Nyheter

Boligutleie: Stavanger og Sandnes skiller seg ut

Utleieboligprisene steg med 11 prosent i Stavanger og Sandnes i 2021.

Boligmarkedet i Stavanger

Selv om utleieprisene i de fire store norske byene falt med 0,5 prosent i fjerde kvartal 2021, steg de samlet sett med 1,4 prosent i fjor.

Stavanger og Sandnes skiller seg ut i forhold til Oslo, Bergen og Trondheim. I Stavanger og Sandnes tok utleieboligprisene et kraftig byks på 11 prosent i 2021.

Det skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at det var svak vekst i utleieboligprisene i Norge samlet i 2021. Mens Oslo fikk en oppgang på 1,2 prosent gjennom året, sank leieprisene i Trondheim med 3 prosent. I Bergen steg leieprisene med 4,3 prosent og i Stavanger og Sandnes fikk de et kraftig byks på hele 11 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Snittprisen for et utleiehus er 18.725 kroner i måneden. For leiligheter er gjennomsnittsprisen 13.034 kroner.

– Vi har tidligere friskmeldt bruktboligmarkedet i Stavanger-region. Nå er også utleieboligmarkedet i regionen tilbake etter mange svake år i kjølvannet av oljebremsen, sier han videre.

Sommeren 2021 skrev RA om et hett utleiemarked, og om budrunder på leiligheter. Utleiemeglere mente da at leieprisene bare ville stige.

I november skrev RA om tyske Gregor som var i Norge for å finne bolig på fire dager i et brennhett marked med høyere leiepriser og færre utleieboliger å velge mellom.

Et stykke unna 2013-toppen

Selv om utleieprisene har tatt seg opp, er prisene fortsatt et stykke unna toppen i 2013, altså før oljenedgangen.

– I 2012 hadde Stavanger de høyeste leieprisene i landet, også over Oslo. Da kostet en toroms 12.000. Da oljekrisen kom, flyttet mange fra byen. Plutselig var det 1000 ledige boliger på markedet. Leieprisene stupte. Toromsboligen raste fra 12.000 til 9000 kroner i måneden. I 2015 og 2016 hadde Stavanger en leieprisnedgang på 28 prosent, sa Eirik Hauge, daglig leder i Utleiemegleren Stavanger til RA i november.

Lauridsen i Eiendom Norge sier nå at det er grunn til å tro at utviklingen fortsetter.

– Med positiv utviklingen i arbeidsmarkedet og økte investeringer i olje og gass er det grunn til å vente at den positive utviklingen vil fortsette her, sier han.

Stavanger og Sandnes hadde også sterkest utvikling i fjerde kvartal 2021 med oppgang på 6,4 prosent. I Oslo steg prisene med 0,1 prosent. I Bergen og Trondheim falt de med 4,4 og 5,9 prosent.

– Utviklingen i utleieprisene er normalt svak i årets siste kvartal, men i fjoråret skilte Stavanger og Sandnes seg kraftig ut. I Bergen og Trondheim har vi historisk sett at utvikling har svingt mye, noe vi tror har sammenheng med at det spesielt mange studenter som leier her, sier Lauridsen.

Ved inngangen til 2022 var det 3112 boliger til leie på FINN.no i de store byene. Av disse er 1743 i Oslo, 563 i Bergen, 425 i Trondheim og 381 i Stavanger/Sandnes.

– I Bergen, Trondheim og Stavanger og Sandnes er utbudet av leieboliger stabilt sammenlignet med de siste årene. I Oslo derimot er vi nå tilbake til nivåer på tilbudssiden før pandemien.

Endring i formuesskatt – noen selger

Endringer i tilbud og formuesskatt

I 2020 og inn i første halvår 2021 var det en kraftig vekst i antall boliger til leie i hovedstaden. Det er grunn til å anta at dette skyldtes den svakere befolkningsutviklingen og færre arbeidsinnvandrere på grunn av koronapandemien.

– Mange meglere melder også om at mange har solgt utleieboliger nå følge av høyere formuesbeskatning av sekundærboliger i 2022. Målt mot boligprisene i hovedstaden er den løpende avkastningen på en utleiebolig lav. Med høyere formuesskatt vil eiere av sekundærbolig få et enda dårligere regnestykke, sier Lauridsen.

Han sier mange er kritiske til sekundærbolig-eiere, men han mener at disse er viktige for et velfungerende utleiemarked.

– Et stort utbud av utleieboliger vil holde leieprisene moderate. Det er også et paradoks at økt beskatning av sekundærboliger ikke rammer store aktører som eier utleieboliger via aksjeselskap, men kun de som eier en eller flere sekundærboliger direkte, avslutter Lauridsen.