Nyheter

Stavanger: Tar plastgrep i landbruket

Ny klimasatsning i landbruket kan spare tonnevis av plast og utslipp.

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus og landbrukssjef Geir Helge Rygg tar plastgrep i landbruket i Stavanger.

Plast i landbruket er et klimaproblem. Nå har Stavanger kommune fått klimasatsmidler til å plassere ut ti plastpresser på gårdsbruk i kommunen. Målet er at den innsamlede plasten skal holde topp kvalitet, slik at den kan gjenvinnes til ny folie. Det melder Stavanger kommune i en pressemelding mandag.

De hvite rundballene er et velkjent syn. Bønder og bondeorganisasjoner har lenge etterspurt bedre og enklere henteordninger for landbruksplasten, men siden dette avfallet er næringsavfall kan ikke kommunen bruke gebyrer til å finansiere det. Da må man være kreative og finne andre løsninger.

– En del av løsningen er å sikre at plasten blir av en slik kvalitet at den enkelt kan gjenvinnes og selges, sier landbrukssjef Geir Helge Rygg.

Sand og grus

Ifølge kommunen har det vært gjennomført ulike forsøksordninger tidligere, og ved gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus har man erfart at landbruksplasten som kommer inn har for mye sand og grus i seg slik at den skader maskinene der. Stavanger kommune vil derfor forsøke å plassere plastpresser på gårdene slik at plasten kan presser, grovsorteres og lagres der den oppstår.

– Dette vil gi mindre forurensning i plasten og kvaliteten blir høyere slik at den kan omgjøres til pellets som kan selges videre og bli nye plastprodukter, sier Rygg.

– Hvis den innsamlede plasten blir fri for sand og stein, kan IVAR ta imot den og vaske den i sitt nye plastvaskeanlegg på Forus. Slik kan landbruksplasten bli en råvare for nye produkter, sier Rudolf Meissner, fagansvarlig for gjenvinning i IVAR.

Ti presser på gårdsbruk

Kommunen har altså fått støtte til å plassere ut ti plastpresser på gårdsbruk i Stavanger kommune.

– Vi regner med at det ikke blir noe problem å finne interesserte bønder til forsøksprosjektet, sier landbrukssjefen.

Bønder som er interesserte i å få en plastpresse på plass kan bruke søknadsskjemaet lenger nede i denne artikkelen.

– Vi vil plukke ut de ti som får delta etter en blanding av geografiske kriterier og loddtrekning, sier Rygg.

180 små og 60 store

Både landbrukssjef Rygg og Stavangers klima- og miljøsjef Jane Nilsen Aalhus tror prosjektet vil ha stor effekt.

– Vi har rundt 180 små og 60 store bruk i Stavanger kommune. Totalt produseres det om lag 60.800 plastballer bare i Stavanger. Vi kan spare 55 tonn med klimagasser i året hvis plasten som samles inn har så god kvalitet at den kan sendes til lokal gjenvinning, sier Aalhus.

Hun mener at tiltaket passer godt inn i Stavangers ambisiøse klimamål.

– I den ambisiøse klima- og miljøplanen vår er målet en utslippsreduksjon på 80 % innen 2030. I planen står det også at kommunen skal bidra til god forvaltning av råstoffer, materialer og energi i tråd med prinsippene for sirkulær økonomi. Dette prøveprosjektet er et godt eksempel på det, sier hun.