Nyheter

Birgitte åpner dørene for flyktninger – slik vil folk hjelpe

Flere hundre personer på Nord-Jæren vil stille bolig eller rom til rådighet til flyktningene. Birgitte Austrheim er én av disse.

– Jeg får som mange andre et behov for å bidra, sier Birgitte Austrheim til RA.

Stavanger-kvinnen har tidligere jobbet som flyktningguide i Røde Kors og vært frivillig i Human-Etisk Forbund, men med en liten sønn strekker ikke tiden lenger til for slikt arbeid. Hun har alltid likt å hjelpe andre, og nå har hun funnet ut at hun kan stille deler av sin bolig til disposisjon for ukrainske flyktninger.

– Jeg har en kjellerstue, et bad og et soverom ledig – hvis det er behov for det, sier Austrheim og legger til at hun foreløpig ikke har fått svar fra Stavanger kommune om sin henvendelse.

Hun tror mange har lyst til å hjelpe, men er redd for å gå utenfor komfortsonen.

– Det gjør jeg også. Vi er nødt til å dele kjøkken, og de skal være en del av husstanden, men det kan bringe med seg mye positivt også. Det kan være kjekt for sønnen min å ha noen å leke med, dersom det skulle komme barn. Dessuten er dette kun for en periode i livet, og det kan vi stå i, sier hun.

Austrheim synes det er veldig sårt at det er så mange barn som rammes av Russlands invasjon av Ukraina, og at det er de sivile som har blitt målskiver. Hun ønsker ikke å fortelle andre hva de bør gjøre for å hjelpe, men påpeker at veldig mange nordmenn sitter godt i det, samtidig som at mange andre har det fælt.

– Om man har lyst til å hjelpe, må være et valg man tar selv, men per dags dato har vi ingenting å frykte, så jeg kjenner at vi kan trå til litt og hjelpe de tre millionene på flukt, sier hun til RA.

Engasjert befolkning

Viljen til å hjelpe flyktninger er stort også i Sandnes.

– Det har vært et veldig flott engasjement fra befolkningen i Sandnes. Det er mange som har henvendt seg til oss fordi de har en leilighet eller et rom de vil leie ut, og til nå har vi mottatt cirka 140 henvendelser. Nå jobber vi med å kartlegge hva som kan være aktuelt for oss å leie, og hvor mange av disse som kan leies ut for en lengre periode, sier Elin Selvikvåg, direktør for helse og velferd i Sandnes kommune.

Av disse 140 er det både enkeltrom og hele leiligheter som har blitt tilbudt. Selvikvåg forklarer at kommunen har blitt bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om å anslå hvor mange flyktninger kommunen kan bosette, og de har blitt bedt om å tenke varig bosetting. Det de derfor er på utkikk etter er leiligheter, hybler eller hus som inneholder kjøkken, stue og soverom, og i første omgang ser de etter rundt 65 private boliger.

På spørsmål om hvor mange flyktninger Sandnes kommune har kapasitet til å ta imot har de svart 166 personer, hvorav 45 av disse kan tas imot i løpet av den nærmeste måneden. Utover det kan det bli aktuelt å ta imot 15 flyktninger i måneden videre utover året, men dette avhenger helt av hvordan situasjonen utvikler seg, forklarer Selvikvåg. Sandnes kommune forventer å få svar fra Imdi om nøyaktig antall flyktninger de skal bosette innen kort tid.

– I første omgang har vi 45 plasser på Forsand hvor vi kan bosette folk nokså raskt. Nå jobber vi med å få oversikt og finne de resterende boligene, og da hjelper det veldig at det er så mange som har henvendt seg. Jeg er sikker på at vi skal greie å finne plass til totalt 166 mennesker, sier kommunedirektøren til RA.

– Hva trenger kommunen fra befolkningen nå med tanke på bolig?

– Det er vanskelig å gi et tydelig svar på det i og med at vi venter på svar fra Imdi om hvor mange vi skal bosette. Det er veldig fint at 140 stykker har tatt kontakt, og så må vi finne ut av om det er nok eller om vi trenger mer, sier Selvikvåg.

Avhengig av private boliger

I Stavanger har nærmere 300 personer tilbudt bolig eller rom til flyktningene. 100 av disse er egne boenheter, mens resten er et rom i en bolig eller deler av bolig. Erik Hirth, kommunalsjef for eiendom i kommunen, sier at det kommunen er på jakt etter nå er egnede, selvstendige boenheter, som leiligheter og hybler.

– De vi vil gå videre med nå i første omgang er boliger hvor vi kan plassere folk som skal bo på et mer selvstendig grunnlag og hvor det er mulighet for en mer langsiktig, permanent bosetting. Vi ønsker at leilighetene som tilbys er delvis møblert – aller helst med hvitevarer, bestikk og seng, sier Hirth til RA.

Det ble nylig kjent at Thon Stavanger i Klubbgata etableres som mottakssenter. Hotellet har kapasitet til å ta imot 246 personer, men det er foreløpig uvisst hvor disse skal etter tiden på mottaket. Dersom alle disse skal bo permanent i Stavanger trengs det langt flere boenheter enn det kommunen har tilgang til nå, sier Hirth.

Han forteller videre at kommunen ikke har ledige kommunale boliger og at de nå er helt avhengige av de private. Nå skal de i gang med en runde hvor de tar kontakt med huseiere for å snakke nærmere med dem, i tillegg til at boligene skal undersøkes.

– Da skal vi se om de er egnet for utleie og om de har en standard som tillater beboelse. Det er situasjonen vi er i akkurat nå, men blir vi desperate må vi kanskje fire på kravene. Det er mye vi ikke vet som vi må lære oss underveis, og jeg håper at publikum er tålmodige med oss, sier Hirth til RA.

Fredag ble det kjent at IMDi har bedt Stavanger kommune om å bosette 750 flyktninger, inkludert ti enslige mindreårige, i løpet av 2022. Det er langt flere enn først antatt, skriver kommunen i en pressemelding. Anmodningen skal behandles av formannskapet så snart som mulig.

Kartlegging, oppfølging og befaring

I Randaberg har det også kommet inn boligtilbud, og da RA snakket med kommunalsjef Kel Tighe torsdag formiddag forteller han at 29 huseiere har tatt kontakt med kommunen. Nå er kommunen i gang med kartlegging, oppfølging og befaring hvor de blant annet prøver å finne ut hvor lenge boenhetene kan være tilgjengelige.

I likhet med de andre kommunene rigger også Randaberg seg for langvarig bosetting. Den opprinnelige planen for 2022 var å ta imot inntil 28 flyktninger, men de har nå gitt Imdi tilbakemelding på at de har kapasitet til å ta imot ytterligere 45 dersom det blir behov for det.

I tillegg til bolig er også Randaberg godt i gang med å sørge for at flyktningene blir ivaretatt på andre måter.

– De som bosettes i kommunen ønskes velkomne og skal få de tjenestene alle innbyggerne har behov for og krav på. De skal få barnehageplass, skoleplass, helsetilbud og hjelp til å finne jobb. Vi kan ikke bare plassere dem i en bolig og overlate dem til seg selv – det er like viktig med oppfølging i ettertid, sier Tighe til RA.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei sier til RA at kommunen har rapportert inn at de har kapasitet til 150 flyktninger i et akuttmottak i kommunal regi i Sola sjø.

– Det står ledig og er velegnet til formålet. I tillegg har vi startet en kartlegging blant privatpersoner, og til nå er det 20 personer som vil stille boliger til rådighet dersom det blir behov for det, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: