Nyheter

Jubler for støtte til nærmiljøanlegg i utsatte bydeler

Ny ordning fra regjeringen gir støtte til nærmiljøanlegg på Storhaug.

Onsdag ble det klart at regjeringen oppretter en ordning som gir ekstra tilskudd på 30 prosent til nærmiljøanlegg i områder med levekårsutfordringer.

Nærmiljøanlegg er enklere anlegg som skal være tilgjengelige for alle og som brukes gratis til egenorganisert idrett og aktivitet. Kultur- og likestillingsdepartementet har nå gjort flere endringer i spillemiddelregelverket for å styrke finansieringen til disse anleggene, sånn at kommunen kan legge til rette for bedre bokvalitet og tilbud om egenorganisert idrett og aktivitet i utsatte områder i hele Stavanger, og særlig i bydeler som Storhaug, Hillevåg og Kvernevik.

– Barn som vokser opp i fattige byområder deltar mindre i aktiviteter enn barn som vokser opp andre steder, også her i Stavanger. Det må vi gjøre noe med, og derfor prioriterer vi mer penger til såkalte nærmiljøanlegg som er lett tilgjengelige anlegg i nærheten av der folk bor, i områder med store levekårsutfordringer. Eksempler på slike anlegg er streetbasketanlegg, sandvolleyballbaner, trimparker og klatreanlegg. Anleggene er gratis og åpne for alle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) fra familie- og kulturkomiteen, i en pressemelding.

Tvedt Solberg er glad for at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har jobbet for å få på plass denne ordningen. Tall fra SSB for 2020 viser at det er 115.000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

– Mange av dem bor i Stavanger, og derfor er det så viktig at vi får på plass flere anlegg som er gratis å bruke i de områdene der mange av disse barna bor, sier Tvedt Solberg.

– Alle skal ha gode møteplasser

Også fungerende varaordfører og gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, hilser ordningen varmt velkommen.

– Dette er helt i tråd med flertallspartiene i Stavanger sin satsing på barn og unge, og særlig på dem som bor i levekårsutsatte områder. Alle skal ha muligheter til å være i aktivitet og ha gode møteplasser på fritiden. Derfor prioriterer vi tilgjengelige lekeplasser og nærmiljøanlegg der folk bor, sier Mossige.

Han forteller at midlene fra regjeringen foreløpig vil gjelde for Storhaug, som er eneste kommunedel i områdesatsingen.

– Men vi vil jobbe for å inkludere prosjekter i Hillevåg og Kvernevik også. Hvilke prosjekter som konkret vil være aktuelle må vi komme tilbake til – men vi har mange gode kandidater, blant annet etter innspill fra innbyggerne selv, legger Mossige til.

Søknadsportalen for å søke om spillemidler til anlegg for tildeling i 2023 ble åpnet 15. juni. Kommunene har egne frister for innsending.

Områdene som så langt er omfattet av utvidelsen av nærmiljøanleggsordningen er de som har hatt (fra og med 2018), har, eller i denne perioden vil inngå avtaler om statlige områdesatsinger.

Nyeste fra Dagsavisen.no: