Nyheter

Bilførere over 80 år må fortsatt levere helseattest

Det skal fortsatt kreves helseattest av bilførere over 80 år, men kognitive tester skal kun brukes i tilfeller der det er mistanke om kognitiv svikt.

Bilførere over 80 år må fortsatt levere helseattest. Foto: NTB

Statens vegvesen og Helsedirektoratet ble av Stortinget bedt om å utrede konsekvenser av å fjerne kravet om helseattest.

Konklusjonen er at det kan føre til at flere blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker fordi det er sannsynlig at flere bilførere kjører uten å oppfylle helsekravene.

Dermed opprettholdes kravet, men regjeringen presiserer i regelverket at kognitive tester bare skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt.

Det skal også bli lettere for fastlegen å henvise eldre bilister til vurdering hos Vegvesenet, og bruk av kjøresimulator skal utredes.

(©NTB)