Nyheter

Her blir det sykkellekeplass

Veier, kurver og terreng som gjør det kjekt å sykle. Det kan den planlagte sykkellekeplassen i Bekkefaret tilby – hvis politikerne sier ja til å bruke fem millioner kroner på prosjektet.

– Vi er positive til at dette prioriteres, og at vi får nye lekeplasser i kommunedelen, sier fungerende leder av Hillevåg kommunedelsutvalg og Ap-politiker Bjarte Bøe til RA.

En sykkellekeplass er en plass tilrettelagt for lek med sykkel, og kan ha veinett, kurver og terreng som gjør det gøy å sykle. Kommunen foreslår å plassere sykkellekeplassen i et område kjent som Kaninmarka eller Hillevågsmarka, og etableringen passer godt inn i Hillevågsløftet som skal fremme inkluderende møteplasser og fysisk aktivitet i boligområdene.

Utvalg for miljø og utbygging (UMU) behandler saken 26. januar.

– Vi i kommunedelsutvalget er opptatt av områdeløftet, og jeg synes dette forslaget er positivt. Målet med lekeplassen er å lage gode nærmiljøer med kortreiste aktiviteter. Det kan styrke nabolaget, naboskapet og fellesskapet, sier Bøe før han fortsetter:

– Det kan være med å øke interessen for sykkelen, og det synes jeg er bra. Jeg har et inntrykk av at sykkel ikke er det mest brukte framkomstmiddelet blant barn og unge i dag. Hvis lekeplassen kan bidra til at unger tar i bruk sykkelen mer, er det en kjempegevinst.

Stavanger kommune skal lage en sykkellekeplassen som er tenkt lokalisert ved Svend Foyns gate i Hillevåg. Området er kjent som Kaninmark.

Barnas by

Forprosjektet er sendt ut til alle tilgrensede naboer og det har kommet en del innspill til utforming og plassering. Berørte i nabolaget er blant annet bekymret for at akebakken ødelegges og at grøntareal fjernes, og det er meldt inn behov for en parkeringsplass for de som kommer langveisfra. Bøe er ikke helt enig i bekymringene, men mener det er viktig at kommunen hører på naboene.

– Det ser ut til at det lar seg kombinere med både sykkellekeplass og akebakke, men man kan telle på én hånd de gangene det kan akes i Stavanger i løpet av et år. Hvis jeg skulle valgt mellom sykkellekeplass og akebakke, ville jeg valgt lekeplassen. Kommunen har uansett sagt at de skal ta hensyn til akebakken, og da gjør de det.

– Grunnleggende sett prioriterer vi lekeplasser framfor parkeringsplasser, og i kommunen er vi opptatt av at Stavanger skal være barnas by. Med det følger forpliktelser, og det synes jeg at flertallet har levert på til nå. Denne lekeplassen er først og fremst for nabolaget og folk som bor i Bekkefaret og Hillevåg, og jeg ser for meg at dersom man skal leke på en sykkellekeplass, så sykler man dit.

Tror det vil falle i smak

I sakspapirene skriver kommunen at det er lagt inn trygg atkomst for og med sykkel i forprosjektet. Det er foreslått å etablere en sykkelparkering, og målet er at brukerne skal komme med sykkel. Fagkoordinator i faggruppen sykkel, Monica Johansen Bikos, sier til RA at kommunen tar med seg naboenes bekymringer videre i arbeidet.

– Det vil forsvinne noe grønt, men vi har en tanke om at det skal erstattes med noe som gir grønne verdier, sier hun.

Sammen med parkavdelingen i kommunen har faggruppen vurdert forskjellige plasseringer av sykkellekeplassen. Valget falt på Hillevåg delvis på grunn av områdeløftet som pågår der.

– Å få aktiviteter mellom husene og skape møteplasser hvor barna kan leke styrket avgjørelsen, sier fagkoordinatoren.

– Tror du dette tilbudet vil vekke barn og unges interesse og glede ved å sykle?

– Ja, og det er det som er bakgrunnen for at vi gjør dette. Bakgrunnen for lekeplassen er at man skal leke med sykkel i ulike elementer, og jeg tror dette vil falle i smak.

---

FAKTA OM SYKKELLEKEPLASS I HILLEVÅG:

  • Sykkellekeplassen er tenkt lokalisert ved Svend Foyns gate i Bekkefaret. Området er kjent som Kaninmarka og har reguleringsformål park.
  • I forprosjektet foreslås det å bruke et areal på 2.000 m² til sykkellekeplass: derav 815 m² til veinettet og sykkelflater og 50 m² til sitteplass og lekestasjon. Resterende areal er tiltenkt opparbeidelse med planter og busker.
  • I forprosjektet foreslås det at sykkellekeplassen består av en rundløype med en bru. Løypen er tre meter bred slik at flere kan sykkel samtidig. Rundløypen er knyttet sammen på tvers med flere stier som inneholder forskjellige lekefunksjoner som bølger i terreng, hindringer for å komme seg rundt, buer og en tunnel eller pergola som barna må krysse gjennom.
  • Stavanger kommune håper at byggingen kan skje i løpet av sommeren, og at sykkellekeplassen er ferdig opparbeidet i løpet av september 2022. Detaljene er vanskelig å forutse, men intensjonen er at den skal bygges i år.

Kilde: Stavanger kommune

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: