Nyheter

Bedrifter venter vekst og nye ansettelser

Optimisme i det lokale næringslivet, ifølge Sparebank 1 SR-Banks siste undersøkelser.

Slik ser Finansparken ut fra utsiden.

Tirsdag morgen ble Sparebank 1 SR-Banks såkalte konjunkturbarometer, som undersøker ståa i næringslivet i Sør-Norge, presentert.

Her går det fram at flertallet av bedriftene i Sør-Norge har hatt en positiv utvikling det siste året, der norsk økonomi er på et høyere nivå enn før pandemien.

– Signalene nå er at alle de største bransjene venter oppgang de neste tolv månedene. Hovedindeksen i Konjunkturbarometeret er på 58. Bedriftene venter høyere omsetning og ansettelser i året som kommer, men også noe mer press på lønnsomheten, heter det i en pressemelding fra banken.

Sjeføkonom: – Gode nyheter

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen utdyper på følgende vis:

– Effekten av gjenåpning etter pandemien og høye energipriser gir bra trykk i mange norske bedrifter, hvor vi ser at det er høyest forventninger innen energibedriftene og i industrien. Flertallet av bedriftene ser positivt på utviklingen fremover og venter vekst. Dette er gode nyheter i en situasjon der det er usikkerhet i verden rundt oss, med høy inflasjon og økt press på kostnader hos bedriftene, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Bedriftene venter vekst tross krigen i Ukraina. Vi anslår at summen av bedrifter som får betydelige negative utslag av krigen utgjør mindre enn 10 prosent av de sysselsatte. Andel bedrifter som får økte inntekter er omtrent på linje med dette, og enda større om vi tar med ringvirkninger.

Kyrre M. Knudsen

Utfordringer

I en situasjon der vi har lav arbeidsledighet og et presset arbeidsmarked, melder banken at de ventet lavere forventninger til ansettelser fremover.

– Bedriftenes forventninger til utviklingen i årsverk de neste tre månedene er det høyeste vi har målt. Arbeidsledigheten er på det laveste på 15 år, og det er grenser for hvor mye lavere den kan bli, melder banken, og fortsetter:

– Hvis bedriftene i stedet konkurrerer om de samme arbeidstakerne, kan vi komme i en situasjon der vi får en lønnsspiral. Det har potensial til å skape et høyere trykk i økonomien, prisvekst og bidra til å heve rentebanen fra Norges Bank.

– Vi må være oppmerksomme på at det er utfordringer på en del områder. Det ene er at inflasjon og press på kostnader gjør at forventningene til lønnsomheten har falt noe, og det er kamp om arbeidskraften i et stramt arbeidsmarked. Det gjør at det er en risiko for at bedriftene ikke får den veksten de forventer fordi de ikke får tak i nok folk, sier Kyrre M. Knudsen.