Nyheter

Verdensnyhet i Stavanger: Nå er denne selvkjørende bussen klar for fast rute i sentrum

Den nye bussen skal kjøre mellom Breiavatnet og Finansparken.

– Det er veldig spennende å se at vi er kommet dit at vi kan ta i bruk selvkjørende busser i stort format i rutetrafikken. Det åpner opp for framtidsscenarioer hvor man kan forbedre kollektivtrafikken ved å ta i bruk teknologi på en ny måte. Så er det jo veldig gøy at Stavanger er først ute, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til RA.

Mandag formiddag var han i Stavanger for å delta på avdukingen av Vy og Kolumbus’ nye, store, selvkjørende buss. Den nye bussen er elektrisk, 8,3 meter lang, har 21 sitteplasser og skal kjøre en fast rute mellom Breiavatnet, Konserthuset og Finansparken. Flere aktører i Europa og USA holder på med lignende prosjekter, men Kolumbus og Vy er kommet lengst når den selvkjørende bussen nå starter å kjøre. De har tidligere hatt flere pilotprosjekter med små, selvkjørende shuttlebusser og biler, men nå er det altså en fullskala, førerløs buss som skal kjøre i Stavanger og blir en del av det ordinære rutetilbudet.

Selvkjørende buss, Kolumbus, Vy

Samferdselsministeren var en av de første som fikk bli med den nye bussen på tur. Han forklarer at det var en del bremsing under turen, men at det bare er et tegn på at teknologien virker som den skal.

– Det tyrkiske selskapet som har produsert den sa til meg at den heller bremser én gang for mye enn én for lite, så det er jo veldig bra, sier han.

– Hvordan ser du for deg at denne bussen vil fungere i andre norske byer?

– Nå blir det en periode med pilotering og forskning for å se hvordan man kan forbedre produktet, og målet til slutt er jo en helt autonom buss uten sjåfør. Det vil nok være rett å bruke bussen i forutbestemte traseer hvor man har god kontroll på trafikkbildet, og jeg tror det ligger mange muligheter her i framtiden, sier Nygård til RA.

Kan bruke «tæpping»

Også Kolumbus-direktør Edith Nøkling er fornøyd med at bussen nå er i drift, etter flere år med testing.

– Det er helt fantastisk å sette Stavanger på kartet på denne måten, og i framtiden tror jeg førerløse busser vil bli et viktig supplement, sier Nøkling til RA.

Som nevnt har det blitt testet ut mindre, førerløse busser tidligere. Nøkling sier til RA at det som skiller denne store bussen fra de små, er at den nye bussen inneholder mye mer avansert teknologi. Hun trekker blant annet fram bussens sensorer, som oppdager mye mer i omgivelsene rundt enn de tidligere utgavene. Da RA ble med på prøvetur bremset den ned for fotgjengere, for elsparkesyklister i bussfeltet og dersom personer kom for nær bussen.

Selvkjørende buss, Kolumbus, Vy

Et annet element ved den nye bussen er at det blir mulig å bruke «tæpping» når man skal betale, altså kontaktløs betaling. Du trenger derfor ikke laste ned Kolumbus-appen, men kun holde kortet inntil skanneren på bussen, på samme måte som du nå kan gjøre på de fleste dagligvarebutikker. Nøkling forteller at «tæpping» foreløpig kun fungerer for kjøp av enkeltbilletter, men at de kommer til å teste videre for å se om det blir mulig å bruke løsningen på andre type billetter.

Stolte av Stavanger

Den nye bussen skal kjøre i sentrum i to år fra og med mai, og vil i denne perioden være en del av Kolumbus’ ordinære rutetilbud, mens Vy sørger for selve bussen, trafikkavviklingen og sikkerhetsverter om bord. Dette er første gang det gjennomføres et pilotprosjekt med stor, selvkjørende buss i Europa med passasjerer, på offentlig vei. SINTEF har sett nærmere på sammenlignbare prosjekter ute i verden, og konkluderer med at det som skjer i Stavanger er blant det aller mest avanserte i sitt slag, informerer Kolumbus.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) var også til stede under åpningen. De er stolte over at den nye teknologien kommer fra og skal vises fram i Stavanger.

