Nyheter

Krevende driftssituasjon på SUS – har satt grønn beredskap

Sykehuset setter grønn beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon.

– Det er svært høyt belegg, vanskelige plassforhold og endringer i smittesituasjonen som er blant årsakene til at sykehuset går i grønn beredskap tirsdag 21. juni 2022, opplyser Stavanger universitetssjukehus (SUS) i en pressemelding

Grønn beredskap betyr at det er en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Siden april har det vært høy tilstrømming av pasienter, og situasjonen krever at det gjøres daglig vurderinger av driften og at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre kapasitet til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Økning i antall pasienter med covid-19

Selv om de fleste koronatiltakene for befolkningen er fjernet, er det fortsatt smitteverntiltak på sykehuset. Grunnen til det er at det stilles strenge krav til smittehåndtering i sykehus, og det må være tiltak for å begrense risiko for smitte til sårbare pasienter.

SUS skriver i pressemeldingen at det ses en økning i antall pasienter med covid-19 som har behov for sykehusinnleggelse, og for pasienter som blir innlagt med luftveissymptomer kan det være nødvendig med testing og isolering.

– Besøkende med luftveissymptomer bes ikke besøke innlagte pasienter, skriver sykehuset.