Nyheter

Styrker tannhelsetilbudet med 25 millioner

En gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten er i gang. Nå får 21- og 22-åringene 50 prosent rabatt.

Ifølge Hurdalsplattformen ønsker regjeringen en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. For 2022 er det vedtatt å gi 50 prosent rabatt til 21- og 22-åringene i tillegg til en generell styrking av den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvordan Rogaland fylkeskommune skal følge opp denne saken ble tatt opp i fylkesutvalget på torsdag.

Fylkesdirektørens innstilling i saken er at budsjettrammen for Tannhelse Rogaland FKF økes med 24,963 millioner kroner. Styrkingen innarbeides i revidert budsjett april 2022 og dekkes inn med tilsvarende økning i frie inntekter.

Glad for å være i gang

Heidi Bjerga, leder av 8. mars-komiteen i Sandnes.

Heidi Bjerga, gruppeleder for Rogaland SV og representant i fylkesutvalget, er positive til at regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, og at målet er å likestille den med andre helsetjenester.

– Vi har sett fram til at det skulle komme på dagsorden. Det er bra at man faktisk gjør noe med tannhelsen, og løfter den inn i det ordinære helsesystemet. Vi er veldig glad for at denne prosessen når har begynt, og at tilbudet gradvis utvides, sier Bjerga til RA.

– Hva tenker du om framgangsmåten til regjeringen og fylkeskommunen i denne saken – blant annet at de begynner med å gi 50 prosent rabatt til 21- og 22-åringene?

– Man må jo begynne en gang, på et eller annet vis. Skulle man tatt alt på en gang, ville det være vanskelig å få til. Nå får vi se hvordan dette fungerer, samtidig som man trapper opp. Jeg tror dette er en veldig grei framgangsmåte.

Vil stoppe avvikling

– Vi kommer til å følge opp saken ytterlige. I Hurdalsplattformen står det at støtten skal økes for de opp til 25 år, men det er ikke tatt høyde for i saksdokumentene – spesielt i forhold til vurderinger av hvilket behov det vil bli for klinikkplasser og hva vi må gjøre for å imøtekomme denne veksten, legger hun til.

Hun mener det er viktig å stoppe den planlagte avviklingen av klinikker rundt i fylket.

– Pasientene bor rundt i hele fylket. Vi kan ikke fortsette med avviklingen nå som man skal utvide tannhelse-ordningen. Nå er det viktig at vi tar en pust i bakken, og sørger for at vi får vurdert klinikkbehovet, og at vi ser på om vi kan beholde noen av de klinikkene som vi for ett år siden vedtok å avvikle.

– Hva tror du denne utvidelsen/forbedringen av tannhelsetjenesten kan bety for folk på sikt?

Det betyr selvsagt bedre tannhelse for folk som kanskje har satt tannpleie på vent på grunn av økonomi, sier Bjerga.

Hun påpeker hvor lett det er å utsette ting som er ubehagelig, spesielt om man i tillegg har dårlig råd.

– Burde gjelde for privat tannhelsetjeneste også

Ole Ueland, gruppeleder for Rogaland Høyre, og representant i fylkesutvalget, påpeker at Høyre på Stortinget har prioritert å sikre gratis tannhelsetjenester til sårbare grupper og de som trenger det mest, framfor en gradvis innføring av gratis offentlig tannhelsetjeneste til alle.

At det nå blir lavere betaling for unge og studenter synes jeg er bra, men jeg skulle ønsket meg at det også gjaldt for de som bruker privat tannhelsetjeneste, sier Ueland til RA.

– Hva tenker du om framgangsmåten til regjeringen og fylkeskommunen i denne saken – blant annet at de begynner med å gi 50 % rabatt til 21- og 22-åringene?

Unge og studenter er en gruppe som har behov for rimeligere tannhelsetjeneste, så det synes jeg er positivt.

Vi synes det er bra at det følges opp med midler, og vi håper også dette kan gjøre det mulig for fylkeskommune å opprette en egen klinikk på Universitetet i Stavanger, sier Ueland.

Tannklinikk på UiS

Torsdag vedtok også fylkesutvalget at de ønsker å etablere en ny tannklinikk i det nye velferdsbygget på universitetsområdet på Ullandhaug.

Selve plansaken til velferdsbygget skal sluttbehandles i Stavanger kommunestyre 23. mai.

– I år fyller Studentsamskipnaden i Stavanger 50 år. Og de er nå i sluttfasen av planleggingen av nytt velferdsbygg på universitetsområdet på Ullandhaug. Det blir et flott bygg. Det nye velferdsbygget vil gjøre Stavanger til en mer attraktiv studentby. Og det er veldig bra hvis vi nå også kan få inn den fylkeskommunale tannhelsetjenesten inn i bygget, sier Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre.

Han mener det vil være et flott supplement til de andre tjenestene som skal inn i bygget.

– Stortinget har nå vedtatt at 21- og 22-åringer fra i år skal få 50 % rabatt på tannbehandling. Med å få til en ny klinikk på studentområdet så vil vi bidra til at en stor andel av de i denne aldersgruppen enklere får muligheten til en slik tannbehandling. Og vi vil enklere kunne gi tilbud til alle de som kommer tilreisende til vårt fylke som vi har plikt til. Så alt i alt vil dette bidra til å gjøre Stavanger til en mer attraktiv studentby. Og det heier Venstre på, sier Lunde.

Mer fra Dagsavisen