Nyheter

Derfor er det mange døde fugler på stranden

Det har blitt registrert massedød blant alkefugler og lomvi.

Tirsdag ettermiddag ble det funnet minst sju døde fugler på Borestranden i Klepp kommune. Ifølge Håvard Husebø, ved Stavanger museum, er fuglene lomvier.

– De har nok omkommet som følge av sult, sier Husebø til RA.

Han forklarer at det gjennom høsten og vinteren har vært registrert massedød blant alkefugler og lomvi spesielt i Nordsjøen og i Skagerrak.

– Matmangel er nok hovedårsaken til massedøden. Matmangel og sult kan henge samme med mye uvær i løpet av høsten og vinteren. Det er kjent at klimaendringer og overfiske kan endre utbredelse og mengde av viktige byttedyr slik at disse blir mindre tilgjengelige for sjøfuglene, sier Husebø til RA.

Den norske lomvi-bestanden er kategorisert som kritisk truet (CR) på den seneste rødliste (2021).

– Bestanden i Norge har vist en tilbakegang på ca. 80–90 prosent. Den britiske bestanden, som det ser ut til at denne massedøden i hovedsak har rammet, klarer seg bedre. Den britiske bestanden av lomvi var på ca. 1,4 millioner individer i 2004, og har vært økende i perioden 1986-2018, sier Husebø.

Fuglene har trolig dødd av sult.

– Urovekkende

Steinar Eldøy, leder i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Rogaland, bekrefter at det er funnet mange døde alkefugler langs Jærstrendene i det siste.

– Det er naturlig å finne enkelte døde alkefugler langs strendene i løpet av en vinter, men det er urovekkende når antallet er såpass høyt som det har vært nå i vinter. At vi finne en god del voksne fugler er ekstra ille. Økt dødelighet blant voksne fugler kan ha større påvirkning på bestandene enn dødelighet blant ungfugl, forklarer han.

Dersom man finner døde sjøfugler langs strendene er oppfordringen å la dem ligge – slik at NOF kan få registrert dem i de systematiske tellingene de gjennomfører annenhver uke, og eventuelt kan samle fuglene inn for analyse.

– Om noen finner levende alkefugler langs strendene som er så avmagrede eller utmattet at de ikke greier å flykte unna, så er det beste å la dem være i fred i tilfelle de klarer å komme seg ut på sjøen og finne næring igjen. Det er vanskelig å ta alkefugler inn i forpleining og få dem til å overleve, sier Eldøy.

Mattilsynet: – Kan ikke utelukke fugleinfluensa

Mattilsynet har fått flere meldinger om døde fugler på jærstrendene i denne og forrige uke. De fleste fuglene de har fått meldinger om er lomvi og alkefugler. De får også noen meldinger om døde måker og ender.

– Det er sannsynlig at det er sterk vind og stormvær som gjør at det har vært en økning i døde fugler på strendene i denne perioden, sier Ann Therese Kommedal, veterinær i Mattilsynet.

– Vi kan likevel ikke utelukke fugleinfluensa, og vi er derfor jevnlig ute og henter og tester fugler som vi får meldinger om. Vi har testet flere fugler på strendene både i forrige uke og denne uken, prøvesvarene er ikke klare enda, legger hun til.

Hun sier at Mattilsynet gjerne vil ha meldinger om døde fugler, slik at de kan vurdere om de bør testes for fugleinfluensa.

– Vi oppfordrer publikum til å varsle Mattilsynet om funn av syke eller døde fugler av disse artene: andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråkefugler).

De døde fuglene ble funnet på Borestranden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: