Nyheter

Åpner parken over Byhaugtunnelen

Fredag åpnes parken på Tasta for fri ferdsel.

Åpner parken over Byhaugtunnelen

Den nye parken er bygd over portalene til både Eiganes-tunnelen og Byhaugtunnelen. Fredag åpnes den, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er bygd en 153 meter lang betong kulvert (tunnel portal), og det er lagt på cirka 55.000 kubikk jord og masse over og rundt for å tilpasse parken mot nærliggende terreng. Det er også bygd en støyvoll mot veien.

Parken har blitt på cirka 6000 kvadratmeter, og det er plantet gress, 85 trær og hundrevis av busker og klatreplanter. Det er også etablert turstier.

Når vinteren kommer kan parken også brukes som akebakke, påpekes det i pressemeldingen.

Åpner parken over Byhaugtunnelen