Nyheter

Nytt studietilbud ved UiS skal gi Ryfylke flere sykepleiere

En ny sykepleieutdanning ved Universitetet i Stavanger skal bidra med økt og etterspurt kompetanse i distriktene.

Fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning ved UiS starter opp høsten 2022 med 30 studieplasser og er et treårig fulltidsstudium, skriver universitetet i en pressemelding.

Det vil bli stilt krav om geografisk tilknytning til Ryfylke, men studiet vil være tilrettelagt for studenter som ikke kan møte daglig på campus, blant annet på grunn av bosted eller ønske om å bli boende i distriktet. Hensikten er å bidra med økt og etterspurt kompetanse i distriktene.

Prosjektleder for Fleksibel og distriktsvennlig Bachelor i sykepleie ved UiS, Marie Undheim, skriver i en mail til RA at de gleder seg til oppstart av denne utdanningen til høsten.

– Selve prosjektet startet opp i august 2021, og vi vil høsten 2022 ha på plass et pedagogisk opplegg med god kvalitet som er både fleksibelt og distriktsvennlig, skriver hun før hun fortsetter:

– Studiet passer for de som ikke har anledning til å møte daglig på Campus ved UiS. I tillegg til kriterier for opptak til bachelor i sykepleie er det krav om geografisk tilhørighet i Ryfylke. Det vil si kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. I tillegg er det noen studieplasser for søkere som bor i Ryfylke, men som administrativt tilhører kommunene Sandnes og Stavanger.

Behov for flere sykepleiere i distriktene

Studiet vil basere seg på innovativ bruk av digitale læringsverktøy og læringsrom, og digitale løsninger skal integreres med studentaktiviserende læring. I en pressemelding fra juni 2021 skriver UiS at de tok initiativ til bacheloren som et svar på det store behovet for sykepleiere i distriktene rundt Rogaland, og Stavanger Universitetssykehus og distriktskommuner er viktige samarbeidspartnere.

– Det er flere rapporter og utredninger som viser behov for flere sykepleiere i distriktene, dette gjelder også for kommunene i Ryfylke, informerer prosjektlederen.

– Hva kan studentene forvente seg på studiet?

– Fleksibel og distriktsvennlig Bachelor i sykepleiestudentene kan forvente seg en utdanning med samme kvalitet som ordinær bachelor i sykepleie på Campus ved UiS. Utdanningen vil ta i bruk innovative digitale løsninger. Det vil også være samlinger lokalt i Ryfylke. 50 prosent av utdanningen er praksis, og målet at de fleste praksisperiodene skal gjennomføres i Ryfylke, opplyser Undheim.

Ifølge regjeringen.no stakk fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning ved UiS av med den største potten da Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) tildelte midler for fleksible utdanningstilbud, og får 9,1 millioner kroner.

Nyeste fra Dagsavisen.no: