Nyheter

Nå begynner gjenoppbyggingen av p-huset på Stavanger lufthavn

Tirsdag 7. januar 2020 begynte det å brenne i en parkert bil, en Opel Zafira, i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn, Sola. Nå – to år senere, ble det første spadetaket tatt på det som blir et av Norges mest brannsikre parkeringshus.

Tirsdag ble det første spadetaket tatt på det som blir et av Norges mest brannsikre parkeringshus av Sola-ordfører Tom Henning Slethei. Her sammen med Anette Sigmundstad, lufthavnsjef ved Stavanger lufthavn Sola (f.v), Frode Friestad, distriktsleder i Veidekke i Stavanger, og Aage Tengs, daglig leder i Block Berge Bygg.

– Vi har sett på det svarte hullet som sto der så lenge, og deretter at parkeringshuset ble revet ned – nå er det helt fantastisk å se at ting skal begynne å reises igjen. Dette gleder vi oss veldig til, sier Anette Sigmundstad til RA. Hun er lufthavnsjef ved Stavanger lufthavn, Sola.

– Jeg tror parkeringshuset blir en fin inngang til flyplassen, og det har en struktur som gjør at det vil lande mer i terrenget. Jeg tror også at det vil være en helt annen opplevelse å gå gjennom gangsonene for de reisende, legger hun til.

Parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola ble totalskadd i brannen for to år siden. Nå skal et nytt parkeringshus bygges på samme sted. Foto: Carina Johansen / NTB

Tirsdag 25. januar var blant annet Sigmundstad, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Veidekkes distriktsleder Frode Friestad til stede da lufthavnen og Veidekke inviterte til markering av det første spadetaket.

– De to siste årene har det av naturlige årsaker vært færre reisende fra Stavanger lufthavn. Hvor utfordrende har det likevel vært for dere å ikke ha et fungerende parkeringshus?

– Parkeringshus er en viktig del av logistikken mot en lufthavn. Og, selv om pandemien har gjort at det har vært mange færre reisende, har vi likevel gjort mange tiltak. Blant annet er alle ansatte på lufthavnen flyttet vekk fra de nærmeste parkeringene, og vi ser at parkeringskapasiteten blir utfordret framover, sier lufthavnsjefen før hun fortsetter:

– Vi bor i en region hvor mange bor nært lufthavnen, så både parkeringskapasiteten og kapasiteten mot «Kiss and Fly» er utfordrende logistikk. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer, og oppfordrer folk til å reise kollektivt.

Slik vil det nye parkeringshuset på Stavanger lufthavn se ut når det står klart i 2023.

– Som et åpent sår

Stavanger lufthavn, Sola opplyser at det nye parkeringshuset bygges i to brannseksjoner, er fullsprinklet og får brannalarm i alle deler av anlegget. Brannseksjoneringsveggen vil tåle brann i 120 minutter, og sammen med brannrådgiveren COWI og arkitekten NSW har Avinor gjort et grundig arbeid for å øke sikkerheten i det nye bygget.

– Det er kjempeviktig å lære av en så stor hendelse, og med brannkonseptet som er her nå, vil vi påstå at dette blir Norges sikreste parkeringshus. Vi har tatt det vi har sett som lærdom, og går inn med brannsoner, brannvegger og full sprinkling i hele parkeringshuset, sier Sigmundstad.

Tirsdag ble det første spadetaket tatt på det som blir et av Norges mest brannsikre parkeringshus av Sola-ordfører Tom Henning Slethei.

Det nye parkeringshuset etableres på den samme tomten som det forrige bygget sto. Det blir fem etasjer høyt og får et totalt areal på 67.000 kvadratmeter. Det blir av tilsvarende kapasitet som det forrige parkeringshuset, med plass til om lag 2300 biler, og er planlagt ferdigstilt og åpnet i løpet av sommeren 2023. Det var Sola-ordfører Tom Henning Slethei som fikk lov til å ta det første spadetaket på brannplassen på Sola, og han synes det er godt å komme i gang.

– Det har stått som et åpent sår lenge. Det markerer starten på noe nytt, og med pandemien som har vart i samme tidsrom håper jeg at det har en symbolverdi. Nå har sola snudd, vi er i ferd med å bygge her, og pandemien er forhåpentligvis i ferd med å ta sine siste krampetrekninger, sier han til RA.

– Det er veldig kjekt å få lov til å være med og markere dette viktige logistikkpunktets gjenoppbygging.

Slik vil det nye parkeringshuset på Stavanger lufthavn se ut når det står klart i 2023.

To år med planlegging

Prosjektleder for byggeprosjektet i Avinor, Livar Husveg, sier at det har vært en krevende prosess å rive og få ut bilene av det brannskadde parkeringshuset, og at de har brukt litt tid på å bestemme hvordan det nye skal se ut.

– Da vi startet hadde vi en ambisjon om å komme fortere i gang med spadetaket, men det har vist seg at vi har trengt tiden, sier han om de to årene med planlegging.

– Jeg tror parkeringshuset blir veldig bra. Vi har fått gjort endringer, og tatt bort de tingene som ikke var vellykket.

Utkjøringen er blant annet flyttet til nord, hvilket gjør at man unngår trafikkutfordringer blant de som skal inn og ut av huset.

– Det blir bedre logistikk og mye større sikkerhet for de reisende, sier Husveg.

Veidekke er valgt som entreprenør for totalentreprisen, som er verdt 360 millioner kroner før moms. Avinor vurderte Veidekke som best på både pris og kvalitet i anbudskonkurransen, der sju påmeldte entreprenører ble prekvalifisert og fire av dem leverte konkurransedyktige tilbud. Anders Aadnøy er prosjektsjef i Veidekke, og han forteller RA at de er veldig glade for at de ble valgt av Avinor.

– Dette er en jobb vi hadde veldig lyst på. Block Berge Bygg er vårt datterselskap, og med dette prosjektet får vi brukt hele kompetansen i selskapet. Vi har kontroll på leveransen fra begynnelsen til slutt, sier Aadnøy.

– Helt fra grusen kommer fra pukkverket til fabrikken til Block Berge, til det lages et betongelement, og settes opp her. Vi har hele verdikjeden selv, og kontroll på leveransen. Det er et utrolig kjekt prosjekt og veldig spennende.