Nyheter

28 millioner til grønn energiomstilling i Rogaland

Regjeringen bevilger 528 millioner kroner til det grønne energiskiftet.

Illustrasjonsfoto

Mandag ble det klart at tre Rogalandsbedrifter får til sammen 28 millioner kroner når regjeringen bevilger i alt 528 millioner til det grønne energiskiftet.

Bevilgningene fra regjeringen går til totalt 48 ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter som blant annet skal utvikle ny miljøvennlig energi og effektivisere og kutte CO₂-utslipp i olje- og gass-sektoren.

– Pengene som bevilges til forskning og innovasjon er en viktig del av regjeringens satsing på utvikling av olje- og gassvirksomheten og grønt industriløft. Tildelingene gjør at ambisiøse bedrifter og forskningsmiljøer i både Rogaland og resten av landet kan utvikle nye løsninger for havvind, hydrogen, olje og gass. Dette er løsninger som er helt nødvendige for å kutte utslipp og skape gode og framtidsrettede arbeidsplasser i fylket vårt, sier gruppeleder Tom Kalsås i Rogaland Ap, i en pressemelding.

I Rogaland får Equinor ASA 14,4 millioner til innovasjonsprosjektet IPN Solfylt. I tillegg får Sandnes-bedriften Well Id AS 3,69 millioner til demonstrasjonsprosjektet GeoEnlight Pilot og Stavanger-firmaet Altus Intervention Group AS får 10 millioner kroner til prosjektet Contextualised Digital Well Intervention.

Havvind og hydrogen

Blant bedriftene som mottar penger er 35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi som får totalt 388 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet, og 13 prosjekter innenfor olje og gass som får 140 millioner kroner.

Mange av prosjektene som får finansiering innenfor miljøvennlig energi dreier seg om havvind og hydrogen. Både kunnskap og teknologi fra olje- og gassektoren driver fram fornybarsatsingen, ifølge pressemeldingen.

Fem nye prosjekter skal bidra til å utvikle bærekraftig norsk havvindnæring på norsk sokkel. To skal se på konsekvensene av storstilt havvindutbygging for henholdsvis trekkfugler, ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og det marine økosystemet, ledet av Havforskningsinstituttet.

Aker Solutions ASA skal utvikle prefabrikasjonsprosesser som gjør det rimeligere å bygge fundamenter til flytende vindmøller. Et annet prosjekt ledet av Universitetet i Bergen skal kartlegge havbunnen for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best egnet å forankre flytende havvind.