– Jeg er veldig stolt over at vi igjen er først ute med ny teknologi. Dette er en verdensnyhet! For første gang er en autonom buss satt inn i en normal rute, og det er et frampek på hva en vil se mer av i framtidens kollektivsystem, sier Chesak til RA.

Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune er veieiere for strekningen bussen kjører på, og har godkjent at traseen brukes til dette pilotprosjektet. Fylkesordføreren mener det er viktig at det offentlige er med på å bidra til innovasjon. Hun tror dessuten er førerløs buss kan bidra til at flere igjen tar bussen.

– Vi har mistet litt passasjerer under pandemien, og det tar litt tid å komme tilbake til gamle vaner. Kanskje dette kan være et intensiv for å teste bussen igjen, sier hun.

Sunnanå Hausken ser også flere muligheter ved den førerløse bussen.

– Det kan kanskje være en mulighet i distriktene etter hvert, med en selvkjørende buss inn til hovedtraseene. Vi tar det steg for steg, men jeg tror uansett dette er framtiden, sier hun til RA.

Griper inn hvis nødvendig

Selv om dette kalles en førerløs buss er det likevel en bussjåfør i bussen. Under åpningen var det bussjåfør Oddbjørn Hetland som satt bak, men ikke styrte, rattet.

– Til å begynne med var det veldig spennende når bussen kjørte av seg selv, og jeg klarte ikke helt slappe av. Men nå vet jeg omtrent hvordan bussen reagerer på omgivelsene, så nå klarer jeg å slappe av og følge med på at alt går som det skal, sier Hetland til RA.

Kolumbus og Vy informerer om at de ser på selvkjøring som et supplement og en støtte til kollektivtrafikken i sentrum, og ikke noe som skal erstatte bussjåførene. I dette prosjektet samarbeider de derfor tett med Yrkestrafikkforbundet og Vernetjenesten, og de benytter profesjonelle bussjåfører som sikkerhetssjåfører om bord i bussen i hele prosjektperioden.

Selvkjørende buss, Kolumbus, Vy, bussjåfør Oddbjørn Hetland

Jobben til Hetland i den nye bussen er derfor å være en såkalt sikkerhetssjåfør.

– Det betyr at jeg griper inn hvis det er nødvendig. Bussen fikser det meste selv, men hvis noen har feilparkert eller står midt i veien må vi kjøre rundt, og da må jeg hjelpe til, sier Hetland.

Kolumbus opplyser at sikkerhetssjåføren vil flyttes fra bussen til driftssentral på lengre sikt, da med ansvar for overvåking av flere busser samtidig.

– I og med at bussen kjører seg selv, betyr det at du bare kan lene deg tilbake og se på Netflix?

– Neineinei. Så lenge jeg sitter her har jeg nok å gjøre med å passe på og følge med. Telefonen og Netflix får man ta når man kommer hjem, sier sjåføren og ler.

---

AKTØRER I PROSJEKTET:

· Kolumbus skal inkludere den autonome bussen i sitt ordinære mobilitetstilbud.

· Samarbeidspartneren Vy vil sørge for selve bussen, trafikkavvikling og verter om bord.

· Tyrkiske Karsan har produsert bussen, og det tyrkisk/amerikanske teknologiselskapet Adastec står for den selvkjørende teknologien.

· Det norske gründerselskapet Applied Autonomy leverer kontrollsenterløsningen til prosjektet, som brukes til å overvåke bussen i drift.

· Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune er veieiere for strekningen bussen kjører på, og har godkjent at traseen brukes til dette pilotprosjektet. I tillegg er de aktivt med for å tilrettelegge for best mulig drift gjennom forbedringer på infrastrukturen.

· Vegdirektoratet og Statens vegvesen har godkjent bruk av bussen, og gitt tillatelse til at vi kan kjøre bussen i autonom modus i den valgte traseen.

---