Nyheter

SUS har satt grønn beredskap: – Vi har en uavklart situasjon

På grunn av krevende driftssituasjon med svært høyt pasientbelegg og endring i smittesituasjonen, har Stavanger universitetssjukehus gått i grønn beredskap.

– At sykehuset går i grønn beredskap betyr at vi har en uavklart situasjon med veldig stor pasientpågang over tid, og at vi ser behov for ekstraordinære tiltak, sier fagdirektør ved SUS, Eldar Søreide, til RA.

Avgjørelsen om å sette grønn beredskap ble gjort på et beredskapsmøte tirsdag, og Søreide forteller at selv om tiltakene er på forskjellige nivåer, ønsker de nå å sikre bemanning slik at SUS kan ivareta alle sykehusets pasienter.

Over de siste månedene – siden april, har antall pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp økt og blitt større enn noen gang tidligere.

– Hva skyldes denne økningen?

– Det vi ser er at det er mye av alt, og dette er noe de aller fleste andre norske sykehus også rapporterer om. Sannsynligvis har det noe med at befolkningen blir eldre, og at man trenger flere helsetjenester, sier Søreide.

SUS jobber primært med å skape mer plass til pasientene – som tilsvarer mer enn det de er dimensjonert for til vanlig. Fagdirektøren forteller at i tillegg til ekstra sengeplasser, har sykehuset behov for mer bemanning.

– Vi må finne ut om vi kan forskyve, kalle inn ekstra, eller få flere sykepleiere og leger til å være på jobb, for å kunne håndtere pasientene, sier han.

Han er ikke nødvendigvis bekymret for situasjonen, men forteller RA at SUS er opptatt av å finne løsninger og gjerne være et steg foran utviklingen.

– Vi er veldig konsentrert om oppgaven med å løse den store pasientpågangen, og i den grad vi har en bekymring så må det være at vi tenker at dette ikke er noe som vil gå over. Dette kommer mest sannsynlig til å vare ved, med bølger, sier Søreide.

Tror høy pasientpågang vil vedvare

For at SUS skal gå tilbake til vanlig drift, må pasienttoppen gå ned på et nivå sykehuset kan klare å håndtere med deres vanlige rammer. Selv om administrasjonen vet at de første ukene av sommerferien vanligvis er veldig krevende før det roer seg, begynner det i år på et høyere nivå enn normalt.

– Vi må nok ha lengre tid på å komme oss ned til normal sommeravvikling, sier Søreide før han fortsetter:

– Det er håpet og målet, men vi tror likevel at pågangen av pasienter til sykehuset generelt sett, kommer til å være høyere framover.

Han har ikke nøyaktig oversikt over hvilke sykdommer som preger de innlagte pasientene, men forteller at de ser flere tilfeller av alt.

– Så langt tyder det på at det er mer av alt vi er vant med å få, sier han.

– Er det mange tilfeller med alvorlig sykdom?

– At det kommer inn så mange pasienter er ikke fordi man legger inn halvsyke pasienter. De som kommer inn og blir innlagt trenger innleggelse, og mange har pleie- og omsorgsbehov når de reiser ut herfra. Det er syke pasienter, sier Søreide.

Elisabeth Farbu er SUS sin viseadministrerende direktør. Hun forteller at det er viktig for sykehuset å sikre at de har kapasitet til å ta imot folk som trenger øyeblikkelig helsehjelp, på en god og trygg måte.

– Utfordrende

Viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu sier til RA at sykehusets inntrykk er at de står overfor en generell tilstrømming av pasienter. Det som er viktig for sykehuset er å sikre at de har kapasitet til å ta imot folk som trenger øyeblikkelig helsehjelp, på en god og trygg måte.

– Vi må se på om planlagt kirurgi kan utsettes, slik at vi sikrer effektive forløp hos de som trenger akutt kirurgi, sier hun og understreker at alle pasienter eventuelt blir kontaktet.

– Er det sprengt kapasitet, eller har dere fortsatt god kontroll?

– Det er klart at dette er utfordrende, for det gjelder de fleste avdelingene på sykehuset. Den vanlige fleksibiliteten som gjør at man kan bytte på ressurser mellom avdelinger, er ikke til stedet i samme grad. Det betyr at vi må være enda mer spisset i det vi går inn på, og noe av det vil dreie seg om å få til så effektive og gode forløp som mulig, slik at man ikke får ekstra liggedøgn, sier Farbu før hun fortsetter:

– Når det er en del smittepasienter, går gjerne interne prosesser litt senere fordi man må foreta smittevask og ha tiltak for å redusere smitte internt.

– Er noen innlagt med korona?

– Det er noen som er innlagt enten med eller av korona, men det er ikke denne gruppen alene som utfordrer oss – det er mer totaliteten, sier Farbu. Hun anslår at de har over 400 pasienter innlagt på SUS per tirsdag.

Heller ikke hun vet hva økningen av pasienter skyldes.

– Flere sykehus erfarer det samme, og da tenker jeg at det krever arbeid i ettertid for å se på om dette er en del av en ny bølge som kommer fordi befolkningen blir eldre og trenger mer helsetjenester. Eller, om det har vært en tilfeldig svingning, sier Farbu til RA.

Søreide sier at SUS står i situasjonen sammen med alle 15 kommunene som sogner til dem.

– Kommunene merker også stor etterspørsel og behov for helse- og omsorgstjenester. De har sine oppgaver med fastleger og de pasienter som kan behandles på dette nivået, og de har sitt ansvar med å ta imot pasientene som er utskrivningsklare. Dét er også ofte en utfordring i disse situasjonene hvor alle har stort trøkk. Men, vi har god dialog og prøver å finne løsninger sammen, sier han før han fortsetter:

– For hvert døgn vi har utskrivningsklare pasienter som de ikke klarer å ta imot, så blokkerer de plasser for dem som står i andre enden og skal inn.

SUS er i grønn beredskap fram til de beslutter om de skal opp i beredskap fordi situasjonen har eskalert, eller finner ut at de kan gå tilbake til normal drift.

Nyeste fra Dagsavisen.no: