Nyheter

Dette er karaktersnittene for å komme inn på VGS

Inntakstallene til videregående opplæring er klare.

Illustrasjonsfoto

Ambulansefag, dans, flyfag og maritim elektriker har høyest karaktersnitt. Det viser ferske inntakstall, melder Rogaland fylkeskommune.

Flere studieforberedende program krever høyere karaktersnitt sammenlignet med i fjor. Ved de mest søkte skolene må man ha minst 45 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak ved flere av tilbudene på Vg1.

– Det er ikke usannsynlig at avlysning av eksamen har hatt positiv innvirkning på søkernes karaktersnitt de to siste årene. Muligheter for tilleggspoeng bidrar også til å dra opp snittet til Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Innenfor yrkesfaglige program på Vg1 er det mindre endringer i inntakskravene fra i fjor. Det kreves fortsatt opp mot 40 karakterpoeng ved flere skoler dersom man vil gå på elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag eller informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Se oversikt over karakterpoeng for VGS-inntakene i Rogaland nederst i saken.

Hard konkurranse om plassene

Enkelte programområder på Vg2 elektro og datateknologi har et inntakskrav på drøyt 45 karakterpoeng. Aller hardest konkurranse er det nok en gang om de 15 plassene på Vg2 ambulansefag i Sauda, hvor sist inntatte har 55 karakterpoeng. Vg1 dans ved Stavanger katedralskole, Vg2 flyfag ved Sola vgs. og Vg3 maritim elektriker ved Karmsund vgs. krever alle over 51 karakterpoeng i første inntak.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er som vanlig oversøkt, og det gjenspeiles i relativt høye karakterkrav for å være sikret plass. Ved Strand vgs. og Ølen vgs. må man ha henholdsvis 48,6 og 47,1 karakterpoeng i første inntak.

De fleste får første ønske oppfylt

18 164 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 2022/2023. Drøyt 1 200 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. Nærmere 23 500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er rundt 500 flere enn i fjor.

15 398 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer rundt 85 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. 1 509 har fått tilbud på ønske nummer to og 766 på ønske nummer tre. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

  • de har søkt tilbud de ikke er kvalifisert for.
  • de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag.
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.

2 500 har læreplass som første ønske

Mer enn 2 500 søkere har læreplass som første ønske, og det er på nivå med fjoråret. De som ikke får læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Forutsetningen er at de har opplæringsrett og er kvalifiserte for å fortsette på neste nivå. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring etter 1. september.

1 050 søkere med opplæringsrett står på venteliste etter første inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

  • 495 til Vg1
  • 315 til Vg2
  • 240 til Vg3

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntak i månedsskiftet juli/august og fram mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.

Flere programområder har lange ventelister. Etter andre inntak i månedsskiftet juli/august vil karakterkravet være litt lavere ved enkelte skoler. Eksemplene under viser karakterpoeng for sist inntatte i første inntak: