Nyheter

Åpnet solcellepark på ti mål: - Har 200 mål til

Trinn 1 i solcelleparken på flyplassen vil produsere 800.000 kilowattimer i året. – Dette er bare starten.

Stavanger lufthavn, Sola har et areal på 4000 mål. Nå har ti av de målene blitt solcellepark. 1780 panel skal produsere 800.000 kilowattimer i året. En gjennomsnittlig hus bruker i snitt cirka 20.000. Stavanger lufthavn Sola, som den første flyplassen i Norge med lignende solcellepark, håpet å være selvforsynt med strøm i 2025.

– Flyplassen har jo så mye areal. Det er godt å nytte det til noe. En flyplass kan være et sted fly lander, og den kan produsere ting – for eksempel kraft, sier Ingvald Erga til RA.

Erga er fagansvarlig for ytre miljø i Avinor ved Stavanger lufthavn.

800.000 kilowattimer i året høres mye ut, men det er faktisk kun sju prosent av strømmen flyplassen tenger i dag.

– Men vi kan utvide. Solcelleparken er nå kun ti mål. Vi har 200 mål til hvor vi kan utvide solcelleparken. Utnytter vi alt, produserer vi mer enn vi bruker. Vi bygger etter behov, ettersom vi ikke får en god pris for overskuddet vi eventuelt selger. Derfor kommer vi også ha noen voldsomt store batterier for å lagre strømmen. I tillegg til batteri kommer flyplassen til å ha et system kombinert med biogass og kanskje litt hydrogenbrensel for å regulere strømbruken, forklarer Erga.

Ti mål med 1780 solcellepanel vil produsere 800.000 kilowattimer i året. Det er sju prosent av strømbehovet flyplassen har i dag.

Dette er ti mål. Vi har 200 mål til.

—  Ingvald Erga, Avinor

Stolt ordfører: – Avlaster strømnettet

Det var en stolt Sola-ordfører, Tom Henning Slethei (Frp) som klippet snoren fredag formiddag.

– Kommunen er begeistret over arbeidet som lufthavnen gjør. Man flytter kraftproduksjonen til der energibehovet er og hvor strømmen brukes. Kombinert med batterilagring kan man avlaste strømnettet. Dette gjør at vi kan lykkes med elektrifiseringen av transport raskere, sier Slethei, som håper solcelle-satsingen rundt flyplassen kan inspirere næringslivet.

– Alt legger til rette for at vår region er blant de første som lykkes med elektrifiseringen av transport. Snart kommer elektriske fly. Sola er Norges eldste sivile flyplass, men flyplassen er moderne og innovativ, sier Sola-ordføreren.

Ordfører Tom Henning Slethei (Frp) måtte ta en selfie etter snorklippingen.

Nettopp elfly er den store utfordringen til Avinor, sier Erga.

– Flyplassen bruker i dag 12–13 millioner kilowattimer. Elflyruten mellom Stavanger og Bergen vil kreve ni millioner kilowattimer. Nesten like mye som flyplassen bruker i året i dag. Skal man fly større fly med flere passasjerer lengre enn Bergen, så kreves det mye strøm. Men kraftpotensialet på arealet flyplassen har er stort. Vi har kun brukt ti mål, minner Erga om.

Vil være selvforsynt i 2025

Flyplassen er en storforbruker av strøm. Nettopp derfor er det viktig at Avinor satser på selvforsyning, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

– Som flyplass beslaglegger vi mye areal som bare ligger der. Det er ingen grunn til å ikke bruke det til noe samfunnsøkonomisk, og imøtekomme elektrifiseringsbehovet i samfunnet.

I 2016 ble det satt et hårete mål om at flyplassen skal bli selvforsynt. Nesten halvveis i 2022 er fortsatt målet realistisk.

– Det er det vi går for. Nå som trinn 1 er på plass, er mye av infrastrukturen på plass. Dermed er det lettere å gjennomføre de neste trinnene, sier lufthavndirektøren.

Solcelleparken på Sola har fått navnet Elnett21-prosjektet. Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Lyse Energi og Lnett har gått sammen om prosjektet.

Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø ved Stavanger lufthavn Sola.

Nyeste fra Dagsavisen.no: