsvigtunet ville kunne ha byggestart i løpet av mai, gitt at formannskapet godkjente tilleggsbevilgningen på 26 millioner kroner. Et enstemmig formannskap vedtok at den opprinnelige kostnadsrammen for utvidelsen av Ramsvig sykehjem skulle øke fra 165 millioner kroner til 191 millioner kroner, men byggingen lar fortsatt vente på seg. Trær skal være årsaken.

– Det er riktig at vår tiltakshaver ikke har fått IG (igangsettingstillatelse) til tross for at søknad er sendt for en god stund siden, og er hovedårsaken til at vi ikke kommer i gang med arbeidene før etter fellesferien. Årsaken til dette er at Idrett og utemiljø hos oss ikke har godkjent utomhusplan for prosjektet, dette med henvisning til at det ikke er dokumentert godt nok at tiltaket ikke kommer i konflikt med eksisterende trær, skriver direktør Skjørestad i en e-post til RA før han fortsetter:

– Arborist er nå engasjert, slik at dette kan ivaretas på en god måte. Vi er opptatt av å ivareta våre trær på en god måte, men vi ser at vi må vurdere både rutiner og kapasitet slik at slike avklaringer ikke gir denne type forsinkelser. Eventuelle endringer i våre rutiner vil selvsagt også gjelde prosjekter fra andre tiltakshavere.

Leder i Seniorsaken Rogaland avdeling Stavanger, Aud Klovning Knudsen, synes utsettelsen er kritikkverdig.

– Disse trærne har stått der i all tid, så det må de ha visst om. Det er patetisk, sier hun til RA.

– Hvilke følger frykter du at denne utsettelsen får?

– Det er mangel på sykehjemsplasser, og vi er spesielt opptatt av de menneskene med demens. I Stavanger er det over 2000 av dem, men det er bare 1185 sykehjemsplasser. Det blir ikke mer enn 39 nye plasser på Ramsvigtunet, og befolkningsutviklingen burde heller ikke komme som en overraskelse, sier hun før hun fortsetter:

– I 2030 kan det være over 3000 mennesker med demens i kommunen, og en femtedel av befolkningen er over 70 år. Jeg føler vi blir nedprioritert.

– En skremmende utvikling

Klovning Knudsen sier hun har vært i kontakt med lokale politikere for å forklare behovet for flere sykehjemsplasser og om utviklingen blant de eldre.

– Det er for få sykehjemsplasser, og det går ut over alle. De pårørende kan ikke ha ansvaret over lengre tid – det kan være farlig, sier hun før hun fortsetter:

– Man må begynne å ta demente på alvor, for det er en skremmende utvikling.

Hun foreslår at kommunen undersøker nøyaktig hvor mange av innbyggerne som har demens, og mener det må satses på et kommunalt samarbeid med fastlegene. Nå håper Klovning Knudsen på fortgang i utbyggingen.

– Dette går ikke lenger, og de må få ut fingeren. At det skal strande på utredningen er en skandale, sier hun til RA.

Skjørestad er enig i at det er en uheldig situasjon, men forklarer at den manglende rapporten om hvordan de skal gjennomføre sikringstiltakene av trærne kun utsetter den fysiske byggestarten.

– Det er ingenting som stopper opp, men man kommer litt senere i gang med gravemaskinene. Det er verken kritisk, eller noe som skal bidra til usikkerhet, sier Skjørestad.

– Vi har ikke varslet at vi ikke klarer å komme i mål til når vi skal. Dette er ikke en utsettelse i den forstand – det har kun med praktisk gjennomføring å gjøre, og at man får gjort det på en ordentlig måte.

Trærne er ikke verneverdige, men det ble bestemt i reguleringsplanen at de skulle tas vare på.

– Det som mangler i søknaden er en faglig rapport som viser hvordan de skal sikres. Det er verken komplisert eller dramatisk, det må bare gjøres, sier Skjørestad og legger til at forsinkelsene ikke vil føre til ytterligere kostnadsøkninger.

Prydbuskene ved inngangspartiet ved nåværende Ramsvigtunet sykehjem utsetter byggingen av de nye plassene på sykehjemmet.

Høyre: – Dette er uheldig

Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal mener det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig.

– Det er viktig med framdrift, for vi ønsker det nye sykehjemmet ferdig så fort som mulig. Vi skal ta hensyn til de flotte trærne, men det skal ikke føre til forsinkelser av stor betydning. Vi ønsker å ta vare på den flotte naturen og det historiske miljøet i Ramsvig, men det må samtidig være mulig å komme i gang, sier Høyres ordførerkandidat.

– Jeg synes dette er uheldig, for disse trærne kommer ikke som en overraskelse.

Selv om hun mener at de er viktige for både trivsel og Stavanger som en grønn by, klarer hun ikke å se at de skal være avgjørende for en lengre utsettelse.

– En utsettelse til etter fellesferien må vi kunne ha forståelse for – det er ikke dramatisk. Men det er viktig at administrasjonen sørger for at det ikke blir ytterligere utsettelser, sier Knutsen Hegdal.

Eks-flertallet med Høyre i spissen, lanserte planer om en demenslandsby, og gruppelederen mener det kunne blitt et viktig tilskudd i sykehjemsdekningen i kommunen.

– Vi lever lenger og medisiner holde oss friske, men vi blir demente, sier hun og legger til at det er uheldig at dagens flertall med Ap i spissen gikk bort fra dette ønsket.

Hun forteller at det er viktig for Høyre å ha et mangfold av tilbud til kommunens eldre – både tradisjonelle sykehjemsplasser og tenke nytt med en demenslandsby.

– Vi vil kunne tilby ulike modeller til våre eldre. Mens noen ønsker en sykehjemsplass, kan en demenslandsby tilby noe helt annet. Det er viktig for oss å tenke både nytt og bredt, sier Knutsen Hegdal.

Ap er ikke enig med Høyre

Leder i utvalg for helse og velferd og gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, er ikke enig i at en demenslandsby er et godt alternativ.

– Vi er skeptiske til å samle all kompetanse på én plass. Vi vil heller ha et ordinært sykehjem, da det totalt gir atskillelig flere sykehjemsplasser, og videre etablere Omsorg pluss som et botilbud for ulike brukergrupper. Mange ønsker mer frihet enn man får på et sykehjem, og med dette tilbudet har man fortsatt tilsyn 24 timer i døgnet, sier han til RA.

Han mener køene ved sykehjemmene er på vei ned, men påpeker at kommunen skal kunne tilby sykehjemsplasser til alle som trenger det.

– Jeg er glad i trær, og selv om Ramsvigtunet ligger i en bydel med minst grønt miljø, er det særdeles viktig å få bygget flere sykehjemsplasser. Vi ønsker derfor fullt trøkk med å komme i gang med første byggetrinn. Jeg har store vansker med å akseptere at trær på dette tidspunktet skal bidra til noen som helst forsinkelse.

– Hvilke følger frykter du at denne utsettelsen får?

– Hvis det blir forskjøvet, må man prøve å ta det igjen i en annen ende, sier Dag Mossige.
Nyeste fra Dagsavisen.no: