Nyheter

Gandsfjordruta omdirigeres

Anleggsarbeid medfører endringer i sykkelruta for syklister.

Omdirigering av Gandsfjordruta er merket rødt og påkoblingssteder merket lilla. Anleggsarbeidet og sperringen er merket gult, og Gandfjordruta er merket blått.

Fra og med fredag 20. mai blir en del av Gandsfjordruta stengt, like nord for SR-Bank Arena. Det skal legges til rette for utbygging av det nye bolig- og næringsområdet i Jåttåvågen. Det melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Arbeidet blir ferdigstilt sommeren 2023.

Omsyklingsrute skiltes, og legges på turvei og via sykkelfelt i Jåttåvågveien, videre i Jåttåhagen, hvor du kan sykle videre sørover på Gandsfjordruta. Denne omsyklingsruten er 100 meter lenger enn ruta ellers.

Stavanger kommune har vurdert sikkerheten for syklister og legger ruten om for å unngå konflikt og farlige situasjoner for syklende med store anleggskjøretøyer.

Togstans 28. mai – 6. juni

En del av anleggsprosjektet er å grave under jernbanen for å legge avløpsledninger. Denne kryssingen skal foregå i en planlagt togstans fra 28. mai til 6. juni 2022.

Kommunen melder at beboere i området må regne med døgnkontinuerlig arbeid i perioden med planlagt togstans. Det er avgjørende at arbeidet fullføres innenfor angitte tidsperioden. Dette arbeidet er søkt om og godkjent av byggesak i Stavanger kommune.

For resterende arbeid legges det opp til arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Ordinær arbeidstid er på arbeidsdagene fra kl. 0700 til kl. 1900.

Området for byggeprosjektet er siste del av utbyggingen av Jåttåvågen. Tar man med det som allerede finnes av arbeidsplasser og boliger der, vil det kunne bli til sammen ca. 17 000 arbeidsplasser og 5–6000 beboere (ca. 2400 boliger) i Jåttåvågen, ifølge Stavanger kommune.