Nyheter

Koronapandemien: Disse reglene gjelder ved karantene og isolasjon

Helsesjef i Stavanger og kommuneoverlege i Sandnes forstår det godt hvis befolkningen lar seg forvirre av karantene- og isolasjonsreglene.

Helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen, er ikke særlig bekymret for turistene som velger å legge sommerferien hit. – Vi må opprettholde testingen og ha god testkapasitet, sier han til RA.

Ifølge Folkehelseinstituttet har over en halv million personer testet positivt for korona i Norge. Det meldte NTB søndag 16. januar. Samme dag ble det registrert 585 nye smittetilfeller på Nord-Jæren – 287 i Stavanger kommune, 219 i Sandnes kommune, 54 i Sola kommune og 25 i Randaberg kommune. Forrige uke holdt regjeringen nok en pressekonferanse om pandemien, og fra midnatt natt til fredag 14. januar innførte de nye råd og koronatiltak. Stavanger kommunes helsesjef Runar Johannessen forstår godt hvis folk lar seg forvirre.

– Det er ikke alltid jeg klarer å holde meg helt oppdatert selv heller, men de som tester positivt blir kontaktet av kommunen via SMS eller telefon med strukturell informasjon. Så, de det gjelder får veldig god informasjon, sier han til RA.

Johannessen mener at det viktigste per nå er at man holder seg hjemme ved nyoppstått sykdom, og tar vaksinen for de det er anbefalt for. Det er også viktig at man fortsetter å følge regler litt til, og går i karantene eller isolasjon hvis man må det.

– Nå handler det om å balansere tiltakene mot hvor mange vi tror blir smittet og vil trenge helsehjelp, sier han.

Seks dager i isolasjon

Ifølge covid-19-forskriften skal personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, i smittekarantene i ti døgn etter siste nærkontakt. Johannessen påpeker at karantene gjelder nå bare for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. For andre, øvrige nærkontakter, er det anbefaling om test dag tre og fem, men ikke lenger karantene. Personer som har karanteneplikt skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Karantenen kan avsluttes dersom man får negativt testresultat tidligst sju døgn etter nærkontakten.

Det finnes unntak, og smittekarantene gjelder ikke for alle. I forskriften står det at smittekarantene ikke gjelder for personer som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste tre måneder med varighet fra avisolering til tre måneder etter prøvedato, eller de som har fått oppfriskningsdose for minimum én uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten.

– Dersom man er smittet må man sitte seks dager i isolasjon. Det er tydelig at de fleste er smittet kun noen dager før og etter man har testet positivt, og derfor er det trygt å gå ut av isolasjon hvis man er frisk etter seks døgn, sier helsesjef Johannessen.

– Det finnes et komplisert unntak til. Dersom man i karantene ikke kan skjermes fra den smittede, som for eksempel et barn, må man vente fire dager før man kan begynne å telle døgn, og man må derfor vente elleve døgn før man kan testes ut av karantenen, legger han til.

Regjeringen skriver at særskilte unntak fra smittekarantene gjelder blant annet for personell i kritiske samfunnsfunksjoner og ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående.

– Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov har særskilt unntak fra smittekarantene, skriver de før de fortsetter:

– De er unntatt smittekarantene i arbeidstiden dersom de har testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres, og unntaket gjelder bare dersom de er fullvaksinerte og bruker munnbind i arbeidstiden.

Letter på tiltakene til tross for mye smitte

Sandnes’ kommuneoverlege Guro Hafnor Røstvig forstår det veldig godt hvis folk er forvirret.

– Vi letter på tiltakene fordi vi ikke klarer å stoppe omikronspredningen, og vi må se om tiltakene er forholdsmessige. Vi må se på hvilken effekt de har, og hvilken byrde tiltakene utgjør, sier hun til RA før hun fortsetter:

– Når tiltakene blir en større byrde enn smitten, må vi gjøre en endring.

Hafnor Røstvig tror mye av folks forvirring ligger i at det er mye smitte i samfunnet, samtidig som staten letter på tiltakene. Hun forklarer at det er lav sykdomsbyrde, og at mange har god beskyttelse med flere doser vaksine.

Kommuneoverlegen anbefaler at de som er i karantene og isolasjon setter seg inn i reglene og unntakene som gjelder, og at befolkningen for øvrig følger med på symptomer og tester seg ved behov.

– Sånn er det akkurat nå, sier Hafnor Røstvig og legger til at de stoler på at befolkningen leser seg opp på råd og tiltak når smitten rammer dem.

– Innbyggerne rådes fortsatt til å ta PCR-test dersom de få positiv hjemmetest. Det er fordi vi ønsker å få registrert smittetilfellene, men også for å få det registrert i vedkommende sitt koronasertifikat, sier hun.

---

FAKTA OM KARANTENE OG TESTING:

 • Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i ti døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst sju døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst én uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg tre dager etter nærkontakt, og ny test to dager senere (dag fem). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i ti dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.
 • Dersom du er i smittekarantene gjelder følgende:
  • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
  • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
  • Ikke foreta reiser innenlands.
  • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
  • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
  • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.
  • Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke minst én gang om dagen.
  • Husk å holde avstand til andre
 • Dersom du er i isolasjon gjelder følgende:
  • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
  • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
  • Du skal helst holde minst to meters avstand til dem du bor sammen med.
  • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
  • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
  • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt på overflater og de stedene som dere ofte tar på.

Kilde: Stavanger kommune og regjeringen.

---