Nyheter

Stangeland Maskin AS tildelt sykkelveikontrakt

Stangeland Maskin AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen for den lengste etappen av Sykkelstamvegen.

Sykkelstamvegen

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

Etappen Stangeland Maskin AS har blitt tildelt går fra Sandnes grense til Oalsgata i Sandnes kommune, og er 4,2 kilometer.

Etappen kobler seg på den ferdigbygde strekningen fra Asser Jåttens vei i Stavanger kommune til Sandnes grense.

Det skal bygges tre underganger og tre bruer på strekningen, blant annet en bru over E39 nord for Løwenstrasse. Prosjektet inneholder også omfattende støyskjerming av bebyggelsen langs motorveien.

– Sykkelstamvegen går langs E39, på delvis dårlige masser mellom motorveien og bebyggelsen og byggearbeidene må karakteriseres som forholdsvis utfordrende. Vi håper å starte å bygge denne etappen våren 2022, sier prosjektleder Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen.

Prosjektleder Kari Smådal Turøy

Stangeland Maskin AS, Skanska AS og Bjelland Maskin AS var alle prekvalifiserte, men det var Stangeland Maskin AS som ble tildelt kontrakten med et tilbud på 329 752 851 kroner. Bjelland AS leverte tilbud på 343 915 181 kroner, mens Skanska AS hadde høyeste tilbudspris på 355 757 538 kroner.

Statens vegvesen har intensjon om å inngå kontrakt med Stangeland Maskin AS når klagefristen går ut.

Sykkelstamvegen