Nyheter

Norway Chess vil arrangere turnering for kvinnelige stormestere

Norway Chess drømmer om å arrangere en turnering for kvinnelige stormestere med like vilkår som de øvrige spillerne i turneringen. For å oppnå det er de avhengige av økonomisk støtte.

– Blant alle verdens beste sjakkspillere er det én kvinne på topp hundre-listen – kinesiske Hou Yifan, sier Kjell Madland til RA.

Han er gründer og styreleder for Norway Chess, og forteller at de ønsker å arrangere en turnering for kvinnelige stormestere med like vilkår som de øvrige spillerne i turneringen.

– Vi vil at kvinner skal få de samme mulighetene for TV-dekning og premiefond, og på den måten klare å skape flere rollemodeller som jenter kan se opp til. Ønsket vårt er at flere jenter skal ville spille sjakk, sier han og legger til at de har diskutert mulighetene for dette mange ganger.

– Det er dumt at det skal være så store forskjeller mellom spillerne. Rundt 600 millioner mennesker spiller sjakk jevnlig, og i og med at Norway Chess ses på som en foregangsturnering i verden, vil vi bli lyttet til, sier Madland.

De har allerede fått god respons på forslaget.

– Nå er det på tide

Planen er at turneringen skal finne sted under Norway Chess-turneringen, men da er de avhengig av økonomisk støtte.

– Opplegget rundt turneringen vil fungere godt, men vi ønsker å få med oss noen som vil være med på å bygge opp dette på sikt, sier Madland.

Han forteller at de ønsker å vise tydelig at vilkårene for mannlige og kvinnelig spillere skal være like, og vil gå bredt ut for å få tilstrekkelig oppmerksomhet. Nå frir Norway Chess til samarbeidspartnere.

– Det er mange som snakker om hvor viktig det er å likestille kvinner og menn, og nå håper vi at det er noen som kan vise at de mener alvor. Dette er en måte å få ut budskapet på til hele verden, sier gründeren.

Han er enig i at det er leit at det ikke har vært likestilte vilkår mellom spillerne – uavhengig av kjønn, tidligere.

– Nå er det på tide, sier han.

Dersom mange nok sier de vil bidra, og det er økonomi til det, tror Madland at de klare å få på plass den kvinnelige turneringen allerede i år.

– Tiden går fort, sier han og legger til at på grunn av forberedelser og i av respekt for deltakerne, kan det likevel bli vanskelig å få til.

– Hvis det lar seg finansiere, skal det uansett ikke stå på oss.

Kvalitet og styrke

Madland forteller at det er egne ratinglister for kvinner. Når de skal velge ut hvilke kvinner som skal få delta i turneringen, vil de velge på samme måte som når de velger til Norway Chess.

– Vi går etter de beste, i tillegg til at vi vurderer hvem som kan være interessante å ha med fra ulike nasjoner, og om de er på vei opp formmessig, sier han før han fortsetter:

– Det er kvaliteten og styrken på spillerne som er mest avgjørende.


Nyeste fra Dagsavisen.no: