Nyheter

Nortura Forus får ny fabrikksjef - skal lede gjennom kuttene

Fabrikksjef Olav Tandberg sa opp jobben da store kutt ble vedtatt på Nortura Forus. Nå er ny fabrikksjef på vei inn.

Det er lederskifte på Nortura Forus. Vibeke Lamark tar over som fabrikksjef fra 1. februar, melder Nortura i en pressemelding tirsdag.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og har et stort hjerte for Nortura Forus, som er min hjemme-lokasjon. Her kjenner jeg alle avdelinger og de fleste ansatte. Jeg har selv jobbet i hver eneste avdeling på anlegget fra slakting til pakking. Nå kommer jeg på sett og vis hjem igjen, sier Lamark.

Lamark har i dag fabrikkansvar for Nortura Egersund, Nortura Sandeid og Nortura Førde. Hun har blant annet jobbet med store konsernoppgaver som implementering av nytt datasystem, SAP, på alle fabrikker, skriver Nortura i pressemeldingen.

Store kutt på Forus

Den nye fabrikksjefen skal drifte i en periode med store omstillinger. Deler av aktiviteten på Forus skal flyttes til andre fabrikker. RA har skrevet flere artikler om kutt i virksomheten på Forus, som ble bygget i 1965.

Oktober 2021 ble det klart at 68 ansatte ved skjæreavdelingen mister jobben. Ifølge Norturas egen nettside har fabrikken på Forus 550 ansatte.

Skjærevirksomheten skal flyttes til Tønsberg. Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023. Skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus vil gradvis trappes ned fra høsten 2023.

Nortura vil også utrede eventuell flytting av andre deler av virksomheten på Forus. Trolig blir slaktingen flyttet til nytt anlegg på Kviamarka i Hå kommune.

Tillitsvalgt mener flere hundre arbeidsplasser står i fare hos Nortura Forus.

– Jeg er veldig glad for at Vibeke Lamark har takket ja til oppgaven som handler om å få til en så god omstilling som overhodet mulig for både medarbeidere og for Nortura som konsern, samtidig som det skal driftes godt, sier Konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen.

– Min første oppgave blir å overta daglig drift, samtidig få til en god prosess framover slik at alle blir godt ivaretatt, sier Vibeke Lamark.

Tillitsvalgt: – Går mot slutten for Forus

Ken Ove Sletthaug, klubbleder på Nortura Forus sier til RA at han kjenner godt til Lamark fra tiden hun var fabrikksjef på Forus tidligere.

– Jeg samarbeider godt med henne, sier Sletthaug.

Men han tror ikke det er håp om å redde anlegget på Forus.

– Jeg tror løpet er kjørt. Skjærevirksomheten var proppen i badekaret. Nå havner nok både pølseproduksjon, salt og røykt, finstykk og slaktingen på andre steder i Norge. Trolig Tønsberg, mens slaktingen blir på Nærbø, mener Sletthaug.

Mandag ble det kjent at 68 ansatte ved Fortuna i Stavanger mister jobben når avdelingen for griseskjæring legges ned til fordel for en mer modernisert fabrikk i Tønsberg. Fabrikksjef i Nortura, Olav Tandberg (t.h.), og klubbleder for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på Forus-anlegget og ansatterepresentant i Nortura-styret, Ken Ove Sletthaug, kan fortelle at de ansatte er skuffet over avgjørelsen.

Fabrikksjefen sa opp jobben

Tidligere fabrikksjef Olav Tandberg har søkt nye utfordringer utenfor konsernet. Nortura takker Olav Tandberg for meget god jobb, skriver Nortura avslutningsvis i pressemeldingen.

Tandberg sa opp stillingen som fabrikksjef i oktober.

– I den fasen Nortura Forus gikk inn i – med avvikling av driften på Forus – så kjente jeg at det var en oppgave som jeg ikke hadde den nødvendige energien og motivasjonen til å ta fatt på. Det var på tide å gjøre noe annet. Jeg tror andre er bedre rustet til å drifte anlegget videre i tiden framover, sier Tandberg til RA.

Nortura Forus-ansatte er frustrerte, sier klubbleder Ken Ove Sletthaug.

Han jobber ut måneden, så tar den nye fabrikksjefen over. Tandberg begynner selv i en ny stilling 1. februar. Da har Tandberg vært fabrikksjef på Nortura Forus rett over tre år. Totalt har han jobbet nærmere 20 år i Nortura.

– Det var som å ta farvel med en del av familien, sier han.

1. februar begynner Tandberg som daglig leder i NRE, Nærbø rør og elektro.

– Jeg er utdannet innen tekniske fag, og kommer på mange måter «hjem» igjen, avslutter Tandberg.