Nyheter

Enda flere frivillige organisasjoner kan få strømstøtte

Etter den ordinære strømstøtterunden fikk 140 lag og foreninger utdelt til sammen fire millioner kroner. Det er 2,2 millioner kroner igjen i potten, og kommunen kjører nå en ny utlysning.

Illustrasjonsfoto.

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding mandag.

I februar satt regjeringen av 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning til strømutgifter for frivillige organisasjoner. Kommunene forvaltet ordningen, og i Stavanger ble dette godt mottatt.

– Pågangen var svært stor. Det kom inn 158 søknader, og av disse fikk 140 støtte. Til sammen ble det delt ut nesten fire millioner kroner, forteller Randi-Merete Lode, rådgiver i avdeling for innbyggerdialog.

Fristen på første runde var 21. mars, og dette gjaldt strømstøtte for perioden desember 2021 til mars 2022. Kommunen opplyser om at 17 av de søknadene som ikke ble innvilget var fra Den norske kirke, og at kirken har andre støtteordninger på strøm fra kommunen.

Ekstra utlysning

I et møte 5. april vedtok utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog å gjennomføre en ekstra utlysning av ordningen.

– Det er 2,2 millioner kroner i statlig strømstøtte igjen. Fristen for å søke på den ekstra utlysningen er satt til 26. april, sier Lode.

Hun forteller at ordningen har truffet bredt.

– Vi har innvilget søknader fra alt fra musikkliv, til båtforeninger, grendelag, hestesportklubber, jeger- og fiskelag, kolonihager, naturvern, idrettslag og mye mer. Nå får de som de som eventuelt ikke fikk med seg informasjon om ordningen eller ikke rakk å søke en ny mulighet. Det er førstemann til mølla, sier hun.

På denne nettsiden kan man søke om støtte.

Ha følgende klart til søknadsskjemaet:

  • Navn på organisasjon
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktinformasjon
  • Kontonummer
  • KWT forbruk desember og januar
  • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg