Nyheter

Slik vil befolkningen i Rogaland utvikle seg fram mot 2050

Rogaland får befolkningsvekst fram mot 2050. Befolkningsveksten blir høyest rundt Sandes og Stavanger.

I skikkelig Stavanger-sommervær var det duket for årets første Fjåge i Vågen onsdag.

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser den antatte befolkningsutvikling fram mot 2050.

Statistikken for Rogaland viser at befolkningsveksten blir høyest rundt Sandes og Stavanger.

Se oversikt over befolkningsutviklingen i alle kommunene i Rogaland nederst i saken.

– Fram til 2050 forventes det at landets befolkning totalt sett vokser med 11 prosent. Rogaland har den

samme forventede veksten i periode, sier SSB-forsker Sturla Løkken, i en pressemelding.

På landsbasis er det forventet at 40 prosent av kommunene i Norge vil oppleve en nedgang i folketallet

fram mot 2050. I Rogaland er det framskrevet nedgang i folketallet i 5 av fylkets 23 kommuner, som

tilsvarer en andel på 22 prosent.

– Byene i Norge vokser, og befolkningen sentraliseres. Det ser vi også i resultatene fra Rogaland, der

typisk kommuner rundt Stavanger vokser, sier Sturla Løkken.

– Stavanger og Sandnes er de kommunene med høyest framskreven vekst i antall personer fram mot

2050, begge med mer enn 13 000 personer, sier Sturla Løkken.

Kommunene Utsira, Time, Klepp og Kvitsøy har den høyeste framskrevne veksten, alle på en vekst på

over 20 prosent fram mot 2050. Sokndal og Sauda er eksempler på kommuner med lavere framskrevet

folketall i 2050 sammenlignet med 2022, med reduksjoner på 10 prosent eller mer.

Gjesdal og Sandnes er yngst – Utsira eldst

Befolkningen i Norge blir eldre framover. Fra 2022 til 2050 er andelen i befolkningen som er 70 år og

eldre ventet å øke fra 13 til 21 prosent.

– Rogaland ligger under landssnittet med henholdsvis 11 og 20 prosent eldre i 2022 og 2050, og er

dermed ett av fylkene i Norge med den yngste befolkningen. Bare Oslo er yngre nå, sier Sturla

Løkken.

Gjesdal og Sandnes er de yngste kommunene, begge med under 10 prosent 70 år og eldre i dag. I 2050

er det Klepp og Sola som er yngst med 18 prosent eldre.

Kvitsøy er den eldste kommunen i fylket med 18 prosent eldre i 2022. Den vil kunne komme til å ha

nærmere 30 prosent eldre i 2050, hvis framskrivingene slår til.

– Utsira er den eldste kommunen i Rogaland i 2050 ifølge framskrivingene, med 31 prosent eldre, sier

Sturla Løkken.

Aldringen skjer senere enn på landsbasis

I løpet av de neste 30 årene er det framskrevet at bortimot alle norske kommuner vil få flere eldre (65+

år) enn yngre (under 20 år). Landet samlet vil nå dette punktet i 2031. I Rogaland er det forventet at

dette skjer først i 2037.

– Utsira og Kvitsøy er de to kommunene som i dag har flere eldre enn yngre, mens Klepp og Gjesdal

er ikke forventet å nå dette punktet før i 2050, sier Sturla Løkken.

Detaljert oversikt over befolkningsvekst i kommunene

* Sentralitet: SSB deler landets kommuner inn i 6 sentralitetsklasser, der sentralitet 1 er mest sentral, mens sentralitet 6 er minst sentral. Det måles blant annet etter hvor lange avstander det er til arbeidsplasser og servicefunksjoner som butikk og helsetjenester.